Pediatrická klinika - rodičom


Poskytovanie prvej pomoci u dieťaťa pri febrilných kŕčoch

Ako znižujeme horúčky u dieťaťa?

Aplikácia rektálneho Diazepamu Desitin

Dojčené dieťa s intoleranciou laktózy

Výživa detí od zavedenia nemliečnych príkrmov do konca batoľacieho veku

Informácia pre rodičov

Pri hospitalizácii budete potrebovať:

 • občiansky preukaz (dieťaťa po dovŕšení 15 roka života, rodiča, zákonného zástupcu, sprievodcu)
 • poisťovací preukaz dieťaťa a sprievodcu
 • odporúčanie na hospitalizáciu, výsledky
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva, príp. zdravotnícke pomôcky
 • pri hospitalizácii a zdravotných výkonoch je potrebný súhlas a podpis zákonného zástupca dieťaťa

Hradenie stravy a pobyt sprevádzajúcej osoby:

 • dojčiaca matka (dojča plne dojčené) je oslobodená od platby za stravu
 • matka (zákonný zástupca) u dieťaťa do 3. roka života platí stravu podľa diéty (1 deň - 5,38 €)
 • sprievodca od 3. dňa 50% zľava z ceny stravy
 • matka (zákonný zástupca) u dieťaťa od 3. roka života platí stravu podľa diéty (1 deň - 5,38 €) a pobyt (1deň - 3,32 €)
 • sprievodca dieťaťa ak nie zákonný zástupca platí za stravu a pobyt

Na denný pobyt može byť prijatá len jedna sprevádzajúca osoba, ktorá je povinná dodržiavať zásady prevádzky a hygienicko-epidemiologického režimu. Po nedodržaní týchto zásad môže byť pobyt predčasne ukončený.

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • pyžamo, župan, domácu obuv
 • hygienické potreby
 • obľúbenú hračku, knižku…

Odporúčame, aby ste si do nemocnice nebrali:

 • veľký finančný obnos
 • cenné veci (zlato, šperky)

Za tieto predmety personál nezodpovedá!

Návštevy:

 • návštevné hodiny sú každý deň v čase od 13,00 do 16,30 hod.
 • návštevy pri vstupe na oddelenie sú povolené iba s použitím ochranných návlekov na obuv

Informácie o zdravotnom stave dieťaťa:

 • Informačné hodiny sú v čase od 11,00 do 15,00 hod. každý pracovný deň, (v prípade potreby pri akútnom stave informácie časovo neobmedzené)
 • Informácie o zdravotnom stave poskytuje lekár zákonnému zástupcovi - osobne

Domáci poriadok na pediatrickej klinike:

6,00-7,00 odber biologického materiálu, meranie telesnej teploty, meranie telesnej hmotnosti, ranná toaleta
7,00-8,30 podávanie ranných liekov, raňajky
8,30-10,30 vizita, desiata
10,30-11,30 veľká vizita, konziliárne vyšetrenia, školské vyučovanie
11,30-13,00 obed
13,00-15,00 podávanie obedňajších liekov, meranie telesnej teploty, konziliárne vyšetrenia, popoludňajší odpočinok, návštevy
15,00-16,30 olovrant, výchovno vzdelávací program, návštevy
16,30-17,30 večera
18,00-21,00 podávanie večerných liekov, meranie telesnej teploty, druhá večera, večerná toaleta, príprava na spánok
21,00-6,00 nočný kľud
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk