Ochorenia srdcovocievneho systému

Sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť túto internetovú stránku, ktorá je určená Vám, širokej laickej verejnosti. Našim zámerom je poskytnúť Vám informácie o ochoreniach srdcovocievneho systému, ktoré sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých štátoch, a preto bezprostredne ohrozujú Vás alebo Vašich príbuzných.

 

Srdce je energeticky náročný svalový orgán, ktorý svojou činnosťou zaisťuje prietok krvi cievami a tým zaisťuje zásobovanie orgánov kyslíkom a živinami. Zastavením srdcovej činnosti nastáva do 5 minút rozpad buniek centrálneho nervového systému a biologická smrť, čo je vlastná smrť jedinca.

Srdce musí preto pracovať neustále, za 50 ročný život sa stiahne cca 2-3 miliardy krát. k tomu, aby mohlo srdce podávať takýto veľký výkon, potrebuje neustálu dodávku kyslíka a výživných látok, ktorými ho zásobujú koronárne tepny.


Ischemická choroba srdca (ICHS)

Čo to je?

Pôsobením rizikových faktorov dochádza v priebehu rokov k ukladaniu tukových látok, vápenných solí a pod. do stien koronárnych tepien (zásobujúcich kyslíkom a živinami srdce), dochádza k ich zužovaniu a tým k zhoršovaniu prietoku krvi, znižovaniu dodávky kyslíka a živín do pracujúceho srdca. Pokiaľ pracujúce srdce potrebuje viac kyslíka ako sú mu schopné zúžené koronárne tepny dodať dochádza k nedokrveniu – ISCHÉMII srdca a typickým bolestiam následne k  poruche činnosti srdca ako aj ďalším komplikáciám.

Čo mi hrozí pri ICHS?

Opakovaným nedokrvením srdcového svalu dochádza postupne k odumieraniu svalových buniek a ich náhrade väzivom, dochádza k zmene tvaru srdca, zhoršovaniu funkcie a k zlyhávaniu srdca ako pumpy.

Mám ICHS?

Typické pre ICHS sú tlakovo zvieravé bolesti na prednej strane hrudníka sprevádzané niekedy pocitom nedostatku vzduchu, ktoré vznikajú u človeka pri určitom stupni fyzickej alebo psychickej námahy a miznú po prerušení námahy/po oddychu/ alebo do 5 min. po podaní nytroglycerínovej tabletky pod jazyk. Preto bolesti na hrudníku ako aj pocit nedostatku vzduchu limituje postihnutého vo fyzickej aktivite.


Akútny infarkt myokardu (IM)

Čo to je?

Ide o náhle kompletné uzavretie koronárnej tepny krvnou zrazeninou, kedy dochádza k  zastaveniu prietoku krvi do určitej oblasti srdca a k odumieraniu srdcového svalu. Ak sa neobnoví do 12 hodín prietok cez postihnutú cievu odumrie všetok srdcový sval, ktorý bol postihnutou tepnou zásobovaný.

Čo mi hrozí pri IM?

1. náhla srdcová smrť:

  • zastavením srdca
  • prasknutím steny srdca
  • rýchlou nekoordinovanou elektrickou činnosťou srdca

2. výrazné oslabenie a zmena tvaru srdca (najčastejšie roztiahnutie) s následným srdcovým zlyhávaním.

Mám IM?

Typické pre IM sú: bolesti na prednej strane hrudníka, nie ostro ohraničené, tlakového, zvieravého, pálivého charakteru. Bolesť vzniká často v kľude alebo po námahe. Bolesti sa môžu šíriť do krku, chrbta, brucha, môže byť prítomné tŕpnutie jednej alebo oboch rúk.

Ako pridružené príznaky sa môžu vyskytnúť: pocit nedostatku vzduchu, zoslabnutie, studený pot, pocit na zvracanie, zvracanie.

!! Ak majú bolesti stály charakter, nereagujú na zmenu polohy, na opakované podanie tabletky nitroglycerínu (3 tabletky podané s odstupom 5 minút) je vysoká pravdepodobnosť, že sa u vás vyvíja IM, ste ohrozený na živote a je nutné vyhľadať čo najskôr lekársku pomoc.

Čo mám robiť pri IM?

Zavolať rýchlu lekársku pomoc na číslo 112 alebo 155, privolať pomoc susedov, rodiny.

Užiť 200-300mg Anopyrinu a 1 tbl nitroglycerínu pod jazyk.

Uvoľniť si odev, zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu, byť v kľude bez akejkoľvek fyzickej námahy.Koronárna jednotka, Klinika vnútorného lekárstva I,
FNsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

Klinika vnútorného lekárstva I


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk