Projekt transparentná nemocnica

Projekt transparentnosti FNsP Nové Zámky predstavuje komplexné hodnotenie nemocnice na základe úrovne kvality poskytovania informácií pre pacientov a hospodárskych informácií. Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je jedným z kľúčových predpokladov na to, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu.

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk