Deň melanómu 2016

 

V týždni od 13. 6. 2016 do 17. 6. 2016 sa na Dermatovenerologickej ambulancii FNsP Nové Zámky konalo bezplatné vyšetrovanie znamienok v rámci prevencie ku Dňu melanómu. Počas tohto týždňa bolo vyšetrených 268 ľudí. Mnoho z nich prišlo na preventívne vyšetrenie po prvý raz v živote. O akcii sa väčšina ľudí dozvedela z miestnych novín Castrum Novum, za čo redaktorom dvojtýždenníka veľmi pekne ďakujeme.

Takmer u tretiny vyšetrených sa v znamienkach našli aj dysplastické zmeny. Zachytilo sa niekoľko aktinických keratóz a to najmä u starších ľudí, zopár bazaliómov a bolo vyjadrené podozrenie na 5 melanómov.

Podobne ako pred rokom sme zistili, že sa ľudia snažia chrániť pred slnkom či už pomocou opaľovacieho krému alebo oblečenia a cielenému nadmernému opaľovaniu sa vyhýbajú. Na kontrolu znamienok prišla predovšetkým stredná a staršia generácia. Veková kategória do 30 rokov bola zastúpená v oveľa menšom počte.

Tí, ktorí akciu nestihli, môžu prísť na preventívne vyšetrenie znamienok kedykoľvek počas roka a to ku ktorémukoľvek kožnému lekárovi.

Tešíme sa na Vás opäť o rok!


Dermatovenerologická ambulancia
Dermatovenerologické oddelenie

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk