Urgentný príjem 1. typu - ambulancie telefón


Úsek lekárskeho príjmu tvoria odborné ambulancie - chirurgická, úrazovej chirurgie, interná, gynekologická a expektačná jednotka, v ktorých pracujú atestovaní lekári samostatne pracujúci s príslušnou odbornosťou a sestry:

 • poskytuje neodkladnú odbornú starostlivosť, pripadne resuscitáciu,
 • vykonáva vyšetrenie, ošetrenie, diagnostiku, ošetrovateľskú starostlivosť a vedie zdravotnú dokumentáciu,
 • expektačná činnosť
 • rozhoduje o príjme na hospitalizáciu,
 • poskytuje pohotovostnú službu
  v pracovné dni od 15,00 hod. do 7,00 hod.,
  v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 7,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa

Platby na urgentnom príjme

 • 1,99 € - za vyšetrenie v pohotovostnej služby - neprijatí pacienti všetci, aj v prípade, ak už platili na LSPP
 • 12,00 € - za odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu na vlastnú žiadosť
 • 12,00 € - za odber moču na multidrogový test na vlastnú žiadosť
 • 24,00 € - za službu „Otec pri pôrode“

Interné ambulancie I a II

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Lekár: MUDr. Milada Šubadová
Telefón: 035 / 691 2636

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Chirurgická ambulancia

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Lekár: MUDr. Róbert Bartha
Telefón: 035 / 691 2796

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Ambulancia úrazovej chirurgie

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem)

Lekár: MUDr. Zsolt Góra

Telefón: 035 / 691 2796

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Gynekologicko–pôrodnícka ambulancia

Prízemie monobloku - vestibul (pri výťahoch)

Lekár: MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Jozef Geöreögh
Telefón: 035 / 691 2736

Ordinačné hodiny:
nepretržite

Ambulancia vnútorného lekárstva
- PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA

Prízemie monobloku - západný trakt (urgentný príjem, č. d. 15)

Lekár: MUDr. Andrea Kiššová
Sestra: Mgr. Tatiana Jančová
Telefón: 035 / 691 2836

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 9,00-14,00 hod., obed 12,00 -12,30 hod.

Výkony v ambulancii:

V ambulancii sa vykonáva základné laboratórne a pomocné vyšetrenie súvisiace s plánovaným operačným zdravotným výkonom.

Informácie a pokyny pre pacientov:

Na predoperačné vyšetrenie sa pacient môže objednať v predstihu buď osobne v ambulancii vnútorného lekárstva, ktorá sa nachádza na prízemí monobloku v priestoroch urgentného príjmu, číslo dverí 15 alebo telefonicky na čísle 035 / 691 2836. Pacient môže absolvovať vyšetrenie aj bez objednania, avšak odporúčame pacientom objednať sa.

Pacient prinesie odporúčanie od odborného lekára prípadne od všeobecného lekára. Do ambulancie je potrebné dostaviť sa nalačno. Ďalšie pokyny a informácie poskytne obsluhujúci personál.


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk