Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Nadštandardná izba

Vážené pacientky!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na našej klinike máte k dispozícii nadštandardnú izbu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s uznesením operatívneho vedenia FNsP č. 4/2008 zo dňa 12. 5. 2008.

Hospitalizácia na samostatnej izbe s vlastným sociálnym zariadením, televíznym a rádiovým prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí.

Za úhradu:

Matka a dieťa: 35,00 €/deň
Otec dieťaťa: 17,50 €/deň

V prípade Vášho záujmu sa informujte u prednostu kliniky alebo vedúcej sestry kliniky.


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk