Geriatrické a Doliečovacie oddelenie telefón

Geriatrická ambulancia

13. poschodie monobloku - pri výťahoch
Lekár: MUDr. Iveta Szilágyiová
Sestra: Anita Šoóšová
Telefón: 035 / 691 2294

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 8,00-13,00 hod.
obed 12,00-12,30 hod.

Na geriatrickej ambulancii poskytujeme v rámci celého okresu preventívnu a liečebno-diagnostickú starostlivosť pre pacientov nad 65 rokov, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje hospitalizáciu. Zabezpečujeme kontinuálnu zdravotnú starostlivosť s rešpektovaním osobitosti geriatrického veku. V záujme pacienta konzultujeme a spolupracujeme s inými špecializovanými ambulanciami. Pri výraznom zhoršení zdravotného stavu doporučujeme hospitalizáciu.

Zabezpečujeme:

  • interné - geriatrické vyšetrenie
  • vyšetrenie na vlastnú žiadosť, pred umiestnením do DSS, pre sociálne účely
  • vyšetrenie pred kúpeľnou liečbou občanov starších ako 65 rokov
  • schvaľovanie a predpisovanie jednorazových absorpčných pomôcok
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk