Centrálny príjem otvorený v novom šate

FNsP Nové Zámky prešla rekonštrukciou vďaka kapitálovým výdavkom

Naša nemocnica je jednou z trinástich univerzitných a fakultných nemocníc na Slovensku, ktorým boli pridelené kapitálové výdavky na obnovu a modernizáciu spolu 979 tis. eur. Tieto finančné prostriedky boli určené na nákup nemocničných postelí (500 tis. eur), na rekonštrukciu jednotky intenzívnej starostlivosti (120 tis. eur) a na rekonštrukciu verejných priestorov centrálneho príjmu a ambulancií centrálneho príjmu (252 tis. eur). Dodatočne nám Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo kapitálové výdavky na spolufinancovanie nového prístroja pre gastroenterológiu (107 tis. eur).

Následne sa zahájil proces verejného obstarávania. Po ukončení procesu verejného obstarávania sa zaslali finálne výsledky obstarávania na Ministerstvo zdravotníctva SR za účelom uvoľnenia finančných prostriedkov na konkrétnu investičnú akciu.

„Sme radi, že vďaka rekonštrukcii centrálneho príjmu a jednotky intenzívnej starostlivosti, ako aj zakúpeniu 270-tich nemocničných lôžok sme mohli zmodernizovať naše priestory a tým skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvýšiť komfort pre všetkých pacientov FNsP Nové Zámky“, konštatoval riaditeľ MUDr. Imrich Matuška.

Celková rekonštrukcia centrálneho príjmu sa začala v druhom januárovom týždni a zahŕňa výmenu elektroinštalácie, sanitárnych zariadení, inštaláciu nových rozvodov medicinálnych plynov do ambulancií, úpravu vzduchotechniky aj kúrenia, obnovu podlahy, obkladov a dlažby, inštalovanie troch nových automatických dverí, vymaľovanie priestorov, ako aj nový svetelný nápis nad vstupom do centrálneho príjmu. Nasledovala dodávka zdravotníckych prístrojov a centrálny príjem dňa 22. februára 2016 začal plnú prevádzku, vrátane toho, že pre prípadných infekčných pacientov bola zriadená izolačka.

„Sme opäť svedkami prospešného využitia kapitálových prostriedkov, aj táto fakultná nemocnica ich premení na výrazný benefit najmä pre pacientov. A práve to bol náš ťažiskový zámer, s ktorým sme do tejto pomoci zdravotníckym zariadeniam išli“, doplnil minister zdravotníctva Viliam Čislák, ktorý si prezrel zrekonštruované priestory nemocnice.

Po tejto rekonštrukcii priestory na centrálnom príjme vo FNsP Nové Zámky vyhovujú najvyšším hygienickým, estetickým a technickým požiadavkám. Napriek sťaženým podmienkam počas rekonštrukcie, kedy centrálny príjem fungoval v náhradných priestoroch, sa nevyskytli žiadne problémy a zdravotná starostlivosť bola poskytovaná v plnom rozsahu.

Pokiaľ ide o rekonštrukciu jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgie, v súčasnosti sa realizuje podľa harmonogramu, je ukončené aj verejné obstarávanie na 270 postelí a nočných stolíkov s predpokladaným termínom dodania začiatkom apríla.

Ing. Ľubica Juríková
tlačová hovorkyňa

 

Správa k rekonštrukcii Centrálneho príjmu FNsP Nové Zámky

Práce boli zahájené 11. januára 2016. Po ukončení rekonštrukčných prác a po dodaní vybavenia zdravotníckymi prístrojmi a ostatným zariadením bolo riadne fungovanie CPO dňa 22. februára obnovené.

Stavebné práce predstavovali hlavne veľmi potrebnú rekonštrukciu elektroinštalácie s kompletnou výmenou rozvádzača, vodičov, inštalovania potrebného množstva zásuviek, osvetlenia – bezpečnej elektroinštalácie v zmysle platných noriem pre zdravotnícke priestory.

Bola vykonaná aj výmena ešte pôvodných sanitárnych zariadení vrátane rozvodov vodovodu kanalizácie, inštalovali sa nové rozvody medicinálnych plynov do ambulancií. Previedli sa úpravy existujúcej vzduchotechniky, rozvodov kúrenia, dátových a iných slaboprúdových vedení (pre monitorovací systém a pod.), svetelný nápis nad vstupom CPO. Inštalovali sa 3 nové automatické dvere v komunikáciách oddelenia a výmena väčšiny bežných dverí CPO. Pri vstupe sa s menšími stavebnými úpravami zriadila izolačka pre prípadných infekčných pacientov a vykonali sa aj úpravy pre bezpečné zriadenie pokladne, s prístupom v blízkosti od výťahov hlavnej budovy.

Obnovené boli všetky povrchové úpravy ako sú podlahy PVC bežné a elektrostatické, obklady a dlažby v soc. zariadeniach, sadrokartónové podhľady, maľby a vybavenie.

Róbert Duchoň
vedúci PTO

Ohlasy v médiách a na internete:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Správy RTVS (24'00"...25'00")
TA3
JOJ (28'11")
SME
Webnoviny


Urgentný príjem 1. typu

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk