Biologická liečba hidradenitis suppurativa


Dermatovenerologická klinika
Dermatovenerologická ambulancia


Čo je hidradenitis suppurativa?

Hidradenitis suppurativa je chronické autoimunitné zápalové kožné ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanou tvorbou bolestivých hnisavých podkožných uzlov v typickej lokalizácii – podpazušie, zadok, genitálna oblasť, vnútorná strana stehien a u žien aj oblasť pod prsníkmi. Medzi najznámejšie predispozičné faktory patrí genetika, ženské pohlavie, vek (ochorenie začína najčastejšie vo veku 20-30 rokov), fajčenie a obezita. Medzi zhoršujúce faktory patrí najmä menštruácia a stres. Možnosti liečby tohto nepríjemného ochorenia sú len obmedzené. Okrem celkových antibiotík a chirurgických zákrokov je možné dosiahnuť uspokojivé výsledky predovšetkým s biologickou liečbou.

Čo je to biologická liečba?

Biologická liečba predstavuje absolútny vrchol liečebných možností hidradenitídy. Je pomerne účinná a dlhodobo bezpečná. Blokuje síce imunitný systém, ale blokuje ho špecificky – tlmí len tie molekuly, ktoré sú významné pri rozvoji ochorenia. Preto je oveľa bezpečnejšia ako systémová liečba. Je plne hradená poisťovňami a podlieha schváleniu revízneho lekára. Môže sa o ňu žiadať len v tom prípade, ak má pacient stredne ťažkú alebo ťažkú formu hidradenitídy a to aspoň na dvoch anatomicky odlišných miestach a prešiel celkovou antibiotickou liečbou (najčastejšie doxycyklín alebo klindamicín) a táto nebola dostatočne účinná alebo sa počas nej objavili vedľajšie účinky. V prípade, že pacient niektorý zo systémových liekov nemôže užívať, musí byť na to vážny dôvod, ktorý treba do žiadosti uviesť. Na liečbu hidradenitídy máme na Slovensku k dispozícii len 1 biologický liek a to adalimumab (Humira, Hulio, Hyrimoz).

Aké vyšetrenia musí pacient absolvovať pred biologickou liečbou?

Ak pacient spĺňa podmienky na biologickú liečbu (viď vyššie), musí absolvovať nasledujúce vyšetrenia:

  1. vyšetrenie krvi (sedimentácia, krvný obraz, základná biochémia, ionogram, autoprotilátky, ionogram, serologické vyšetrenie na vylúčenie infekčných ochorení ako syfilis, hepatitída, HIV)
  2. vyšetrenie moču
  3. pľúcne vyšetrenie (RTG, Quantiferon, Mantoux II)

Po kompletizovaní všetkých vyšetrení vypíše lekár centra žiadosť na biologickú liečbu a odošle ju na príslušnú poisťovňu.

Ako dlho sa čaká na schválenie liečby?

To závisí od revízneho lekára poisťovne, spravidla je odpoveď od 5 do 21 dní.

Biologická liečba nie je časove obmedzená. Podáva sa dovtedy, kým je účinná alebo kým sa neobjavia vedľajšie účinky. Po zmiernení zápalu sa zvykne kombinovať s chirurgickými zákrokmi, ktoré by mohli viesť k definitívnemu vyliečeniu ochorenia. V takom prípade sa biologická liečba najskôr preruší a potom ukončí.

Ako veľmi je biologická liečba účinná?

Biologická liečba je účinná predovšetkým pri miernejších formách ochorenia, kde sa, ako už bolo vyššie spomenuté, veľmi dobre kombinuje s chirurgickými zákrokmi. Ustupuje predovšetkým bolesť. Pri ťažkých formách ochorenia hnisanie a tvorba uzlov zvyčajne pretrvávajú, bolestivosť je však zmiernená.

Hrozia nejaké závažné vedľajšie účinky?

Pri podkožne podávaných biologických liekoch sa najčastejšie stretávame s reakciami v mieste vpichu. Ide o mierne svrbivé začervenanie v mieste podania injekcie. Ojedinele sa objavia rôzne infekcie najmä horných dýchacích ciest a to najmä na začiatku liečby. Časom sa výskyt spomínaných vedľajších účinkov zníži. Kvôli vedľajším účinkom sa podkožne podávaná biologická liečba ukončuje naozaj iba zriedka. Medzi zriedkavejšie vedľajšie účinky adalimumabu patri aj prírastok na hmotnosti a lupus-like syndróm.

Sú nejaké obmedzenia počas užívania biologickej liečby?

V podstate nie sú. Pacient môže žiť plnohodnotným životom takmer bez obmedzení.

Je biologická liečba vhodná pre každého?

Biologická liečba nie je vhodná pre onkologických pacientov alebo pacientov s ťažkými chronickými infekciami nakoľko ide o imunosupresívnu liečbu (liečbu, ktorá potláča imunitný systém). Ak žena počas biologickej liečby otehotnie, liečba sa prerušuje. Injekcie si treba podávať v pravidelných intervaloch, preto nie je liečba vhodná u nespolupracujúcich pacientov.[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk