Profesné spoločnosti

Subregionálna lekárska komora

Priestory technického odboru
Predseda: MUDr. Ján Bernát
Telefón: 035 / 6423 002

Členovia rady SRLK:
MUDr. Ján Boldizsár, prezident RLK NITRA
MUDr. Tomáš Kovačic, člen KV RLK Nitra

Kontakt
Subregionálna lekárska komora: 035 / 6401 051, 0905 627 870
Regionálna lekárska komora, Nitra: 0908 781 612

Kontaktná osoba: Eva Reméňová, DiS.art

Slovenská lekárska spoločnosť - Spolok lekárov Nové Zámky

Predseda: Doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.
Telefón: 035 / 640 1040 (sekretariát)

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek

Prízemie monobloku - pri výťahoch (pokladňa)

Predsedníčka: Mgr. Viera Kučerová (Urgentný príjem, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2467

Administratíva: Dana Baloghová, Iveta Kovácsová
Po-Pi 8,00-15,00 hod.
Telefón: 035 / 691 2888
prihlasovanie vzdelávacích aktivít

Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov

Prezidentka: Lívia Brišková (Oddelenie klin. farmakológie, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2586

Hospodárka: Alžbeta Ružíková (Oddelenie klin. onkológie, FNsP Nové Zámky)
Telefón: 035 / 691 2986

Kredity sa vydávajú na OKF Ut, Štv v čase 13,00-15,00 hod.
Prosíme o dodržanie vyhradeného času.

Slovenská komora fyzioterapeutov

Základná organizácia odborov (SOZZaSS)

Budova riaditeľstva

Predsedníčka: Dagmar Kozárová
Telefón: 035 / 691 2269

Administratíva: Katarína Hulalová
Po-Pi 11,00-13,00 hod.
Telefón: 035 / 640 1001, 035 / 691 2161

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk