Certifikát kvality ISO 9001/2019


Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky po prvýkrát vo svojej novodobej histórii získala certifikát kvality ISO 9001/2015.

FNsP NZ bola akreditovaná SNAS (Slovenskou národnou akreditačnou spoločnosťou) a dňa 11.12.2019 získala certifikát kvality Reg.No 158/Q-044 v oblastiach: “Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti”.

Náročný, sofistikovaný proces akreditácie iniciovaný Radou kvality FNsP NZ bol zavŕšený externým auditom nemocnice v decembri 2019.

Veľká vďaka patrí lekárom, sestrám zdravotníckemu aj nezdravotníckemu personálu FNsP NZ  za zavedenie a realizáciu zásad noriem ISO rady 9000.

V roku 2020 budú na návrh Lekárskej odborovej komory (LOK) vo všetkých zdravotníckych zariadeniach realizované “Klinické audity” (Vyhláška MZ SR 444/2019).

Cieľom certifikácie je spokojný, bezpečný pacient/klient a zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti na všetkých pracoviskách FNsP NZ.

Je to konkurenčná výhoda nemocnice pri uzatváraní zmlúv so Zdravotnými poisťovňami (ZP).

Práve kvalita a plnenie kritérií EBHR budú rozhodujúcimi ukazateľmi pri uzatváraní zmlúv nemocnice so ZP a uhrádzaní úkonov ZP.

Na udržanie certifikátu kvality musíme v nasledujúcom období vykonať:

  • 2020 – získanie auditu HACCP
  • 2020/2021 – dohladove (interné) audity FNsP NZ
  • 2022 – RECERTIFIKÁCIA - nadväznosť ISO 13485 pre zdravotníctvo
  • 2022 – antikorupčné ISO a ISO BOZP
  • 2023 – certifikícia ISO 14001 pre životné prostredie
  • 2024 – stratifikácia nemocnice (alebo iná zákonná forma transformácie) v rámci MZ SR.

Certifikát EN ISO 9001:2015 FNsP Nové Zámky

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk