Urgentný príjem 1. typu - ambulancie telefón


Úsek lekárskeho príjmu tvoria odborné ambulancie - chirurgická, úrazovej chirurgie, interná, gynekologická a expektačná jednotka, v ktorých pracujú atestovaní lekári samostatne pracujúci s príslušnou odbornosťou a sestry:

 • poskytuje neodkladnú odbornú starostlivosť, pripadne resuscitáciu,
 • vykonáva vyšetrenie, ošetrenie, diagnostiku, ošetrovateľskú starostlivosť a vedie zdravotnú dokumentáciu,
 • expektačná činnosť
 • rozhoduje o príjme na hospitalizáciu,
 • poskytuje pohotovostnú službu
  v pracovné dni od 15,00 hod. do 7,00 hod.,
  v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 7,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa

Platby na urgentnom príjme

Interné ambulancie I a II

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Lekár: MUDr. Milada Šubadová
Telefón: 035 / 691 2636

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Chirurgická ambulancia

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Lekár: MUDr. Róbert Bartha
Telefón: 035 / 691 2796

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Ambulancia úrazovej chirurgie

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Lekár: MUDr. Zsolt Góra

Telefón: 035 / 691 2796

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Gynekologicko–pôrodnícka ambulancia

Prízemie monobloku - vestibul (pri výťahoch)

Lekár: MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Jozef Geöreögh
Telefón: 035 / 691 2658

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Ambulancia vnútorného lekárstva
- PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem, č. d. 15)

Sestra: Mgr. Tatiana Jančová
Telefón: 035 / 691 2836

Výkony v ambulancii:

V ambulancii sa vykonáva interné vyšetrenie súvisiace s plánovaným operačným zdravotným výkonom. Realizujeme základný laboratórny súbor, predoperačné sérologie, vyšetrenie krvnej skupiny, EKG, RTG hrudníka. Ostatné požadované vyšetrenia pred operáciou je nutné zrealizovať v spolupráci s praktickým lekárom.

Informácie a pokyny pre pacientov:

Na predoperačné vyšetrenie sa pacient môže objednať v predstihu buď osobne v ambulancii vnútorného lekárstva, ktorá sa nachádza na prízemí monobloku v priestoroch urgentného príjmu, číslo dverí 15 alebo telefonicky na čísle 035 / 691 2836.

V rámci interného predoperačného vyšetrenia je nútné si so sebou prinesť:

 • Výmenný lístok od praktického lekára alebo indikujúceho lekára.
 • Nález odborného lekára, ktorý indikuje operačný zákrok, aký operačný zákrok a v akej anestéze.
 • Zoznam požadovaných vyšetrení pred operáciou.
 • Výsledky požadovaných vyšetrení pred operáciou, ktoré nie je možné zrealizovať na našej ambulancii (napr. výter z nosa, z hrdla, moč K+C, ultrazvukové vyšetrenia, či iné odborné vyšetrenia - kardiologické, pľúcne, diabetologické).
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie od praktického lekára, ktoré musí obsahovať kompletnú osobnú anamnézu, aktuálny zoznam užívaných liekov (gramáž+dávkovanie) a alergickú anamnézu.
 • Posledné nálezy od všetkých odborných lekárov, u ktorých ste dispenzarizovaný.

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk