Rok 2019

7. 1. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Klinika fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

16. 1. 2019
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Oddelenie úrazovej chirurgie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

4. 2. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Ortopedické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

4. 3. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Psychiatrické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

13. 3. 2019
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Pediatrická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

1. 4. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Neonatologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

6. 5. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Gynekologicko-pôrodnícka klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

15. 5. 2019
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier pri príležitosti MDS - Psychiatrické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program, galéria fotografií

3. 6. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

6. 6. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Indikácie a podávanie transfúznych prípravkov

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

13. 6. 2019

Celoslovenská konferencia s medzinárodou účasťou: Sestra a sociálny pracovník ako most pre pokrokovú dlhodobú starostlivosť.

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program, galéria fotografií

20. 6. 2019
8,00 hod.

Nemocničný seminár sestier: Moderný manažment dojčenia

miesto konania: Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

2. 9. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Ústav hematológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

25. 9. 2019
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier a medicínsko-technických pracovníkov - Patologické oddelenie, Nemocničná lekáreň

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

2. 10. 2019

Podporujeme rodičov pri dojčení teraz i v budúcnosti - odborný seminár o odojčení určený pre profesionálov aj pre rodičov

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program, galéria fotografií a video

7. 10. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Oddelenie klinickej farmakológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

16. 10. 2019
16,00 hod.

III. Jesenné stretnutie priaznivcov internej medicíny

miesto konania: Reštaurácia Grand, Nové Zámky
stiahnuť program

17.-18.
10. 2019

XIV. Novozámocký deň anestéziológie a intenzívnej medicíny

miesto konania: kaštieľ Palárikovo
stiahnuť program

18. 10. 2019

X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii

miesto konania: Reštaurácia Berek, Nové Zámky
stiahnuť program, galéria fotografií a video

4. 11. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Ústav mikrobiológie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

8. 11. 2019
13,00 hod.

Nemocničný seminár sestier - Otorinolaryngologická klinika

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky
stiahnuť program

2. 12. 2019
13,30 hod.

Nemocničný seminár lekárov - Patologické oddelenie

miesto konania: kinosála FNsP Nové Zámky

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk