Dermatovenerologická klinika telefón


Lokalizácia: 7. poschodie monobloku - západ

Primár

MUDr. Peter Kozub, PhD.

Pracovňa: 035 / 691 2590

Oddelenie: 035 / 691 2744

Vedúca sestra

Mgr. Lenka Šrámková

Pracovňa: 035 / 691 2240
Občianske združenie
DERMATOLÓGIA
PRE VŠETKÝCH
Dermatovenerológia je základný medicínsky odbor, ktorý rieši problematiku ochorení kože, slizníc a pohlavných ochorení.

Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť pre obyvateľov okresu Nové Zámky, Komárno, Levice a Nitra.

Výkony a služby

Naša klinika zabezpečuje liečbu pacientov indikovaných na fototerapiu z celého spádového územia okresov Nové Zámky, Komárno a Levice. Uvedená liečba v kombinácii s celkovou i lokálnou liečbou znižuje dobu liečenia (napr. psoriáza, chronické ekzémy) a u niektorých ochorení (napr. vitiligo) je v súčasnosti jedinou terapeutickou možnosťou. Fototerapiu vykonávame fototerapeutickým ožarovacím prístrojom TP4 –GP 24 UVA + UVB s celotelovou ožarovacou kabínou.

Naša klinika je zároveň jedným z deviatich centier biologickej liečby psoriázy a hidradenitídy na Slovensku. Pacienti na biologickej liečbe sú pravidelne sledovaní na špecializovanej ambulancii. Táto ambulancia zároveň poskytuje konzultácie a úzko spolupracuje s viacerými centrami pre biologickú liečbu nielen v dermatológii, ale aj v reumatológii aj gastroenterológii.

1 týždeň v roku (v máji alebo júni) organizujeme Týždeň melanómu. Táto akcia je súčasťou celoeurópskej akcie MELANOMA DAY a umožňuje komukoľvek prísť na našu ambulanciu bez akéhokoľvek doporučenia a dať si vyšetriť znamienka na tele.

3x ročne organizujeme odborné lekárske semináre s celookresnou pôsobnosťou – Krajské semináre.

1x mesačne sú na oddelení organizované odborné semináre sestier pod vedením lekárov oddelenia.

Na kožnom oddelení vykonávajú povinnú stáž všeobecní lekári v rámci predatestačnej prípravy a tiež lekári v predatestačnej príprave v odbore imunoalergológie, pediatrie a lekárskej psychológie.

Návštevné hodiny: denne od 13,00-16,30 hod.

Personálne a materiálno-technické vybavenie oddelenia:

Izby: 12 (z toho 1 nadštandardná)
Postele: 34
Lekári: 10 (primár + 9 sekundárnych lekárov)
Sestry v dennej prevádzke: 8 (vrchná sestra, staničná sestra, denná sestra a 5 amb. sestier)
Sestry v zmennej prevádzke: 9
Praktické sestry na oddelení: 2
Praktické sestry na ambulanciách: 1
Sanitár: 1

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Mikuláš 2019
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Biela kniha FNsP Nové Zámky
Otvorili sme nový dermatovenerologický ambulantný trakt
Otvorili sme 2 nové kliniky a odbornú učebňu
Mikuláš 2017
Deň melanómu - jún 2017
Mikuláš 2016
Deň melanómu - jún 2016
Krajský seminár dermatovenerológov - október 2015
Krajský dermatovenerologický seminár - jún 2015
Deň melanómu - máj 2015
Krajský dermatovenerologický seminár - marec 2015
Krajský dermatovenerologický seminár - november 2014

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk