Geriatrické a Doliečovacie oddelenie telefón


Primár

MUDr. Iveta Szilágyiová

telefón: 035 / 691 2244

Vedúca sestra

Mgr. Beďa Visnyei

telefón: 035 / 691 2538

Lokalizácia:
13. poschodie monobloku - západ

Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov a aplikuje ich v starostlivosti o starých ľudí. Geriatrické oddelenie slúži na diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu pacientov starších ako 65 rokov s prevažne vnútornými ochoreniami, najmä tých, ktorí vzhľadom na výraznú polymorbiditu vyžadujú komplexný prístup. Súčasťou starostlivosti na geriatrickom oddelení je aj ohodnotenie funkčnej kapacity chorého, jeho kognitívnych funkcií, nárokov jeho životného prostredia a možnosti jeho rodiny starať sa o neho.

Doliečovacie oddelenie poskytuje lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť, preloženým z iných oddelení, vyžadujúcich ešte doliečenie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Doliečovacie oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku 18 rokov a viac.

Kapacita oddelenia je 30 lôžok.

Personál oddelenia:

Lekári: 3 (primár + 2 sek. lek.)
Sestry: 14
Praktické sestry: 1
Sanitári: 10


Fotogalérie a reportáže z podujatí

Dobrovoľníci ako jedna z tém nemocničného odborného semináru
Mikuláš 2019
Aký liek sa ukrýva pod názvom Humorin?

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk