Rok 2018

8. 1. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Dermatovenerologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

5. 2. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Klinika vnútorného lekárstva II.

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

20. 02. 2018
13,00 hod.

Prevencia nozokomiálnych nákaz - Nemocničný seminár

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

12. 3. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Klinika vnútorného lekárstva I.

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

23. 3. 2018
12,00 hod.
13,30 hod.

Školenie lekárov v NIS Medea pri práci s eZdravím

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

9. 4. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Neurologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

25. 4. 2018
13,00 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Centrálny príjem

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

14. 5. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Chirurgická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

16. 5. 2018
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Klinika fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

4. 6. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Oddelenie úrazovej chirurgie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

3. 9. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Neurochirurgická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

26. 9. 2018
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Neurologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

1. 10. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Geriatrické a Doliečovacie oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

16.-17. 
10. 2018

XVI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii s medzinárodnou účasou

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program online info galéria fotografií

5. 11. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Oftalmologické nelôžkové oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

3. 12. 2018
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Urologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnu program

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk