Oddelenie centrálnej sterilizácie telefón


Vedúca sestra

PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD.

telefón: 035 / 691 2147

Lokalizácia:
Prízemie monobloku - západný trakt


Oddelenie centrálnej sterilizácie tvorí súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP Nové Zámky. Úlohou oddelenia je zabezpečiť plynulé zásobovanie všetkých lôžkových, nelôžkových, ambulantných a neštátnych zariadení požadovaným množstvom sterilného zdravotníckeho materiálu.

Personálne obsadenie:

  • Primár oddelenia
  • Vedúca sestra
  • Počet sestier 9
  • Počet zdrav. asistentov 2
  • Počet sanitárov 8

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk