Profesné spoločnosti

Subregionálna lekárska komora

Priestory technického odboru
Predseda: MUDr. Ján Bernát
Telefón: 035 / 6423 002

Členovia rady SRLK:
MUDr. Ján Boldizsár, prezident RLK NITRA
MUDr. Tomáš Kovačic, člen KV RLK Nitra

Kontakt
Subregionálna lekárska komora: 035 / 6401 051, 0905 627 870
Regionálna lekárska komora, Nitra: 0908 781 612

Kontaktná osoba: Eva Reméňová, DiS.art

Slovenská lekárska spoločnosť - Spolok lekárov Nové Zámky

Predseda: Doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.
Telefón: 035 / 640 1040 (sekretariát)

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek

Prízemie monobloku - pri výťahoch (pokladňa)

Predsedníčka: Mgr. Viera Kučerová (Urgentný príjem, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2467

Administratíva: Dana Baloghová, Iveta Kovácsová
Po-Pi 8,00-15,00 hod.
Telefón: 035 / 691 2888
prihlasovanie vzdelávacích aktivít

Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov

Prezidentka: Lívia Brišková (Oddelenie klin. farmakológie, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2586

Hospodárka: Alžbeta Ružíková (Oddelenie klin. onkológie, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2986

Stránkové hodiny a pracovná činnosť komory:

  • evidencia členstva
  • registrácia členstva
  • vydávanie kreditov
  • hospodárenie

Stránkové hodiny v AB zasadačke:
5. 3. 2020 RK MTP nevydáva kredity v AB zasadačke 5.3.2020
7. 4. 2020 od 14,00 do 16,00 hod.
5. 5. 2020 od 14,00 do 16,00 hod.
9. 6. 2020 od 14,00 do 16,00 hod.

Slovenská komora fyzioterapeutov

Základná organizácia odborov (SOZZaSS)

Budova riaditeľstva

Predsedníčka: Dagmar Kozárová
Telefón: 035 / 691 2269

Administratíva: Katarína Hulalová
Po-Pi 11,00-13,00 hod.
Telefón: 035 / 640 1001, 035 / 691 2161

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk