opatrenia Krízového štábu FNsP NZ zo dňa 19. 4. 2021
ďalšie opatrenia a informácie o ochorení COVID-19
vakcinačné centrum FNsP Nové Zámky
aktuálne umiestnenie oddelení a ambulancií v čase pandémie a prestavby

Vitajte na svete

Najnovšia fotogaléria detí, ktoré sa narodili v našej nemocnici...

Pre bábätká vo sviatočný deň

Ani tento rok personál nezabudol na novorodeniatka a ich mamičky, ktoré strávia sviatočné dni v nemocnici. Na Veľkonočný pondelok čakali na najmenších a ich rodičov malé prekvapenia, ktoré každoročne...

Už si ho čítajú...

V našej nemocnici liečime pacientov s dlho­dobými následkami kovidu. Je to beh na dlhú trať. V najnovšom čísle časopisu Život nájdete aj rozhovor s našou primárkou Neurologickej kliniky, ktorá prezradila...

Dar pre COVID oddelenia

Ďakujeme spoločnosti LIDL a SLADUČKÉ OVOCIE za potraviny a minerálky, ktoré poslali pre personál COVID oddelení...

Napísali nám...

Rada by som touto cestou vyjadrila poďa­kovanie personálu novozámockej nemocnice za starostlivosť v obodobí nášho covid ocho­renia. Pre zhoršujúci sa zdravotný stav ma dcéra priviezla dňa...

Hematológia

Ústav hematológie je klinicko-laboratórne pracovisko so zameraním na laboratórnu diagnostiku hematologickú, hemostazeolo­gickú, imunohematologickú a ambulan­tnú starostlivosť. Čo to znamená a ako to na ústave vyzerá...

4 tehotné Covid pozitívne pacientky
a ich pôrody

Lucia bola prijatá ešte 17. januára 2021. Pacientka v 34.+5 týždni tehotenstva vyhľa­dala našu nemocnicu pre tri dni trvajúce ťažkosti. Trápili ju zvýšené teploty, kašeľ a celková slabosť...

Myslime dopredu,
máme tu Dlhý covid

Nakoľko sa neustále zvyšuje počet pacientov so závažnými neurologickými komp­li­ká­ciami ochorenia Covid-19 a chro­nickým Covidom, ktorí blúdia po odborných am­bu­lanciách, je z pohľadu neurológa nutné zriadiť postcovidové centrá. FNsP v Nových Zámkoch už v tejto...

Povinosť nosiť respirátor od 15. marca 2021

Nezabudnite, od pondelka 15.3.2021 sa rozširuje povinnosť nosiť respirátor na všetky interiéry a teda aj pri návšteve nemocnice. V prípade hospitalizácie pro­síme, aby ste si zabezpečili viac kusov respirátorov...

Víkendové očkovanie

Počas uplynulého víkendu sme zaočkovali 720 učiteľov a ľudí z kritickej infra­štruktúry...

Napísali nám...

Touto cestou mi dovoľte vyjadriť veľké ĎAKUJEM Gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu pod vedením MUDr. Judity Koprdovej a Perinatologicko-neonato­logic­kému centru FNsP v Nových Zámkoch pod vedením MUDr. Klaudie Demovej...

Už sú doma

Trojičky Eszter, Levente a Bence sa v našej nemocnici narodili 2.1.2021. Televízny štáb relácie Moja diagnóza bol od začiatku pri rodinke, nakrútili ako sa pripravovali na pôrod, príchod detí na svet a potom aj...

Pre nás sú stále
Hrdinovia dnešných dní

Nepretržitá starostlivosť v čase korona epi­démie je vecou nás všetkých. RTVS v rám­ci cyklu dokumentov s názvom MOJA DIAGNÓZA navštívila aj FNsP Nové Zámky, aby zachytili aktuálnu...

Aj vďaka dvom darcom sme vakcinačné centrum

Z vlastných prostriedkov zakúpili tri špe­ciálne mrazničky, potrebné na uskladnenie vakcín proti ochoreniu Covid-19. Vďaka ich daru nemocnica nebude musieť začínať proces...

Long COVID

Long COVID je súbor príznakov, ktoré sa objavujú počas alebo po prekonaní infekcie Covid-19 a trvajú viac ako 12 týždňov. Neurologické komplikácie Covid-u sú veľmi časté, stretávame sa s nimi v praxi denne. Jedná sa o príznaky ako...

Napísali nám...

Týmto by som sa chcela poďakovať covid oddeleniu 8. poschodie západ. Všetci, ktorí tam pracujú odvádzajú neskutočnú a veľmi ťažkú prácu na pokraji...

Krabičky plné dobrôt a doplnenie energie

Takéto krabičky plné sladkých dobrôt nám pripravila a poslala do červených zón naša bývalá kolegyňa z gynekologicko-pôrod­níc­kej kliniky pani Valéria Bednáriková. Ďa­ku­jeme, že v týchto...

Home office prináša z dlhodobého hľadiska viaceré riziká

Človek izolovaný v domácom prostredí si nevie oddeliť tú pracovnú činnosť od svojho osobného spoločenského života. Môže sa stať, že omnoho viac času venuje práci a môže to vyústiť až do...

Očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Naši lekári a sestry sa zúčastnili výjaz­dového očkovania klientov Zariadenia sociálnych služieb Vek Nádeje a Domova seniorov Dvory nad Žitavou. Zamestnanci nemocnice celkom zaočkovali...

Vakcinačné centrum

FNsP Nové Zámky sa dňa 3.2.2021 oficiálne zaradila medzi vakcinačné centrá, ktoré stanovilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Pre ľudí to znamená, že sa môžu prihlásiť na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 cez národný portál na voľné kapacity...

Povzbudenie a ďakujem

S Vašou nemocnicou mám len dobré skú­se­nosti. Rada by som Vám svojou troškou pomohla. Malé povzbudenie a veľké ĎAKUJEM patrí našim zdravotníkom, ktorí obetovali veľmi veľa, aby sa mohli starať...

Ako každý deň bojujeme o životy pacientov s COVID-om

Prečítajte si dnešný Nový Čas (26.1.2021), nájdete v ňom rozhovory s našimi zdravot­níkmi. Jeden z rozhovorov, s gyne­ko­lo­gič­kou Luckou, si môžete prečítať aj tu.

Ešte jedna spomienka na Vianoce

Poďakovanie patrí aj pani Petre Košťálovej, ktorá zorganizovala zbierku vianočných balíčkov pre seniorov od darcov z Nových Zámkov a okolia (Palárikovo, Dvory nad Žitavou, Šurany...). Milé darčeky potešili...

Pôrody vo FNsP Nové Zámky
v roku 2020

V novozámockej pôrodnici sa počas minu­lého roka narodilo 1 196 bábätiek. Počet pôrodov celkovo klesol v porovnaní s rokom 2019, podobný trend poklesu pôrodnosti zaznamenali aj...

Kalendárik od najmenších detí

Milí rodičia, príbuzní a všetci, ktorí myslíte na nezrelých či chorých novorodencov, pripravili sme kalendárik s kresbami a maľbami detí, ktoré sa narodili predčasne a dnes sú...

Zima v našej nemocnici

Niekoľko obrázkov našej nemocnice počas jedného zimného dňa...

Aktuálna situácia
v nemocnici a v regióne

Zástupkyňa riaditeľa FNsP Nové Zámky MUDr. Alena Tamaškovičová informovala, že situácia v nemocnici je veľmi vážna. Nemocnica má reprofilizovaných 182 kovidových lôžok, ich naplnenosť je prib­liž­ne 80 percent...

Úrad verejného zdravotníctva pripravuje ďalšie opatrenia

Snažíme sa, aby nemocnica naďalej zostala „červeno-biela” – teda aby sme okrem pacientov s ochorením COVID-19 mohli ošetrovať aj ďalších, ktorí potrebujú...

Spustili sme očkovanie

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky spustila dňa 7.1.2021 očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Prvá zaoč­kovaná proti ochoreniu COVID-19 vo FNsP Nové Zámky bola...

Riaditeľ nemocnice

Minister zdravotníctva svojim rozhodnutím dňom 31.12.2020 odvolal z funkcie: riaditeľ – štatutárny orgán Fakultnej nemocnice s po­liklinikou Nové Zámky...

Prvé dieťatko narodené v Nových Zámkoch v roku 2021

Prvé dieťatko v Nových Zámkoch v roku 2021 prišlo na svet o 14,20 hod. Váži 2540 g a má 47 cm. Viktorke a jej mamičke želáme veľa...

Míňajú sa voľné lôžka aj sily, pacientov pribúda...

Míňajú sa voľné lôžka aj sily, pacientov pribúda. Situácia v nemocniciach sa zhor­šuje. Záujem o antigénové testovanie rastie. Jednotlivé tímy by vedeli otestovať aj viac ľudí, sú však limitované...

Sviatky prežívajú v nemocnici

Dlhé hodiny nadčasov, striedanie zmien, mesiace strávené v ochranných oblekoch. Pokým zdravotníci zachraňujú životy pa­cientov, o domácnosť a deti sa starajú ich blízki. Situácia v zdravotníctve je posledné...

Vianoce od 480g do 5000g

Ako najmenší z malinkých a najväčší z no­vo­na­ro­dených oslávili Vianoce, ako pôvodne 850g Ľubka dnes pletie deky pre nezrelé deti a ako darčeky putovali ku všetkým deťom na neonatológii...

Vianočný stromček želaní

Zamestnanci FNsP Nové Zámky sa tohto roku zapojili do zbierky darčekov s Mapenzi by Generation of love. Môžete si pozrieť video...

Vitamíny
pre pacientov a zdravotníkov

Chceme sa poďakovať firme GTN, že obzvlášť v tomto náročnom období pan­démie COVID-19 myslí na našich pacientov a tiež na nás zdravotníkov. Práve prostred­níctvom ovocia si môžeme doplniť potrebné vitamíny, ktoré pacientom budú nápomocné na ceste k uzdraveniu...

Balíčky pre seniorov

Toto predvianočné obdobie trávia v ne­moc­nici, mnohí v nej pre zdravotné problémy, žiaľ, zostanú aj počas Vianoc, napriek tomu ste im vyčarili úsmev na tvárach. V mene všetkých obdarovaných pacientov...

Odberové miesta počas sviatkov

Informácie o prevádzke odberových miest ANTIGÉN a PCR v areáli FNsP Nové Zám­ky (aj počas vianočných sviatkov) a ďalších antigénových odberových mies­tach v okrese Nové Zámky...

Stromček už máme ozdobený

Tento rok bol a stále je pre mnohých z nás veľmi náročný. Mnoho zdravotníkov ne­vy­konáva svoju bežnú prácu, nemocnice sa museli reprofilizovať a pacientov v nich stále pribúda. Nepretržitú starostlivosť napriek tomu...

Hrdinovia týchto dní

Nepretržitá starostlivosť v čase korona epi­démie je vecou nás všetkých. Rozhlas a televízia Slovenska v rámci cyklu doku­men­tov s názvom MOJA DIAGNÓZA navštívila aj Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky, aby zachytili...

Mikulášske želanie z perinky

Mikulášik, Mikuláš,
Všetky deti ty rád máš.
My sme ešte maličké,
vyrástli sme v mamičke.

Povedz milý Mikuláš,
aj nám malým niečo dáš?

Páči sa nám u mamičky...

TIPOS venoval nemocnici peňažný dar

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. sa rozhodla venovať 10 univerzitným a fakultným nemocniciam na Slovensku dokopy 200 tisíc eur, ktoré poslúžia na nákup...

Predstavujeme ďalšieho zdravotníka, ktorý získal Cenu primátora

Cenu primátora mesta Nové Zámky za pomoc, obetavosť a nesmierne ľudský, em­pa­tický prístup k maličkým pacientom na Neonatologickej klinike Fakultnej nemoc­nice s poliklinikou Nové Zámky získala...

Spoločne pre deti narodené priskoro...

Opäť je tu 17. november, Svetový deň predčasne narodených detí. V tomto roku sa nesie pod heslom Spoločne pre deti narodené priskoro - záleží nám na budúcnosti. Tento deň si postupne pripomína viac ľudí. Pripájajú sa k aktivitám na podporu...

Reprofilizácia FNsP Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky prechádza v týchto dňoch ďalšími zmenami. Na základe rozhodnutia MZ SR sa od 4.11.2020 pretransformovalo psy­chia­trické oddelenie na COVID psy­chia­trické oddelenie. V praxi to znamená, že na...

Ďakujeme SHELL a AMI

V uplynulých dňoch sme si od Shell a Ami prevzali dary. Spoločnosť Ami sa rozhodla nemocnici darovať dva germicídne žiariče, ktoré čistia priestory od choroboplodných zárodkov, vrátane Corona vírusu. Sieť čerpacích staníc Shell zase...

Depresia a COVID

Ako na nás vplývajú súčasné opatrenia a čo by sme mali urobiť pre našu duševnú pohodu? Na otázky Televízie Nové Zámky odpovedal...

Celoplošné testovanie
vo FNsP Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky sa v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 zapojila do celoplošného testovania COVID-19. Dobrovoľníci otestovali za­mest­nancov a ich rodinných príslušníkov...

Ovocné kapsičky

Nemocnica si nesmierne váži každého, kto sa v týchto zložitých časoch rozhodne podať pomocnú ruku. Jednou z takýchto firiem je aj spoločnosť...

S cievnou mozgovou príhodou nezostávajte doma!

1,1 milióna obyvateľov Európy ročne utrpí cievnu mozgovú príhodu, na Slovensku zhruba 12 000 obyvateľov. Na neurologickú kliniku do Fakultnej nemocnice s po­li­kli­nikou Nové Zámky prijímame v priemere...

Červený triediaci stan je späť

Triediaci stan bude každý pracovný deň od 7,00 hod. do 15,00 hod. v prevádzke. Pacienti vstupujúci do ambulancií ne­moc­nice budú na mieste vypĺňať dotazník a bude im zmeraná telesná teplota. Ak pacientova epidemiologická anamnéza bude...

Čo spojilo hasičov a novorodeniatka?

Najskôr prišiel e-mail. Za ním prišiel balíček a slová, ktoré prekvapili a veľmi potešili: „...radi by sme darovali pár štrikovaných chobotničiek pre predčasne narodené de­tič­ky...“, odosielateľ Hasičský a záchranný zbor...

Cena primátora pre verejného zdravotníka FNsP Nové Zámky

Bc. Peter Hoppan získa Cenu primátora mesta Nové Zámky 2020 ako prejav uznania za organizovanie protiepidemických opatrení v prvej línii v nemocnici a nesmierne obe­tavú prácu pri riešení všetkých opatrení súvisiacich s rizikovými...

RTVS: Pandémia zmenila aj pôrody...

Čo sa pre matku mení počas (druhej vlny) pandémie COVID-19 počas pôrodu a s tým súvisiaceho pobytu v nemocnici oproti pre­došlému stavu...

RTVS: Druhá vlna

RTVS v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou na Slovensku odvysielala dňa 19. októbra 2020 na Jednotke špeciálnu spra­vodajskú reláciu Druhá vlna venovanú zdravotníctvu. K téme sa za FNsP Nové Zámky v dokrútke vyjadrovali...

Deň zdravej výživy

Dňa 16. októbra si pripomíname Deň zdravej výživy. Svetový deň výživy nám chce priblížiť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Zdôrazňuje po­trebu zdravého...

Mesiac novorodeneckých intenzívnych jednotiek

September je okrem iného aj mesiacom novorodeneckých intenzívnych jednotiek. Pri tejto príležitosti vyjadruje OZ Malíček svoju úctu a poďakovanie celému ich personálu. Každému zdravotníckemu...

Oznámenie o prerušení poskytovania služieb sterilizácie

V súvislosti s využitím služieb zverejnených v cenníku FNsP Nové Zámky v rámci Oddelenia centrálnej sterilizácie si Vám dovoľujeme oznámiť, že tieto služby budú dočasne pozastavené z dôvodu jej rekon­štrukcie. Oddelenie sterilizácie nebude...

Suspektní pacienti

Pred pár dňami sme verejnosť informovali o tom, že vzhľadom k vývoju epide­mio­logickej situácie v súvislosti s pandé­miou COVID-19 pristúpilo vedenie FNsP NZ k čiastočnej reprofilizácii lôžkového fondu...

Ochranné štíty

Kolektív rádiologického oddelenia a KAIM pozdravujú a ďakujú za ochranné štíty, ktoré im darovali RNDr. Juliana Gyuríková, Mgr. Peter Cucor a Ing. Lenka Danacsová...

Sme pripravení na druhú vlnu pandémie

V uplynulých dňoch nás navštívil štáb televízie Nové Zámky, ktorý sa pýtal na to, ako sme zvládli obdobie pan­démie a na pripravenosť nemocnice na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Na otázky odpovedal...

Drahé sestričky a pani doktorky,

už je tomu niečo cez rôčik, čo ste mi v roku 2019 pomohli na svet a potom sa o mňa s lás­kou starali ďalšie tri mesiace. Chcel som sa Vám podakovať za záchranu môjho...

Vážení pacienti, pacientky, rodinní príslušníci

vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v rámci SR, ale aj v rámci okresu Nové Zámky sa riaditeľstvo FNsP NZ v spolupráci s RÚVZ rozhodlo pristúpiť k uplatneniu zákazu návštev...

Kúpil tuje do záhradky pre psychiatrických pacientov

Pravidelne, každý kvartál posiela peniaze pre onkologické oddelenie. Tentokrát si vypočul žiadosť psychiatrického oddelenia ku skrá­šleniu vnútornej záhradky a rozhodol sa pomôcť aj im. Jeho čin je o to šľachetnejší...

Diabetologická ambulancia

Vykonávame diabetologické vyšetrenie za­me­rané na diagnostiku, liečbu a prevenciu diabetu mellitu 1. a 2. typu, prediabetických stavov, diabetologické vyšetrenie v teho­ten­stve – pri tehotenskej cukrovke, pravidelné kontrolné vyšetrenia za účelom indikácie medikamentóznej liečby, edukáciu pa­cien­tov pri liečbe diabetu...

Preventívne prehliadky na TV JOJ

Zákonná preventívna prehliadka je hra­dená zo zdravotného poistenia raz za 2 roky a pokrýva len nevyhnutný rozsah výkonov stanovených zákonom. Pre hĺbkové posú­denie zdravotného stavu, je možné doplniť vyšetrenia nad rámec zákonnej prehliadky, ktoré poskytnú komplexný obraz...

Preventívne sonografické a mamografické vyšetrenie

Každá žena vo veku od 20 do 40 rokov by mala absolvovať preventívne sonografické vyšetrenie raz za dva roky v rámci pre­ventívnej gynekologickej prehliadky. Pre­ven­tívne mamografické vyšetrenie sa vyko­náva raz za dva roky, vo veku od 40 do 69 rokov. Ak máte genetickú predispozíciu...

Venované Eme

V roku 2012 sa jej narodila dcérka Emka akútnym cisárskym rezom s mierami 950 g a 35 cm. Daniela Sameková je autorkou knihy „Venované Eme“, v ktorej opisuje svoj prí­beh predčasného pôrodu. Jej príbeh so...

Ďalšie Lego pre detičky

Partia nadšencov z Fanklubu TatraLUG v marci tohto roku darovala Pediatrickej klinike FNsP Nové Zámky desiatky lego stavebníc. Dnes k nám do nemocnice opäť zavítali, aby detičkám opäť urobili radosť...

Dar na zmiernenie následkov pandémie

Konateľ spoločnosti Bytkomfort Lukáš Štefá­nik s primátorom mesta Otokarom Klei­nom v piatok ráno odovzdali riaditeľovi Fakultnej nemocnice s poliklinikou...

Predoperačné vyšetrenia

Od 1. 7. 2020 spúšťame v plnom rozsahu In­ter­nú (predoperačnú) ambulanciu v pries­to­roch Urgentného príjmu (číslo dverí 15). Pacient sa na predoperačné vyšetrenie musí objednať v predstihu na čísle 035/691 2836...

Zvýšená kvalita ochrany zdravia

Nemocnica dostala veľmi odolný bez­do­tykový dávkovač dezinfekcie na ruky od novozámockej výrobnej spoločnosti. Veľko­kapacitnú dezinfekčnú „vežu“ na dezin­fekciu rúk DEZINFLEX XL nájdete...

Psychiatria rozšírila priestory

Psychiatrické oddelenie funguje od marca 2020 v nových priestoroch v susedstve pediatrickej kliniky. Rekonštrukcia priesto­rov umožnila oddeleniu pokračovať vo fungovaní v rámci overeného modelu akút­neho a sanatórneho...

Ďakujeme za pomoc všetkým darcom

Dovoľte nám sa aspoň touto cestou srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli ne­zišt­ne pomôcť našim zdravotníkom...

Môj prvý deň detí

Na 1. júna 2020 pripravil personál Neo­na­to­logickej kliniky v Nových Zámkoch v spo­lupráci s občianskym združením Malíček a so sponzormi prekvapenie pre detičky aj pre ich rodičov...

Neváhajte a pridajte sa k nám!

VÝZVA: Daruj krv

Obraciame sa na vás s prosbou o darovanie krvi, keďže v tomto období pociťujeme jej nedostatok. V našej nemocnici sú stále pa­cienti, ktorí aj napriek pandémii potrebujú k svojej liečbe krv.

Vyzývame aj rodinných príslušníkov, po­môž­te svojim najbližším. Krv sa tak dostane k pacientom čakajúcim na operácie vo FNsP Nové Zámky.

Momentálne máme absolútny nedostatok krv­nej skupiny – Rh negatívne!

Odberné dni:
Po-Pi 7,00-14,00 hod., Ut až do 17,00 hod.

Odberné miesto:
NTS pracovisko Nové Zámky, vchod vedľa hlavného vstupu do FNsP Nové Zámky

Ďakujeme.

Medzinárodný deň sestier

Milé sestry, praktické sestry, pôrodné asistentky, laboranti, rtg technici, fyzio­tera­peuti, sanitári a sanitárky, dovoľ­te, aby sme Vám touto cestou popriali k Váš­mu dňu všetko najlepšie. Nesmierne si vážime, ako sa trpezlivo a s láskou staráte o našich pacientov...

12 germicídnych žiaričov od Rotary klubu

V čase nepriaznivej epidemiologickej situá­cie sa Rotary klub Nové Zámky rozhodol prispieť k boju proti Corona vírusu. Nemocnici venoval 12 kusov germicídnych lámp, ktoré majú schopnosť ničiť chorobo­plodné zárodky, baktérie, plesne, vírusy vrátane Corona vírusu...

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí v Nových Zámkoch

Minister zdravotníctva uplynulú sobotu navštívil Fakultnú nemocnicu v Nových Zámkoch. Spolu s riaditeľom nemocnice, regionálnym hygienikom RÚVZ a verejným zdravotníkom nemocnice predstavili aktuálne...

Spustili sme odberné miesto na diagnostiku ochorenia COVID-19

FNsP Nové Zámky sa od utorka 21.4.2020 zapojila do siete zdravotníckych zariadení, ktoré testujú pacientov na ochorenie COVID-19. Nemocnica tak zabezpečila diagnostiku pre obyvateľov okresu Nové Zámky...

Veľkonočné prekvapenie pre bábätká

Na Veľkonočný pondelok čakalo na ma­mič­ky a detičky hospi­talizované na Neo­nato­logickej klinike v Nových Zámkoch malé svia­točné prekvapenie. Sestričky už od februára šili zajačikov...

Na ceste k uzdraveniu

Prvé príznaky rakoviny koreňa jazyka sa javia ako všeobecný problém s prehĺtaním. Často sa objavujú zväčšené lymfatické uzliny na krku, čo môže byť známkou metastázy...

Ako fanklub HC Nové Zámky prišiel podporiť našich kolegov

V sobotu 4. apríla prišli členovia Fanklubu HC Nové Zámky podporiť našich kolegov a všetkých, ktorí nám pomáhajú. Prišli zatlieskať, zabubnovať, odovzdať pozitívnu energiu a poďakovať...

Slovenskí zdravotníci:
Zostali sme v práci pre vás,
vy zostaňte doma pre nás

V tejto zložitej epidemiologickej situácii, sú zdravotnícki pracovníci tí, ktorí bojujú v prvej línii. Aby sa mohli starať o svojich pacientov potrebujú zostať zdraví. Pomôcť im, a aj sebe, svojim zodpovedným sprá­va­ním môžeme všetci...

Spojili svoje sily a detičkám pripravili veľké prekvapenie

Detičkám hospitalizáciu na pediatrickej klinike budú spríjemňovať nové stavebnice rôzneho typu a v dostatočnom množstve pre všetkých....

Nové postele už slúžia pacientom

FNsP Nové Zámky v týchto dňoch realizuje najväčšiu výmenu lôžok pre pacientov. Cel­kom 282 kusov postelí pre nemocnicu vysú­ťažilo Ministerstvo zdravotníctva SR v cel­ko­vej hodnote...

KORONAVÍRUS COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvis­losti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Čo treba ve­dieť o koronavíruse, Informácie na portáli Ministerstva zdravotníctva SR, Informácie na portáli RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch...

Už visí na stene

FNsP Nové Zámky po prvýkrát vo svojej novodobej histórii získala certifikát kvality ISO 9001/2015. Na získanie certifikátu je potrebné splniť množstvo konkrétnych pod­mienok medzinárodne uplatňovaných no­riem...

Zmluva je podpísaná

FNsP Nové Zámky podpísala zmluvu s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava a jej Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky. Slávnostný akt sa uskutočnil...

Valentínska predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia

Sviatok sv. Valentína tohto roku nebol len o zamilovaných, vo FNsP v Nových Zámkoch sa uskutočnila aj tradičná predajná výstava prác pacientov psychiatrického oddelenia. Výstava sa koná pravidelne...

Fórum pacientskych organizácií

Jedenásty február je dňom Svetového dňa chorých a patrí nevyliečiteľne chorým pacientom na celom svete. Jeho tradícia sa začala v roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II...

Dobrovoľníci ako jedna z tém nemocničného odborného semináru

V stredu 22. januára sa v kinosále FNsP Nové Zámky uskutočnil nemočničný odbor­ný seminár, na ktorom okrem iného odzneli prednášky o kvalite života seniorov...

Modernizácia prístrojového vybavenia

V rámci projektu s názvom Moderná Fakult­ná nemocnica Nové Zámky pre moderný región JZ Slovenska boli z fondov EÚ vyčle­nené prostriedky aj na nákup novej prístro­jovej techniky...

Prvý Novozámčan v roku 2020

Roland Fabián sa narodil 2. januára 2020 o 11,30 hod. vo Fakultnej nemocnici s poli­kli­nikou v Nových Zámkoch. Ako je už to tradíciou, Roland je prvým nositeľom...

Vitaj na svete

S veľkou radosťou vám predstavujeme prvo­rodené dieťatko v roku 2020 v našej nemoc­nici. Matyas sa narodil...

Ešte niečo z Vianoc 2019

Lekári a sestričky, ako aj všetci ostatní mysleli nielen na svoje rodiny, ale aj na detičky, ktoré nie sú doma, lebo sa narodili priskoro, alebo ide o novorodeniatka, ktoré sú choré, či o zdravé bábätká, ktoré na svet prišli práve vo sviatočné dni...

Piekli nielen pre seba

Naše kolegynky z očného tohto roku už po druhýkrát napiekli koláče nie len pre svoje rodiny. Pred malou chvíľou odovzdali pra­cov­níčke MsÚ Nové Zámky koláče, ktoré poputujú pre ľudí bez domova...

Z maminkinho bruška znova do teplúčka

Občianske združenie Novozámocký Platan pri­pra­vilo pre novonarodené deti pre­kva­pe­nie. Objednali a uhradili pro­fesio­nálne za­ria­de­nie, ktoré pomôže udržať stabilnú telesnú teplotu práve narodených bábätiek...

Hokejoví býci v nemocnici

Novozámockí býci navštívili detičky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v No­vých Zámkoch. Aj tohto roku priniesli detičkám mikulášske balíčky a povieme vám, že sa z toho stala veľmi pekná tradícia...

Orientačný plán

Chystáte sa do nemocnice? Potrebujete poradiť s informáciami o oddelení, alebo o klinike? Hľadáte spôsob, ako sa rýchlo zorientovať a nájsť tie správne údaje? Odpovede na tieto otázky nájdete...

Mikuláš 2019

Je šiesteho decembra ráno. Mikuláš nadeľuje darčeky. Radi myslíme v takýchto chvíľach na deti, na našich blízkych. Urobiť im výnimočný deň. Prekvapenie, radosť, tým všetkým sa začal šiesty december aj v našej nemocnici...

Vianočné ozdoby
od žiakov zo ZŠ Nábrežná

Žiaci 4. B a 4. C triedy Základnej školy na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch každo­roč­ne zdobia jeden z vianočných stromčekov na námestí. Tohto roku sme ich aj my za Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky oslovili...

Ahojte, voláme sa Dominik a Kiarka

Maminka s ocinkom po nás túžili dlhé roky. Nakoniec sa im túžba naplnila vďaka IVF. No maminku sme riadne potrápili. Od 5. týž­dňa tehotenstva ležala v nemocnici kvôli...

Mozaika verzus fotografia

Jeden z obrazov zachytáva aj Fakultnú ne­moc­nicu s poliklinikou Nové Zámky. Čo o tomto jedinečnom diele hovorí jeho autor...

Ošetrovali paprčky

Sestry FNsP Nové Zámky sa v uplynulých dňoch zúčastnili kongresu Slovenskej spo­loč­nosti pre liečbu rán, kde sa zoznámili s novými...

Nové kreslá
na klokankovanie bábätiek

Klokankovanie je jedna z foriem materskej starostlivosti u predčasne narodených detí. Prispieva k lepšej väzbe medzi bábätkom a jeho rodičmi, detičky majú menej často výpadky dýchania, lepšie prospievajú...

Keď majú sviatok najmenšie bábätká...

Správna starostlivosť v správnom čase na správnom mieste je hlavnou myšlienkou Svetového dňa predčasne narodených detí pre rok 2019. Každé desiate dieťatko sa narodí predčasne...

Prvé kroky pred prepustením pacienta

Dĺžka hospitalizácie je závislá predovšetkým od typu oddelenia, na ktorom je pacient hospitalizovaný, správneho určenia lekárskej diagnózy, priebehu liečby a stabilizácie zdravotného stavu pacienta...

Rekonštrukčné práce vo FNsP Nové Zámky

V týchto dňoch prebiehajú práce v západnej časti monobloku na podlažiach 1 až 13. Aby sme boli konkrétnejší, menia sa stúpačky, a to tak, že sa uzavrú dve až tri miestnosti...

Aký liek sa ukrýva pod názvom Humorin?

Pacienti na Geriatrickom a Doliečovacom oddelení majú za sebou nezriedka dlhú liečbu alebo i niekoľko ochorení súčasne. Dni v nemocnici môžu byť pre nich dlhé. Rozptýlenie, odvedenie pozornosti od ocho­re­nia, povzbudenie...

Moderná fakultná nemocnica pre moderný región

Po 37 rokoch prišiel čas pre zásadnú obnovu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Projekt s názvom Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska rieši...

Pozorné oči pracovníkov vlastnej ochrany

Pozorným očiam našich pracovníkov vlas­tnej ochrany nič neujde. 24 hodín denne, 7 dní v týždni sa starajú aj o vašu bezpečnosť. Tentokrát spozorovali podozrivé osoby...

X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Dňa 18. októbra 2019 sa v reštaurácii Berek v Nových Zámkoch konala X. konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Konferencie sa zúčastnili sestry z celého Slovenska...

Poznáte filter na prebaľovanie?

V nemocnici je hneď veselšie, keď príde doktor Špenát a sestrička Pastelková. Pravidelné návštevy chorých detí v nemoc­ničných zariadeniach sú hlavným progra­mom občianskeho združenia Červený nos...

Cena primátora 2019
pre kolektív Urgentného príjmu

Primár MUDr. Róbert Bartha s kolektívom Urgentného príjmu si prevzal Cenu primá­tora mesta Nové Zámky 2019...

Nemocnica roka 2019

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil nemocnice podľa vy­bra­ných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starost­li­vosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2015–2018...

P O Z V Á N K A
III. Jesenné stretnutie priaznivcov internej medicíny

Vážení kolegovia, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na seminár, ktorý usporiada Kli­nika vnútorného lekárstva II., 16. októbra 2019 o 16,00 hod. v hoteli Grand. Cieľom nášho stretnutia je naďalej snaha o zlepšenie našej kolegiálnej spolupráce.

Záleží nám na Vašom názore

Zavedenie a vyhodnotenie dotazníkov spo­koj­nosti je prejavom záujmu vedenia FNsP Nové Zámky o názor pacienta a jeho spo­koj­nosť s poskytnutými službami. Okrem toho poskytujú manažmentu nemocnice priestor na neustále zvyšovanie kvality posky­tova­ných služieb...

Monitory dychu pre bábätká

Neonatologická klinika sa zapojila do projektu „Mamička, dýcham“, ktorého zmys­lom je pomáhať vybaviť slovenské nemoc­nice monitormi dychu. Cieľom pro­jek­tu je, aby bolo monitorom dychu vyba­vené v nemocniciach každé lôžko pre novo­ro­dencov a dojčatá...

Podporujeme rodičov pri dojčení

V stredu, 2. októbra 2019, sa v kinosále FNsP Nové Zámky zišli odborníci i laická verejnosť. Spoločne diskutovali na tému zdravého štartu bábätiek do života. Seminár bol koncipovaný tak, aby medzi zdra­vot­níc­kych pro­fesio­nálov prišli mamičky aj budúce mamičky, aby si tak vypočuli odpovede na otázky...

Novozámocká nemocnica a moderný manažment dojčenia

Dňa 20. júna 2019 sa v našej nemocnici v spolupráci s Inštitútom pre podporu doj­čenia konal seminár Moderný manažment dojčenia alebo Iniciatíva nemoc­nice pria­teľ­ské k deťom prakticky a efek­tívne...

Celoslovenská konferencia: Sestra a sociálny pracovník ako most pre pokrokovú dlhodobú starostlivosť

Problematika dlhodobej starostlivosti veľmi úzko súvisí s demografickou zmenou - so stále narastajúcim podielom populácie. MZ SR vo svojom projekte „Zdravá zmena“ poukazuje na nový systém následnej a dlhodobej starostlivosti...

Biela kniha
FNsP Nové Zámky

Modernizácia oddelení je prvým krokom, ktorý zlepší podmienky poskytovania zdra­votnej sta­rost­livosti a vytvorí príjem­nejšie pros­tredie pre pacientov...

Biele srdce 2019 putovalo aj do Nových Zámkov

Prestížnym ocenením Biele srdce na republikovej úrovni bola vyznamená naša sestra...

Medzinárodný deň sestier

Za svoju obetavú prácu si z príležitosti MDS dňa 15. mája 2019 prevzalo z rúk vedenia FNsP Nové Zámky Ďakovný list 25 zdra­votníkov. Ocenenie SK SaPA „Biele srdce“ na regionálnej úrovni...

Ocenenie Zdravotník roka 2018

Ocenenie Zdravotník roka sa udeľuje už deviaty raz v 4 kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a celoživotný prínos v zdravotníctve. FNsP Nové Zámky má v každej z týchto kategórií...

Cenu ministerky zdravotníctva SR 2019 dostala sestra z novozámockej nemocnice

V pondelok 8. apríla udelila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská významné ocenenia v troch kategóriach Lekár, Sestra a Iné zdravotnícke povolanie. Je nám potešením, že si ocenenie v kategórii sestra prevzala aj naša kolegyňa...

Otvorili sme jeden z najmo­der­nejších der­matove­nerologických ambu­lant­ných trak­tov na Slo­ven­sku

19. marca 2019 sa vo FNsP Nové Zámky za prítomnosti vedenia nemocnice a primátora mesta Nové Zámky slávnostne otvoril nový ambulantný trakt dermatovenerologického oddelenia...

Ples priateľov 2019

Dňa 22. februára 2019 privítala Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň v Nových Zámkoch účastníkov benefičného Plesu priateľov. Výťažok z plesu bol venovaný v prospech...

Za prítomnosti pani ministerky
sme uviedli do prevádzky
nový CT prístroj

V utorok 5. februára 2019 bolo vo FNsP v Nových Zámkoch slávnostné uvedenie nového CT prístroja do prevádzky. Za účasti ministerky zdravotníctva...

Prvý videoprenos z inkubátora v SR

Na Neonatologickej klinike FNsP Nové Zámky poskytujeme starostlivosť zdravým ale i kriticky chorým a extrémne nezrelým novorodencom, ktorí musia byť umiestnení v inkubátore a vyžadujú rozsiahlu intenzívnu starostlivosť. Ak mamička nemôže byť so svojim dieťatkom, má možnosť svoje dieťatko vidieť prostred­níctvom video­prenosu z inkubátora...

Svetový deň duševného zdravia 2018

Pri tejto príležitosti sa konajú vo svete viaceré akcie zamerané na destigmatizáciu psychiatrie a poskytovanie poradenstva ohľadom zdravého životného štýlu. V tomto duchu psychiatrické oddelenie FNsP Nové Zámky zorganizovalo vo vestibule FNsP už druhý ročník...

Olympijské hry predčadne narodených 2018

Olympijské hry odpradávna symbolizovali silu tela i ducha. Predčasne narodené detičky mali svoj prvý olympijský deň v Nových Zámkoch 8. septembra 2018. Ako povedala predsed­níčka Olympij­ského výboru Olym­pij­ských hier pred­časne narode­ných, primárka MUDr. Klaudia Demová, PhD., všetci títo malí veľkí bojovníci, už svoj prvý veľký zápas - zápas o prežitie zdolali...

Týždeň mozgu

Kolektív Psychiatrického oddelenia FNsP Nové Zámky sa zapojil do týždňa mozgu, ktorý sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí...

Zrušenie poplatkov

Ministerstvo zdravotníctva SR sa v súvislosti s programom Baby Friendly Hospital Initiative a humanizácie pôrodov rozhodlo zrušiť od 1.2.2018 vyberanie nasledovných poplatkov:

  • poplatok za prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode,
  • poplatok za pôrodnú epidurálnu analgéziu.

Vzhľadom na uvedené je vo FNsP Nové Zámky od 1.2.2018 zrušené vyberanie spomínaných poplatkov.

Otvorili sme 2 nové kliniky
a odbornú učebňu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava otvorila vo FNsP Nové Zámky Kliniku fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Dermatovenerologickú kliniku a odbornú učebňu pôrodnej asistencie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike...

Výber lekára - operatéra a pôrodníka

V snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ponúka pri operačnom výkone alebo pôrode možnosť výberu lekára - opera­téra/pôrod­níka...

Červený nos
a smiech, ktorý pomáha

Dňa 10. 4. 2017 navštívili našich malých pacientov hospita­lizova­ných na pediat­rickej klinike doktor Špenát a sestrička Ampulka. Priniesli veselú náladu, veľa smiechu a pozitív­nych zážitkov...

Prvé biovstrebateľné skrutky implantované na Slovensku

Dňa 17.3.2017 a následne 27.3.2017 sa v našej nemocnici prvýkrát na Slovensku implan­tovali bio­vstreba­teľné skrutky...

P O N U K A :
Služby prania a žehlenia

FNsP Nové Zámky ponúka služby prania a žehlenia pre zdravot­nícke zaria­denia, obchodné spoloč­nosti, ubyto­vacie a stravo­vacie zaria­denia, ako aj pre jednot­livcov. Pomocou profe­sionál­nych techno­lógií sa postaráme o hygienu Vášho textilu, predl­žujeme životnosť...

Poplatky možno uhradiť
aj pomocou platobnej karty

Vychádzame v ústrety našim klientom a rozši­rujeme mož­nosti úhrady poplat­kov za výkony nad rámec zdra­votnej starosti hrade­nej zo zdravot­ného poiste­nia aj pros­tredníc­tvom platobných kariet.

Zoznam akceptovaných platobných kariet náj­dete tu.

Prvá telocvičňa na Slovensku priamo na nadštandardnej izbe

V snahe zvýšiť komfort pacienta ponúka odde­lenie FBLR pobyt s možnosťou inten­zívnej rehabili­tácie na nadštan­dardnej izbe kom­plexne vybavenej rehabili­tačným náradím a pomôc­kami. V rámci nadštan­dardu je rehabili­tačná starost­livosť posky­tovaná priamo na izbe...

Špičková multidisciplinárna zdravotná starostlivosť umožnila zachrániť dva životy

Vďaka špičkovej multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici sa podarilo tehotnej pacientke ochrnutej po autohavárii bábätko donosiť, priviesť na svet, následne sa podrobiť operačnému zákroku a začať opäť chodiť. 14. júna 2016 sa konala vo FNsP Nové Zámky na túto tému tlačová beseda...

Monitor srdcovej činnosti

Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení...

30 rokov trvalej kardiostimulácie v Nových Zámkoch

V roku 1984 sa uskutočnila prvá výmena trvalého kardiostimulátora v nemocnici Nové Zámky. Túto implantáciu vykonal tím lekárov pod vedením MUDr. Júliusa Kaspera, kardiológa z Ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. Implantovali kardiostimulátor...

Dojčené dieťa s intoleranciou laktózy

Ak je dieťa dojčené a je potvrdená intolerancia laktózy, odporúča sa matke dodržiavať diétne opatrenia, eliminovať laktózu zo stravy. Bez­lak­tózová diéta pre dojčiacu matku...

Ako znižujeme horúčky u dieťaťa?

Čo robiť, keď má dieťa horúčku? Kedy použiť antipyretikum, kedy zábaly? Metódy znižovania horúčky, odporúčania...

Čo si vziať do pôrodnice...

Milé mamičky, pred pôrodom sa isto pripravujete do pôrodnice. Mnohé z vás sa pýtajú, čo si vziať pre dieťatko, pre mamičku, na aké dokumenty nezabudnúť...

Ochorenia srdcovocievneho systému

Informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch, a preto bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných

Ponuka práce

FNsP Nové Zámky príjme do pra­cov­ného pomeru...

Verejné obstarávanie

Pre uchádzačov o účasť v procese ve­rej­ného obstarávania jednotlivých zákaziek.

Profil obstarávateľa, Súhrnné správy,
Centrálny register zmlúv,
Elektronický kontraktačný systém,
Prebiehajúce prieskumy trhu,
Objednávky, Faktúry

Transparentná nemocnica

Dokumenty projektu Trans­pa­rentná nemocnica.

Certifikát kvality

FNsP Nové Zámky získala certifikát kvality ISO 9001:2015.

Ekonomické výsledky

Vývoj hos­podá­re­nia FNsP Nové Zámky

Cenník a zoz­nam zdra­vot­ných vý­ko­nov

poskytovaných FNsP Nové Zámky pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrá­dza­jú...

Nadštandardné izby

FNsP Nové Zámky ponúka svojim pa­cien­tom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti pobyt na izbách s nadštandardným vy­ba­ve­ním.

Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky

ponúka svojim zákazníkom široký sortiment liekov, zdravotníckych po­mô­cok, individuálne pri­pra­vova­ných liekov a doplnkov zdravej výživy...

Hniezdo záchrany

Pre novorode­niatka, o ktoré sa ich rodina nevie postarať a nemá iné mož­nos­ti. Nikto vás neuvidí. Nikto vás neodsúdi. Nikto vás nebude trestať. Vaše dieťa dostane šancu.

Napísali nám...

Pacienti, príbuzní a návštevníci FNsP Nové Zámky napí­salí nám alebo na sociálnych sieťach...

Nemocničná kaplnka

Súčasťou ne­moc­ni­ce je aj nemocničná kaplnka. Rozpis bohoslužieb a ďalšie informácie nájdete tu.

Kongresy a semináre

FNsP Nové Zámky je organizátorom mnohých celoslovenských i me­dzi­národných kongresov. Zá­ro­veň sa v jej priestoroch konajú pravidelné odborné lekárske a sesterské semináre.

Parkovanie

Bezplatné parkovanie pred budovou FNsP Nové Zámky.

Ochrana osobných údajov

FNsP Nové Zám­ky pristu­puje k Vašim osob­ným údajom zodpo­vedne...

Ministerstvo financií SR

Register ponúkaného majetku štátu

Štandardné postupy
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk