Klinika fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie telefón


Evidencia

telefón: 035 / 691 2785

Primár

MUDr. Slavomír Tóth, PhD.

telefón: 035 / 691 2191

e-mail: slavomir.toth@nspnz.sk

Vedúca fyzioterapeutka

Mgr. Erika Tašká

telefón: 035 / 691 2639

e-mail: erika.taska@nspnz.sk

Vedúca sestra (lôžková časť)

Mgr. Klára Révaiová

telefón: 035 / 691 2490

Lokalizácia:

rehabilitačná časť: prízemie monobloku - východný trakt
lôžková časť: 6. poschodie monobloku - východ


Klinika fyziatrie, bal­neo­lógie a liečebnej reha­bi­litácie poskytuje kom­plexnú rehabilitačnú sta­rost­livosť v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej a poradenskej oblasti pre deti a dospelých pri ochoreniach pohybového a nervového systému, po úrazoch a po operáciách, pri funkčných a štrukturálnych poruchách sprevádzajúcich základné ochorenie.

Na prízemí monobloku sa nachádza pracovisko rehabilitácie, ktorého sú­časťou sú dve odborné ambulancie, úsek elektroliečby, termoterapie, vodo­liečby, úsek masáží a pohybovej terapie. Skúsení a kvalifikovaní odborníci poskytujú širokú škálu procedúr a využívajú najnovšie techniky a metodiky v rámci pohybovej terapie. Fyzioterapeuti vykonávajú pohybovú liečbu u hospitalizovaných pacientov na jednotlivých oddeleniach a klinikách FNsP.

V priestoroch oddelenia sa nachádza protetické pracovisko. Protetickí pracovníci každú stredu od 8,00 do 12,00 vyhotovujú individuálne ortopedické a protetické zdravotnícke pomôcky ako sú protézy, epitézy, ortézy, korzety, bandáže, ortopedické vložky na základe poukazu vystaveného odborným lekárom.

Od r. 2001 je v prevádzke lôžková časť FBLR, ktorá sa nachádza na 6. poschodí v monobloku. K dispozícii je 20 lôžok, pacienti sú hospitalizovaní na dvoj a trojlôžkových izbách, z toho jedna izba je nadštandardne vybavená za poplatok. Na oddelení je pre pacientov k dispozícii telocvičňa a úsek elektroliečby.

Pracovisko poskytuje komplexnú ošetrovateľskú a fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť pre dospelých s ochoreniami pohybového aparátu rôznej etiológie, s poruchami centrálneho a periférneho nervového systému, po operáciách chrbtice a iných závažných neurochirurgických zákrokoch, po amputáciách končatín, po náhradách bedrového a kolenného kĺbu, po úrazoch.

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je vyúkovým pracoviskom pre študentov dennej formy štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch v odbore masér.

Za účelom vylepšenia materiálno-technického vybavenia nášho oddelenia bolo založené v r. 2005 Občianske združenie „Rehabilitácia - zvýšenie kvality života“. Aj vďaka príspevkom našich sponzorov zvyšujeme kvalitu rehabilitačnej starostlivosti.

Terapeutické prostriedky, ktoré využívame v liečbe:

Pohybová liečba, krorú poskytujú vysoko kvalifikovaní a skúsení fyzioterapeuti:

 • komplexné vyšetrenie pohybového aparátu a kineziologický rozbor
 • individuálne, skupinové cvičenie
 • cvičenie s využitím špeciálnych metodík: Bobath, reflexné cvičenie podľa Vojtu, Kaltenborn, Kabát, Brunkowá, McKenzie, cvičenie propriocepcie podľa Freemana
 • balančné cvičenie s využitím nestabilných plošín (Bosu, Beri, balance board, Airex kladina)
 • mäkké, mobilizačné a manipulačné techniky, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia
 • cvičenie s pomôckami (overball, fit lopty, magický kruh, reflex ball, tera bandy a pod.)
 • kineziotape
 • prístrojové trakcie
 • špeciálne polohovanie
 • komplexná terapia pri lymfedéme (manuálna lymfodrenáž, kompresívne bandážovanie, cvičenie, edukácia pacienta)
 • komplexná rehabilitácia pacientov s chybným držaním tela a so skoliózou
 • reflexné cvičenie novorodencov, dojčiat a batoliat – po vyšetrení detským neurológom, neonatológom
 • cvičenie a edukácia pacientov s bolesťami chrbta

Prostriedky elektroliečby:

 • magnetoterapia
 • liečba ultrazvukom
 • využitie nízkofrekvenčných, strednofrekvenčných prúdov (Diadynamic, Neurodyn, VAS 07), a vysokofrekvenčných prúdov (krátkovlnná diatermia)
 • vykonávame elektrogymnastiku oslabených svalov a elektrostimuláciu paretických svalov
 • prístrojová kompresívna terapia (pri lymfedéme a venóznych opuchoch)

Vo fototerapii využívame:

 • liečbu laserom
 • polarizovaným svetlom - Bioptron
 • infračerveným svetlom - solux

V termoterapii využívame:

 • lokálnu kryoterapiu pomocou kryogélových vrecúšok
 • parafínové zábaly
 • lokálne rašelinové zábaly

V hydroterapii využívame:

 • škótske streky
 • vírivé kúpele na horné a dolné končatiny
 • celotelovú hydromasáž, perličkový kúpeľ
 • podvodnú masáž
 • šliapacie kúpele

V rámci mechanoterapie poskytujeme:

 • reflexnú masáž
 • klasickú masáž

Nadštandardné výkony

Klinika FBLR poskytuje pacientom na základe schváleného cenníka aj nadštandardné výkony po vyčerpaní procedúr, ktoré hradí zdravotná poisťovňa.


Ponuka nadštandardných balíčkov služieb

Cenník nadštandardných výkonov


Fotogalérie a reportáže z podujatí

Otvorili sme 2 nové kliniky a odbornú učebňu

Mikuláš 2017

XX. Jesenná rehabilitačná konferencia s medzinárodnou účasťou, 2016
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk