Klinika fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Nadštandardná izba

Vážení pacienti!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na našom oddelení máte k dispozícii nadštandardnú izbu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s uznesením operatívneho vedenia FNsP č. 4/2008 zo dňa 12. 5. 2008.

Hospitalizácia na izbe s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou, televíznym prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí, rýchlovarnou kanvicou, mikrovlnnou rúrou.

  • izba je vybavená polohovateľným lôžkom, cvičebným rehabilitačným lehátkom, stoličkou s dynamickým sedením, vlastnými rehabilitačnými pomôckami (magický kruh, over ball, gymnastická lopta, úsečová podložka, Thera bandy, facilitačné pomôcky)
  • v rámci nadštandardu fyzioterapeut špecialista poskytuje komplexnú rehabilitačnú liečbu priamo na izbe

Za úhradu:

  • nadštandardná izba s telocvičňou: 35,00 €/deň/izba
  • nadštandardná izba bez telocvične: 17,50 €/deň/osoba

V prípade Vášho záujmu sa informujte u primára oddelenia alebo vedúcej sestry.

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk