Ostatné zdravotnícke zariadenia v areáli nemocnice

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast Nové Zámky

Detská pohotovosť NZ s.r.o
Odborný zástupca: MUDr. Alena Tamaškovičová

Budova pediatrickej kliniky - prízemie vpravo
Po-Pi 16,00-22,00 hod., So-Ne, sviatok 7,00-22,00 hod.
telefón: 035 / 642 1827
e-maill: detskapohotovostnz@gmail.com


Detská kardiologická ambulancia - PEDICOR, s.r.o.

MUDr. Roman Haramia

Budova pediatrickej kliniky - prízemie
Po 11,30-16,30 hod., St 7,30-16,30 hod., Pi 11,30-16,30 hod.
telefón: 035 / 691 2613

Nefrologická ambulancia

Dialyzačné stredisko

Centrum magnetickej rezonancie
- MEDICÍNA Nové Zámky, s.r.o.

Monoblok - priestory bývalej "zimnej záhrady" (na prízemí za osobnými výťahmi)
Po-Pi 7,00-18,00 hod.
telefón: 035 / 6408 300
e-mail: info@medicinanz.sk

Národná transfúzna služba

Prízemie monobloku (so samostatným vstupom vedľa hlavného vchodu)
Po, St-Pi 7,00-14,00 hod., Ut 7,00-17,00 hod.
telefón:
  evidencia darcov krvi: 035 / 691 2634
  expedícia krvných prípravkov: 035 / 691 2250
e-mail: novezamkynts@ntssr.sk

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
- ALPHA MEDICAL, s.r.o.

1. poschodie monobloku (severný trakt)
Po-Ne nepretržite
telefón:
  call centrum: 0850 150 000
  laboratórium (7,00-15,00 hod.): 035 / 691 2504
  laboratórium (15,00-7,00 hod.): 035 / 691 2273

Dialyzačné stredisko - FMC Nové Zámky, s.r.o.

Dialyzačné stredisko - MUDr. Ján Boldizsár

1. poschodie v budove pediatrickej kliniky
Po-So nepretržite, Ne akútne prípady
telefón: 035 / 691 2712

Pracovisko akútnej dialýzy - MUDr. Zoltán Borbély

12. poschodie monobloku - západ
telefón: 035 / 691 2717

Nefrologická ambulancia - MUDr. Marta Drančíková

1. poschodie v budove pediatrickej kliniky
Po-Pi 7,00-15,00 hod.
telefón: 035 / 691 2288

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nových Zámkoch (hygiena)

samostatná budova - Slovenská 13
telefón: tel. zoznam


Dopravná zdravotná služba - Zdravotrans, s.r.o.

Dispečing:   budova vrátnice
Po-Pi 7,00-16,00 hod.
telefón:
  počas pracovných hodín dispečingu: 0915 708 221
  mimo pracovných hodín (noc, víkendy, sviatky): 0915 708 223, 0908 159 062


Verejná lekáreň FNsP

Ortopedické pomôcky - NEOPROT, s.r.o.

5. poschodie monobloku - sever
Ut a Št 9,00-12,00 hod.
telefón: 0915 313 756

Technická ortopédia - MARKONT-n, s.r.o.

Prízemie monobloku - klinika FBLR
St 7,30-12,00 hod.
telefón: 0918 371 804


Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava

Budova riaditeľstva
telefón: 035 / 691 2605 (sekretariát)
mobil: 0911 65 66 29

Spojená škola - špeciálna ZŠ pri nemocnici

Budova pediatrickej kliniky - prízemie
telefón: 035 / 6400 424


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk