Pediatrická klinika telefón

Lokalizácia: Prízemie v budove pediatrickej kliniky


Primár

MUDr. Vlasta Haramiová

telefón: 035 / 691 2261, 2780

e-mail: vlasta.haramiova@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Martina Dragúňová

telefón: 035 / 691 2815

e-mail: martina.dragunova@nspnz.sk

Od 1. 3. 2009 sa Pediatrické oddelenie stalo Pediatrickou klinikou FNsP Nové Zámky, výúčbovej základne Fakulty ZaSP sv. Ladislava Nové Zámky Vysokej školy ZaSP sv. Alžbety Bratislava.

Klinika zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu do 18 rokov pre spádové územie okresu Nové Zámky. Zároveň pre toto spádové územie ako aj pre širšiu spádovú oblasť VÚC Nitra poskytuje deťom a dorastu najvyššiu kvalifikovanú a diferencovanú nemocničnú starostlivosť. Vykonáva zložitú diagnostiku a náročné postupy liečby pre deti, odosielané z detských oddelení nemocníc základného typu a od odborníkov - špecialistov. Na riešenie najzávažnejších stavov má zriadenú jednotku intenzívnej starostlivosti.

Okrem nemocničnej časti má časť ambulantnú. Ambulantná časť poskytuje najvyššiu kvalifikovanú starostlivosť a vyšetrenia deťom, poukázaným z detských oddelení ako aj praktickými lekármi pre deti a dorast v nasledovných pediatrických ambulanciách:

  • pre choroby alergické a poruchy imunity
  • pre choroby obličiek a močových ciest
  • pre choroby srdca a ciev
  • pre choroby zažívacích orgánov
  • pre choroby endokrinné, látkovej výmeny a diabetes mellitus

Personálne vybavenie pediatrickej kliniky:

Lekári: 16 (t.č. 3 na MD, 2 rezidenti)
na dohodu: 1 lekár - detský kardioliológ, 1 lekár detský
Sestry: 37 (t.č. 1 na MD)
Sanitárky: 3
Pomocná sanitárka: 1
Logopéd: 1

Materiálno-technické vybavenie pediatrickej kliniky

Počet izieb: 21 - vybavené LCD televízormi,
z toho 4 nadštandardné (2 na úseku veľkých detí, 2 na úseku malých detí)
Lôžkový fond: 50 postelí

Nadštandardná izba na úseku malých detí: nábytok, lôžko, LCD televízor, DVD prehrávač, chladnička, mikrovlnka, varná konvica, izba má samostatnú sprchu a WC.

Nadštandardná izba na úseku veľkých detí: nábytok, lôžko, LCD televízor, chladnička, mikrovlnka, varná konvica, zvlhčovač vzduchu, izba má samostatnú sprchu a WC.

Jednotka intenzívnej starostlivosti: 2 izby + izba matiek

Na JIS je zabezpečené monitorovanie vitálnych funkcií a kyslíková terapia. Vybavenie JIS: monitory vitálnych funkcií, pulzné oxymetre, lineárne pumpy a dávkovače, EKG prístroj, tlakový holter.

Ďalšie vybavenie:

  • spoločenská miestnosť pre deti (združenie Osmijanko) - počítač, televízor, video, hry
  • počítač pre pacientov - náučné programy, hry, DVD
  • základná škola pri FNsP v Nových Zámkoch pre hospitalizovaných školákov (učebňa)

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Spojili svoje sily a detičkám pripravili veľké prekvapenie
Hokejoví býci v nemocnici
Mikuláš 2019
Poznáte filter na prebaľovanie?
Červený nos a smiech, ktorý pomáha, 2017
Na pediatrickej klinike sa v predvianočnom čase rozdávali darčeky, 2016[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk