Klinika anesteziológie a intezívnej medicíny telefón


Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny

1. poschodie monobloku - pri výťahoch

Lekári:
MUDr. Klára Kmeťová,
MUDr. Martina Hudecová,
MUDr. Marián Kollár,
MUDr. Lyubomyr Habovda

Sestra: Eva Horváthová
Praktická sestra: Romana Solárová

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 7,30-15,00 hod.

Kontakt: 035 / 691 2642

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predanestetické vyšetrenie, predoperačnú prípravu pacientov podstupujúcich plánované operačné výkony vo FNsP Nové Zámky i v iných nemoc­ničných zariadeniach.


Príprava na vyšetrenie

Pripravte si:

  • preukaz poistenca,
  • predoperačné vyšetrenie od internistu (lekára so špecializáciou vnútorné lekárstvo) staré max. 14 dní (nie od praktického lekára),
  • výsledky laboratórnych vyšetrení,
  • nálezy ambulantných vyšetrení, kde je sledovaný pacientov zdravotný stav (kardiológ, pneumológ, hematológ...),
  • rozpis užívaných liekov!

Anestéziologické vyšetrenie má byť zrealizované pred nástupom na hospitalizáciu.

Na anestéziologické vyšetrenie pacientov vopred neobjednávame.


Praktické informácie o PEDA (pôrodná epidurálna analgézia)

Na ambulancii sa vykonáva aj poučenie pred plánovaným podaním epidurálnej pôrodníckej enalgézie (PEDA), každý pondelok od 14,00 do 15,00 hod.

Čo budete potrebovať:

  • ešte pred začiatkom pôrodnej činnosti osobne navštíviť ambulanciu anestéziológie v čase vyhradenom pre tehotné. Prečítať si podrobne "Písomné poučenie pred PEDA" a vypísať "Dotazník k PEDA", ktorý dostanete v ambulancii.
  • špecializovaný lekár-anesteziológ na základe dotazníka a konzultácie s Vami posúdi, či je pre Vás "epidurálka" vhodná
  • po osobnej konzultácii s anestéziológom dostanete na podpis "Súhlas s vykonaním pôrodnej analgézie". Tento dokument Vám poskytne anestéziológ (písomný súhlas nie je zaväzujúci, t.j. ak nebudete nakoniec "epidurálku" chcieť, je možné ho kedykoľvek odvolať).
  • absolvovať krvné vyšetrenie "krvný obraz" najviac mesiac pred termínom pôrodu (prostredníctvom Vášho pôrodníka).
  • vziať všetky dokumenty a výsledky krvného vyšetrenia so sebou na pôrod do nemocnice.


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk