Lekárska knižnica

Časopisy dochádzajúce v roku 2014


Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca – ČR, 6x ročne
Alkoholizmus a drogové závislosti – SR, 5x ročne
American Journal of Obstetrics and Gynecology – USA, 2x6 čísiel ročne
Anesteziologie a intenzivní medicína – ČR, 6x ročne
Časopis lékařů českých – ČR, 12x ročne
Česká a slovenská farmacie – ČR, 6x ročne
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie – ČR, 6x ročne
Česká a slovenská oftalmologie – ČR, 6x ročne
Česká a slovenská psychiatrie – ČR, 6x ročne
Česká gynekologie – ČR, 6x ročne
Česká radiologie – ČR, 6x ročne
Česká revmatologie – ČR, 4x ročne
Česko – slovenská dermatologie – ČR, 6x ročne
Česko – slovenská patologie a soudní lékařství – ČR, 4x ročne
Česko – slovenská pediatrie – ČR, 12x ročne
Československá psychologie – ČR, 6x ročne
Detský lekár – SR, 4x ročne
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie – ČR, 4x ročne
Farmaceutický obzor – SR, 12x ročne
Gastroenterológia pre prax – SR, 4x ročne
Gastroenterologie a hepatologie – ČR, 6x ročne
Gynekolog – ČR, 6x ročne
Gynekológia pre prax – SR, 4x ročne
Gynekologie po promoci – ČR, 6x ročne
Interná medicína – SR, 10x ročne
Interní medicina pro praxi – ČR, 12x ročne
Journal of Urology – USA, 12x ročne
Kardiológia pre prax – SR, 4x ročne
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství – ČR, 6x ročne
Klinická onkologie – ČR, 6x ročne
Klinická urológia – SR, 3x ročne
Lekársky obzor – SR, 12x ročne
Liečivé rastliny – SR, 6x ročne
Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plastikai Sebészet – MR, 4x ročne
Medicínsky monitor – SR, 6x ročne
Moderní gynekologie a porodnictví – ČR,
Neo – reviews – USA, 12x ročne, elektron.
Neurológia – SR, 3x ročne
Neurológia pre prax – SR, 6x ročne
Nozokomiálne nákazy – SR, 4x ročne
Ošetrovateľský obzor – SR, 4x ročne
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia – SR, 6x ročne
Otolaryngologie a foniatrie – ČR, 4x ročne
Pediatrics – USA, 2x6 čísiel ročne
Pediatria – SR, 6x ročne
Pediatria pre prax – SR, 6x ročne
Postgraduální medicína – ČR, 9x ročne
Pracovní lékařství – ČR, 6x ročne
Praktická flebologie – ČR, 4x ročne
Praktický lékař – ČR, 12x ročne
Psychiatria pre prax – SR, 6x ročne
Rehabilitace a fyzikální lékařství – ČR, 4x ročne
Rehabilitácia – SR, 4x ročne
Remedia – ČR, 6x ročne
Revue medicíny v praxi – SR, 6x ročne
Rozhledy v chirurgii – ČR, 12x ročne
Seminars in Fetal and Neonatal Medicine – USA, 6x ročne
Sestra – ČR, 11x ročne
Sestra – SR, 12x ročne
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo – SR, 4x ročne
Slovenský lekár – SR, 12x ročne
Transfuze a hematologie dnes – ČR, 4x ročne
Úrazová chirurgie – ČR, 4x ročne
Urgentní medicina – ČR, 4x ročne
Urologie pro praxi – ČR, 6x ročne
Vestník ministerstva zdravotníctva SR – SR, periodicita nepravid.
Vnitřní lékařství – ČR, 12x ročne
Zdravotnícke noviny – SR, 52x ročne

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk