Občianske združenie DERMATOLÓGIA PRE VŠETKÝCH

Občianske združenie bolo založené za účelom vylepšenia kvality poskytovaných služieb pacientom s kožnými ochoreniami.

Naše ciele

  • Vytvárať atmosféru priateľského prostredia, kultiváciu a estetizáciu sterilného nemocničného prostredia.
  • Podporovať rôzne formy vzdelávania v odbore dermatovenerológia najmä organizovaním odborných podujatí, prednášok, seminárov a prezentovaním nových poznatkov na odborných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí.
  • Podporovať podujatia orientované na osvetu, prevenciu a liečbu dermatovenerologických ochorení.
  • Publikovať odbornú a informačnú literatúru pre členov združenia a verejnosť.
  • Organizovať odborné a vzdelávacie aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni.
  • Nadväzovať spoluprácu s ďalšími domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami.
  • Vytvárať ekonomické podmienky a získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti združenia.
  • Podporovať vzájomné stretnutia pacientov s dermatovenerologickými ochoreniami a poskytovať poradenské služby laickej a odbornej verejnosti.
  • Podporovať a spolupracovať pri modernizácii technického vybavenia, zavádzaní a rozvoji najnovších diagnostických a liečebných postupov, pri rekonštrukcii priestorov, v ktorých pacienti absolvujú diagnostiku a liečbu.
  • Sústreďovať získané finančné a materiálne prostriedky za účelom uskutočňovania cieľov združenia.

Názov: DERMATOLÓGIA PRE VŠETKÝCH
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42427011
DIČ: 2120063231
Adresa: Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky
Slovenská republika
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
Kód banky: 5200
číslo účtu: 16253942
IBAN: SK44 5200 0000 0000 1625 3942

 
Za akúkoľvek pomoc veľmi pekne ďakujeme !!!


Dermatovenerologická klinika[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk