Napísali nám

Napísali nám...

Fakultná nemocnica s poli­kli­ni­kou Nové Zámky sa zapojila do projektu Poďakuj.sk.8. 10. 2020

Rada by som sa poďakovala za skvelú starostlivosť celému tímu p. primára MUDr. P. Kozuba na Dermatovenerologickej klinike na 7. poschodí. Osobitne ďakujem sestričkám za ich výborný prístup k pacientom...

24. 8. 2020

Týmto listom sa chcem veľmi pekne poďakovať za príkladnú starostlivosť o môjho zosnulého manžela celému tímu Ústavu hematológie, menovite p. primárovi MUDr. Alexan­drovi Vargovi, ktorý k ne­mu pristupoval s nevšenou ľudskosťou a empatiou ... Urologickému oddeleniu, Onkologickému odde­leniu...

14. 8. 2020

Chcela by som sa poďakovať za starostlivosť, ktorú ste venovali mojej dcére Lucii. Narodila sa predčasne ... Pomohli ste mi naštartovať sa na rolu matky a tak dať všetko do poriadku...

10. 8. 2020

Dovoľte mi, touto cestou poďakovať zamestnancom Kliniky vnútorného lekárstva II. Myslím si, že v zdra­votníctve je viac ako inde potrebný ľudský a ochotný prístup. Som chronicky chorý pacient a veľmi dobre mi padne...

júl-august 2020

Takéto a podobné odkazy, ktoré nám nechávajú pacienti na dotazníkoch, nás vždy potešia. Vážime si každý jeden názor, ďakujeme, že vypĺňate naše dotazníky spokojnosti...

25. 7. 2020

Týmto listom sa chcem veľmi pekne poďakovať celému tímu na neurochirurgickom oddelení od kuchárov, sanitárov, sestričiek a všetkých lekárov, za príkladnú starostlivosť. Pracujú tam ľudia s veľkou ochotou, profesionalitou a ľudskosťou...

15. 7. 2020

Aj keď trošku neskôr, chcem poďakovať pánovi doktorovi MUDr. Jaroslavovi Mičekovi za úspešne prevedenú operáciu a tým záchranu môjho života...

14. 7. 2020

Ďakujem za príkladnú starostlivosť všetkým lekárom a sestrám počas a po pôrode. Perfektný prístup a profesionalita. Len tak ďalej, takýchto odborníkov a ľudí veľmi ťažko nájsť...

22. 6. 2020

Pán MUDr. Kalinay Ivan, chcem sa Vám poďakovať za ochotnú a lekársku pomoc, ktorú ste mi poskytol v sobotu...

22. 6. 2020

Dovoľte mi, prosím, aby som sa poďakoval celému kolektívu pod vedením primárky neurologického oddelenia MUDr. Viszlayovej, všetkým lekárom, sestrám a ošetrovateľom za mimoriadnu...

18. 6. 2020

Rada by som vyjadrila poďakovanie lekárkam, lekárom, sestričkám a ostatnému personálu na internom oddelení na 11. poschodí, západ za profesionálny prístup, ľudskosť...

16. 6. 2020

Chcela by som poďakovať zamestnancom kliniky vnútorného lek. 1 západ (11. poschodie) za prí­kladnú starostlivosť. Obzvlášť moje veľké ďakujem patrí ošetrovateľom...

9. 6. 2020

Chcela by som touto formou poďakovať pani primárke MUDr. Koprdovej z gynekológie a MUDr. Réke Dikácz za profesionálny a neskutočne milý, ľudský prístup a v neposlednom rade...

4. 6. 2020

Poďakovanie celému personálu Chirurgia východ za záchranu svojho života a vzornú starostlivosť a prístup k pacientom...

30. 5. 2020

Moja rodina ďakuje sestričke Nikolete Vojtekovej a celému pôrodnému a novorodeneckému personálu za úžasnú prácu. Moja sestra bola v nemocnici...

28. 4. 2020

Chcela by som sa v mene mojej starej mamy srdečne poďakovať oddeleniu traumatológie, internému oddeleniu ako aj RZP za ich príkladnú starostlivosť a milú a láskavú komunikáciu ako s nami, tak i s mojou...

24. 4. 2020

Milý kolektív kliniky anesteziológie a chirurgickej kliniky, veľmi pekne Vám chcem poďakovať za empatiu, lásku ... nikdy na Vás nezabudnem vo svojich modlitbách...

13. 4. 2020

Zvlášť by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí boli prítomní pri mojej operácii. Najväčšie uznanie patrí MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD., ktorý ma operoval, za jeho vysokú odbornosť...

9. 4. 2020

Touto cestou chcem vyzdvihnúť prístup pracovníkov. Aj napriek podmienkam a atmosfére, ktorá na oddelení vládne sa chcem velmi pekne poďakovať celému personálu za ich ochotu...

30. 3. 2020

dovoľte mi Vaším prostredníctvom poďakovať všetkým pracovníkom Kliniky vnútorného lekárstva I, ktorí sa podieľali na liečbe môjho ťažkého zápalu pankreasu...

5. 3. 2020

Chcem sa týmto poďakovať za našu veľkú rodinu za záchranu a vysokú opateru môjho brata, ktorá sa mu v zariadení klinika ORL poskytla...

28. 2. 2020

Chcem sa poďakovať celej Neurochirurgickej ambulancii, všetkým ... do nemocnice som sa dostal v katastrofálnom zdravotnom stave (nechodiaci, nehovoriaci, asi posledné štádium choroby). Začal sa mi úplne nový život...

18. 2. 2020

V januári som bola operovaná vo Vašej nemocnici na neurochirurgickej klinike. Po niekoľkých pobytoch, na viacerých oddeleniach, v rôznych mestách, musím vyjadriť svoju, čo najväčšiu vďaku...

17. 1. 2020

Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom Vašej nemocnice - všetkým lekárom, zdravotným sestrám, ošetro­vateľom, technickému personálu za obetavú prácu a...

12. 1. 2020

chcem sa úprimne a zo srdca poďakovať zamest­nancom Vašej nemocnice. Konkrétne ko­lek­tívom: Otorino­laryngo­logickej kliniky, pracovisku ope­rač­ných sál a sesterskému personálu za profe­sio­nálnu...

27. 12. 2019

Vážení pracovníci oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, oddelenia úrazovej chirurgie dovoľte nám, aby sme sa vám všetkým, ktorí sa akýmkoľvek pričinením spolupodieľali na odstrá­není následkov tragickej nehody zo dňa...

25. 12. 2019

25.12.2019 sme boli s dcérkou na detskej pohotovosti a následne na ORL, touto cestou by som sa im a celému personálu chcel poďakovať...

17. 12. 2019

Musím vysloviť moje dojmy z detského oddelenia novozámockej nemocnice, konkrétne Jednotka intenzívnej starostlivosti. Veľké ĎAKUJEM sestričkám a lekárom...

17. 12. 2019

My máme s NZ nemocnicou tiež len dobré skúsenosti - teda zatiaľ. Na neurologickom oddelení aj na rehabilitačnom...

16. 12. 2019

Chcela by som z celého srdca poďakovať MUDr. Jurajovi Ďurinovi za jeho nielen odbornosť ale predovšetkým za jeho ľudský prístup...

13. 12. 2019

Všade počúvam len veľmi negatívne hodnotenia na slovenské nemocnice. Nedá mi, napísať aj niečo POZITÍVNE. Včera ma prepustilil po týždni z nemocnice v Nových Zámkoch. Bola som ope­rovaná na neurochirurgii...

10. 12. 2019

Chcem vysloviť veľké poďakovanie a vyjadriť úctu pánovi doktorovi Kálmánovi Fussimu, je to TOP lekár a človek s veľkým srdiečkom...

1. 12. 2019

Važená pani Primárka! S úprimnou vďakou sme si na Vas spomenuli, keďže sme v týchto dňoch oslávili prvý rôčik nášho malého bojovníka...

26. 11. 2019

Na začiatok by som sa chcela vrúcne poďakovať za úžasný prístup personálu na vašom oddelení. To sa akými lekármi a sestrami som sa tu stretla za celé obdobie...

26. 11. 2019

Touto cestou by som sa chcela dodatočne z celého srdca poďakovať pánovi doktorovi MUDr. O. V. Grygorykovi za profesionálnu starostlivosť a prístup pri pôrode môjho synčeka...

25. 11. 2019

Dovoľujem si Vám a Vášmu oddeleniu ortopédie zaslať moje srdečné poďakovanie za vysoko odbborne a úspešnú operáciu bedrového kĺbu...

07. 11. 2019

Dobrý deň p. MUDr. Brániková, chcela by som sa poďakovať za prístup Vášho personálu na očnom oddelení...

27. 10. 2019

Pani primárka, veľmi pekne ďakujem za vašu prácu. Som vďačná, že žijem a som v kruhu svojej rodiny...

21. 10. 2019

Je možné zdravotnú starostlivosť poskytovať ľudsky, kvalitne, poctivo, ústretovo?

18. 10. 2019

Naša drahá a vzácna pani Dr. Ľubica Brániková, zasielam Vám úprimný pozdrav naplnený veľkou vďačnosťou za Vašu odbornú prácu...

16. 10. 2019

Milý ujo riaditeľ, teta riaditeľka! Volám sa Danielka a chcem vám poďakovať...

2. 10. 2019

Chcem touto cestou poďakovať za profesionálny prístup pracovníkov vašej nemocnice. Dna 26. septembra som prišiel na príjem s anafylaktickou reakciou...

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk