Ústav hematológie telefón

Hematologická ambulancia a ambulancia pre antikoagulačnú liečbu

Lokalizácia:
prízemie monobloku - severovýchodný trakt s osobitným vchodom

Lekár: MUDr. A.Varga
Sestra: K. Bernáthová, A. Hlinová

Telefón:
vyšetrovňa: 035 / 691 2157
odber materiálu: 035 / 691 2289


Ordinačné hodiny:

Hematologická ambulancia denne okrem štvrtku,
vo štvrtok pacienti antikoagulačnej poradne

Vyšetrenie, odber krvi 07,30–11,00 hod.
Podávanie hemoterapie, cytostatík 11,00–13,00 hod.
Konzíliá 13,30–15,00 hod.
Vydávanie výsledkov 15,00-15,30 hod.
Odber materiálu 7,30-15,00 hod.

Pacientov nie je potrebné objednávať.


Počet pacientov

Počet vyšetrených pacientov za rok 2007 – 7 537

Počet vyšetrených pacientov za rok 2008 – 7 834


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk