Deň melanómu 2017

 

V týždni od 29. 5. 2017 do 2. 6. 2017 sa na Dermatovenerologickej ambulancii FNsP Nové Zámky konalo bezplatné preventívne vyšetrovanie znamienok pri príležitosti Dňa melanómu. Počas tohto týždňa bolo vyšetrených 351 ľudí. Tak ako po minulé roky, väčšina z nich prišla na preventívne vyšetrenie po prvý raz v živote. O akcii sa ľudia dozvedeli z miestnych novín Castrum Novum (za čo redaktorom dvojtýždenníka veľmi pekne ďakujeme) a z vyvesených plagátov.

Približne u štvrtiny vyšetrených sa na tele našli dysplastické znamienka. Zachytilo sa niekoľko aktinických keratóz a zopár bazaliómov. Bolo vyjadrené podozrenie na 2 melanómy.

Podobne ako po minulé roky sme zistili, že sa ľudia snažia chrániť pred slnkom pomocou opaľovacieho krému alebo oblečenia a cielenému nadmernému slneniu sa vyhýbajú. Na kontrolu znamienok prišla predovšetkým stredná a staršia generácia, prevažovali ženy. Veková kategória do 30 rokov bola tak ako po minulé roky zastúpená v oveľa menšom počte. Oproti minulému roku však prišlo viacej detí.

Tí, ktorí akciu nestihli, môžu prísť na preventívne vyšetrenie znamienok kedykoľvek počas roka a to ku ktorémukoľvek kožnému lekárovi.

Tešíme sa na Vás opäť o rok!


Dermatovenerologická ambulancia
Dermatovenerologické oddelenie


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk