Rok 2020

13. 1. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Pediatrická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

22. 1. 2020
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Geriatrické a Doliečovacie oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

3. 2. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Oddelenie klinickej onkológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

2. 3. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Rádiologické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

6. 4. 2020
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Otorinolaryngologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk