Zdroj: počasie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí študenti – maturanti!

   Ak sa rozhodnete pokračovať v ďalšom štúdiu v odbore „rádiologická technika“ alebo v odbore “diplomovaný rádiologický asistent” a úspešne ho ukončíte, ponúkame Vám istotu zamestnania v našej organizácii, výhodné platové podmienky, možnosť ubytovania v jednoizbových nemocničných bytoch, závodné stravovanie a ďalšie sociálne výhody.... čítajte ďalej
 

SEPA platby - oznámenie
V súvislosti so zavedením SEPA platieb od 1.2.2014 Vám v prílohe oznamujeme nasledovné údaje potrebné na vykonanie SEPA úhrady v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice.
- príloha
 

Vyjadrenie ministerky zdravotníctva k novele Trestného zákona
Sú zdravotníci výnimoční ?
Odpoveď na otázku, či sú zdravotníci výnimoční pri novele Trestného zákona, je jednoznačná: NIE! Zdravotníci nie sú výnimoční. Všetci sme si pri tomto zákone rovní....čítajte ďalej

 

Tak, ako ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská sľúbila, ministerstvo zdravotníctva pripravilo legislatívny návrh... čítajte ďalej
 

Otvorený list ministerky zdravotníctva predsedovi LOZ MUDr. Petrovi Visolajskému
Vážený pán Visolajský,
opätovne Vás žiadam, aby ste o priebehu, obsahu a záveroch našich rokovaní informovali pravdivo a odovzdávali svojim kolegom informácie v plnom rozsahu a kontexte, v ktorom skutočne zazneli.
Tretie navýšenie miezd je pre všetkých lekárov ... čítajte ďalej

 

Stanovisko AFN k aktuálnej situácii v nemocniciach
Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav... celý dokument

 

 

Nitriansky samosprávny kraj, ktorý realizuje projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu Vzdelávanie pod názvom:
,, Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov
v Nitrianskom samosprávnom kraji - II “
celý dokument...

 

V posledných dňoch vyvíja diskusia o zámere Vlády SR vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu. Keďže sa v médiách objavujú mnohé zavádzajúce informácie a lži, rozhodlo sa MZ SR uverejniť text s názvom „5 faktov o jednej zdravotnej poisťovni“. Daný text má slúžiť najmä verejnosti a pacientom a zrozumiteľne vysvetliť niektoré fakty.

Reakcia Ministerstva zdravotníctva SR na zmeny v Zákonníku práce.

 


 

Ponuka práce
Základné informácie pre záujemcov o prijatie do pracovného pomeru.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky prijme do pracovného pomeru:
- lekárov  - bližšie informácie
TU!
- iné kategórie - bližšie informácie TU!
 

 

Súbor opatrení na zabezpečenie transparentnosti - protikorupčné opatrenia
Na základe skvalitnenia činnosti práce nemocnice, jej efektívneho fungovania, zvýšeného dôrazu na spokojnosť pacientov a dodržiavania etických princípov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  prijalo operatívne vedenie nasledovný súbor opatrení...celý dokument
 


 

Vážení zamestnanci, POZOR ZMENA - 11.1.2011 -
dovoľujeme si Vás informovať o zmene parkovacieho režimu na parkovisku FNsP Nové Zámky, Slovenská 11. Podrobné informácie na stránke www.ozonparkovisko.sk v sekcii "Novinky"

 


 

Nadštandardná starostlivosť za úhradu je poskytovaná na Klinike vnútorného lekárstva I, II, Gynekologicko – pôrodníckej klinike, Neurochirugickej klinike, Neurologickej klinike, Chirurgickom oddelení, Oddelení úrazovej chirurgie. Bližšie informácie sekciách jednotlivých oddelení.
 


 

Informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch a preto sa bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných.
 


 

Kapsulárna endoskopia
Gastroenterologická ambulancia a endoskopické pracovisko pri Klinike vnútorného lekárstva II FNsP Nové Zámky


 

Hniezdo záchrany
Pre novorodeniatka o ktoré sa ich rodina nevie postarať, nemá iné možnosti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.
 


 

Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Ladislava, Nové Zámky

- Katedra sociálnej práce
- Katedra ošetrovateľstva
- Špecializačné štúdium: Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

 

Zmluvné poisťovne