Projekt "Modernizácia FNsP Nové Zámky"

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Gynekologicko-pôrodnícka klinika v spolupráci s neonatologickou klinikou je jednou z piatich perinatologických centier v Slovenskej republike. Na našej klinike dochádza k centralizácii pacientok nielen z regiónu, ale táto cetralizácia má nadregionálny charakter. Hospitalizujeme pacientky s diagnózami hroziaceho potratu a hroziaceho predčasného pôrodu s poskytnutím kompletnej zdravotnej starostlivosti vrátane masívnej tokolytickej terapie za účelom čo najlepšieho maternálneho a perinatálneho outcomu. Naše pracovisko je školiacim strediskom Slovenskej zdravotníckej univerzity pre špecializačný odbor urologická gynekológia.

Cieľ projektu:

Stavebno–technická rekonštrukcia a modernizácia zákrokovej a sekčnej sály

Popis:

Rekonštrukcia stredného traktu so zákrokovou a sekčnou sálou a príslušenstvom

Harmonogram realizácie:

29. 9. 2009 – 1. 2. 2010

Dodaná technológia:

ultrazvukový prístroj, pulzný oximeter, pôrodné stoly, operačné stoly, elektrická odsávačka, monitor vitálnych funkcií, anesteziologický prístroj, kardiotokografy, defibrilátor, stropné operačné lampy, parný stolný sterilizátor

Zhodnotenie projektu:

  • moderné vybavenie zákrokovej a sekčnej sály vrátane príslušenstva
  • skvalitnenie operačných výkonov
  • minimalizácia rizika nežiaducich komplikácií

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk