Nová vyšetrovacia metóda na klinike vnútorného lekárstva I

Implantovaný monitor srdcovej činnosti - slučkový rekordér, REVEAL LINQ


Dňa 24.9.2014 bol na klinike vnútorného lekárstva I, FNsP Nové Zámky po prvýkrát implantovaný monitor srdcovej činnosti, EKG slučkový rekordér Reveal LINQ (Medtronic). Implantáciu vykonal tím v zložení MUDr. Jaroslava Bernátová, Judita Vadkertiová a Margita Berényová. Je to malý elektronický prístroj veľkosti 35x5x3 mm, ktorý sa v lokálnom znecitlivení implantuje pod kožu v oblasti srdca. Tento monitor sleduje elektrickú aktivitu srdca počas niekoľkých mesiacov až do troch rokov. Zaznamenáva poruchy srdcového rytmu – arytmie aj činnosť srdca počas nevoľností – synkopy, búšenie srdca a pod. Zaznamenané EKG sa následne vyhodnocuje a podľa toho sa zvolí ďalší liečebný postup.

Podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti je implantácia tohto monitora indikovaná u pacientov, ktorí opakovane prekonali synkopu a na základe štandardného EKG vyšetrenia, ani na základe Holterovho monitorovania (24 – 72 hod. EKG) sa nepodarí príčinu kolapsu pacienta odhaliť.

Tento monitor srdcovej činnosti je tak malý, že pacient ho vôbec nevníma, a nerobí mu žiadne obmedzenia. V prípade nevoľnosti, synkopy, pádu, pocitov búšenia srdca pacient stlačením asistenta zaznamená čas príhody, čo umožní po návšteve lekára identifikovať srdcovú činnosť počas tejto udalosti. Pre pacientov s vážnejšími poruchami srdcovej činnosti je možnosť nepretržitého sledovania srdcovej činnosti pomocou služby CareLink, čo je vlastne domáce sledovanie a prenos dát pomocou GSM brány priamo na našu kliniku a vyhodnotenie údajov okamžite, keď to pacient potrebuje. Ak monitor detekuje závažnú poruchu srdcovej činnosti, je jednou z možností implantácia trvalého kardiostimulátora, ktorý zabezpečí správnu funkciu srdca, najmä jeho rytmu. Následne sa monitor z podkožia pacienta odstrání a funkciu sledovania srdcového rytmu zabezpečí kardiostimulátor, ktorý taktiež zahŕňa v sebe túto funkciu.

Nové Zámky, 2014

Klinika vnútorného lekárstva I

Doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.
Prednosta KVL I

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk