Lekárska knižnica

Rešerše za rok 2013


1/2013 Rakovina prsníka. BMČ, BMS 2008 – 2013. 47 zázn. čes., slov.
2/2013 Výskyt epilepsie u jednovaječných dvojčiat. Medline 2002 – 2013. 24 zázn. angl.
3/2013 Probiotiká. BMS 2010 – 2013. 29 zázn. slov.
4/2013 Zápalové ochorenia srdca u detí. Medline, BMČ, BMS 2002- 2013. 142 zázn. čes., slov., angl.
5/2013 Riziká celiakie a asociácia s inými ochoreniami. Medline, BMČ, BMS 1997 – 2013. 49 zázn. angl., čes., slov.
6/2013 Komunikácia sestry s pacientom s narušeným verbálnym prejavom. BMČ, BMS 2005 – 2013. 36 zázn. čes., slov.
7/2013 Rakovina hrubého čreva – komplexná ošetrovateľská starostlivosť. BMČ, BMS 2000 – 2013. 20 zázn. čes., slov.
8/2013 Ulcus ventriculi – krvácanie, liečba, ošetrovateľská starostlivosť. BMČ, BMS 1999 – 2013. 99 zázn. čes., slov.
9/2013 KOŠ o pacienta s depresiou – klinika, diagnostika, liečba, príznaky, predsudky. BMČ, BMS 2005 – 2013. 248 zázn. čes., slov.
10/2013 Silymarin. Medline 2009 – 2013. 200 zázn. angl.
11/2013 Pneumotorax. BMČ, BMS, Medline 2009 – 2013. 200 zázn. angl., čes., slov.
12/2013 Edukácia pacientky po mastektómii prsníka. BMS 2003-2013. 29 zázn. čes., slov.
13/2013 Hyperbarická komora. BMČ, BMS 1997 – 2013. 61 zázn. čes., slov.
14/2013 Komunikačné zručnosti sestier v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti. BMČ, BMS 2004 – 2013. 43 zázn. čes., slov.
15/2013 Manažment jednorázového rúškovania na operačnej sále. BMČ, BMS 2001 – 2013. 31 zázn. čes., slov.
16/2013 KOŠ u náhlej cievnej mozgovej príhody ischemickej. BMČ, BMS 2002 – 2013. 173 zázn. čes., slov.
17/2013 Zdravý životný štýl a jeho význam v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. BMČ, BMS 2008 – 2013. 49 zázn. čes., slov.
18/2013 Manažment profesionálnej prípravy sestier na COS. BMČ, BMS 2001 – 2013. 14 strán záznamov.
19/2013 Determinanty chirurgického ošetrovateľstva v podmienkach ADOS. BMČ, BMS 2003 – 2013.
20/2013 Bezpečnosť pacienta ako kritérium kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. BMČ, BMS, 2003 – 2013. 63 zázn. čes., slov.
21/2013 Význam kolonizácie kože staphilococcus aureus pri atopických drematitídach. BMČ, BMS, Medline 2002 – 2013. 133 strán záznmaov angl., čes., slov.
22/2013 Downov syndróm. BMČ, BMS, Medline 1991 – 2013. 237 zázn. angl., čes., slov.
23/2013 Úlohe sestry pred a po aplikácii spinálnej anestézie. BMČ, BMS 1978 – 2013. 23 zázn. čes., slov.
24/2013 Obchodný plán na zriadenie ambulancie. BMČ, BMS 1996 – 2013. 13 zázn. čes., slov.
25/2013 Nozokomiálne nákazy v chirurgii. BMČ, BMS, Medline 200 – 2013. 15 strán záznamov.
26/2013 Manažment starostlivosti o pacienta po operácii medzistavcovej platničky. BMČ, BMS 2000 – 2013. 3 zázn. čes., slov.
27/2013 Komparácia manažmentu na spoločných operačných sálach a operačných sálach oddelenia. BMČ, BMS 2000 – 2013. 13 zázn. čes., slov.
28/2013 Vedomosti pacienta s diagnózou diabetes mellitus o životospráve. BMČ, BMS 2001 – 2013. 36 zázn. čes., slov.
29/2013 Manažment ošetrovateľstva u pacientov so syndrómom karpálneho tunela . BMS 2002 – 2013. 19 zázn. slov.
30/2013 Riziká syndrómu vyhorenia v práci sestry. BMČ, BMS 2003 – 2013. 66 zázn. čes., slov.
31/2013 Nové trendy v chirurgii gliómov. Medline 2013, 201 zázn. angl., čes., slov.
32/2013 Medzigeneračné vzťahy seniori – mládež. BMČ, BMS 1989 – 2013. 43 zázn. čes., slov.
33/2013 Rakovina prostaty – diagnostika, liečba. BMČ, BMS 2007 – 2013. 102 zázn. čes., slov.

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk