Poskytovanie prvej pomoci u dieťaťa pri febrilných kŕčoch

Pediatrická klinika

  • privolať lekársku pomoc, tel. číslo 155 alebo 112
  • pokúsiť sa zabrániť nekontrolovateľnému pádu na zem, prípadne odstrániť hračky z postieľky, aby sa dieťa neporanilo
  • chrániť dieťa, aby si počas kŕčov neudrelo niektorú časť tela
  • zabezpečiť dieťaťu čerstvý vzduch a uvoľniť tesné šatstvo na krku a hrudníku
  • nevkladať nič do úst po páde na zem, pri kŕčoch a pri vzniku strate vedomia
  • pri strate vedomia realizovať opatrenia ako pri bezvedomí (kontrolovať dýchanie, krvný obeh a udržiavať voľné dýchacie cesty so záklonom hlavy, prípadne uložiť dieťa do polohy na bok - stabilizovanej)
  • sledovať trvanie kŕčov a postupné preberanie sa zo straty vedomia
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk