Chirurgická klinika telefón


Primár

MUDr. Jaroslav Miček

telefón: 035 / 691 2205

e-mail: jaroslav.micek@nspnz.sk

Vedúca sestra

PhDr. Denisa Skuráková

telefón: 035 / 691 2680

Lokalizácia: 9. poschodie monobloku

Charakteristika

Naša klinika pri založení dostala za úlohu poskytovať všeobecnú chirurgickú starostlivosť v celej šírke a naviac poskytovať onkochirurgickú starostlivosť. Za 2 roky sme vykonali cca 2000 operácií.

Vychádzajúc z epidemiologickej situácie onkologických ochorení - najvyšší výskyt kolorektálnych malignít v južných okresoch Slovenska je naše úsilie o dôraz na riešenie onkochirurgických ochorení logický. V tejto línii chcenie pokračovať aj v budúcnosti. Na našej klinike vykonávame extirpáciu tumorov prsníka po stereotaxickom označení v spolupráci s rádiologickým oddelením.

Zastáva nám ešte čiastočne nesplnená úloha - chirurgia pankreasu, ktorú už máme rozpracovanú v spolupráci s Klinikou SZU v Banskej Bystrici. Chirurgia rekta, heparu, žalúdka, colonu je vykonávaná podľa súčasných kritérií. Máme záujem a zároveň aj schopnosti poskytovať tieto služby aj pacientom zo širšieho regiónu.

Doterajšie skúsenosti s ošetrovaním pacientov s krvácaním z horného GIT-u pred nás postavili nové úlohy. Prax ukazuje jednoznačnú potrebu zriadenia endoskopického pracoviska na chirurgickom oddelení. Cieľom je zaviesť endoskopickú nielen diagnostiku ale hlavne endoskopickú terapiu u týchto pacientov. Je to plne v súlade s celosvetovým skúsenosťami a tendenciám. Zlepšuje to liečebné výsledky a zároveň sa znižujú ekonomické náklady. V cievnej chirurgii v súlade s tendenciami klásť dôraz na miniinvazívne zákroky v spolupráci s intervenčnými rádiológmi.

Čo sa týka personálneho obsadenia, ako aj šírky poskytovaných výkonov, sme schopní a pripravení poskytovať chirurgické služby aj pre širší región.

Personálne obsadenie kliniky:

 • Počet lekárov: 12
 • Počet sestier: 23
 • Počet praktických sestier: 2
 • Počet sanitárov/pomocných sanitárov: 11

Počet izieb a postelí:

 • Počet izieb: 19
 • Nadštandardná izba: 1
 • Počet postelí: 45
 • JIS: 4
 • Priemerná doba hospitalizácie: 4,52 dňa
 • Počet hospitalizovaných za rok 2018: 2283
 • Počet operácií za rok 2018: 2122

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Biela kniha FNsP Nové Zámky
Celoústavný seminár sestier pri príležitosti MDS 2015

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk