Klinika vnútorného lekárstva I. telefón


Klinika vnútorného lekárstva poskytuje špecializovanú starostlivosť aj ambulantným pacientom, najmä v rámci dispenzarizácie, t.j. aktívneho predvolávania a pravidelnej starostlivosti, sekundárne prevencie a riešení zložitých prípadov a stavov.

Má 3 odborné špecializované ambulancie:
ambulanciu vnútorného lekárstva, kardiologickú ambulanciu, ambulanciu pre poruchy srdcového rytmu a trvalú kardiostimuláciu.


Ambulancia vnútorného lekárstva I

11. poschodie monobloku - sever

Lekár:
doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc. (Po-Pi 7,00-9,00 hod.)
MUDr. Zuzana Sláviková (Po-Št 8,00-12,00 hod.)

Sestra: Eleonóra Benková
Telefón: 035 / 640 1040, 035 / 691 2237

Ordinačné hodiny:
Po, Ut, Št, Pi 7,00-10,30 hod., St 7,00-11,00 hod.

Základné interné vyšetrenie, EKG, Holterovo monitorovanie 24 hodinové EKG, monitorovanie tlaku krvi, záťažové vyšetrenie kardiovaskulárneho aparátu na tredmile, echokardiografické vyšetrenie, komplexná liečba interných chorôb, najmä chorôb kardiovaskulárneho systému. Starostlivosť o chorých so závažnými poruchami tlaku krvi, srdcovej slabosti, stavov po infarkte srdca, porúch prekrvenia srdca.

Kardiologická ambulancia I

11. poschodie monobloku - sever

Lekár: prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
Sestra: Mgr. Iveta Janegová
Telefón: 035 / 691 2559

Ordinačné hodiny:
Po-Št 9,00-11,00 hod.

Základné kardiologické vyšetrenie, EKG, Holterovo monitorovanie 24 hodinové EKG, monitorovanie tlaku krvi, záťažové vyšetrenie kardiovaskulárneho aparátu na tredmile, echokardiografické vyšetrenie, liečba chorôb kardiovaskulárneho systému.

Kardiologická ambulancia II

11. poschodie monobloku - prístavba východ

Lekár: MUDr. Jaroslava Bernátová
Sestra: Eva Kučerová Mudráková, Dipl.s.
Telefón: 035 / 691 2801

Ordinačné hodiny:
Po, Ut 7,00-13,00 hod., St, Št, Pi 7,00-11,00

Základné kardiologické vyšetrenie, EKG, vyšetrenie pacientov s poruchami srdcového rytmu, meranie a programovanie kardiostimulátora, echokardiografické vyšetrenie, liečba porúch srdcového rytmu


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk