Rok 2019

7. 1. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Klinika fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

16. 1. 2019
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Oddelenie úrazovej chirurgie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

4. 2. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Ortopedické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

4. 3. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Psychiatrické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

13. 3. 2019
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Pediatrická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

1. 4. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Neonatologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

6. 5. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Gynekologicko-pôrodnícka klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

máj 2019

Nemocničný seminár sestier - Geriatrické a Doliečovacie oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

3. 6. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

2. 9. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Ústav hematológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

september 2019

Nemocničný seminár sestier
- Patologické oddelenie, Nemocničná lekáreň

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

7. 10. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Ústav mikrobiológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

4. 11. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Oddelenie klinickej farmakológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

november
2019

Nemocničný seminár sestier - Otorinolaryngologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

2. 12. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Patologické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk