Cenník a zoznam zdravotných výkonov


poskytovaných Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len „nemocnica“) pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré nemocnica poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov.


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk