Dermatovenerologická klinika telefón


Lokalizácia: 7. poschodie monobloku - západ

Ambulancia

Objednávanie: 035 / 691 2749

Primár

MUDr. Peter Kozub, PhD.

Pracovňa: 035 / 691 2590

Oddelenie: 035 / 691 2744

Vedúca sestra

Mgr. Lenka Šrámková

Pracovňa: 035 / 691 2240
Občianske združenie
DERMATOLÓGIA
PRE VŠETKÝCH
Dermatovenerológia je základný medicínsky odbor, ktorý rieši problematiku ochorení kože, slizníc a pohlavných ochorení.

Dermatovenerologická klinika FNsP Nové Zámky poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť pre obyvateľov okresu Nové Zámky, Komárno, Levice a Nitra.

Výkony a služby

Naša klinika zabezpečuje liečbu pacientov indikovaných na fototerapiu z celého spádového územia okresov Nové Zámky, Komárno a Levice. Uvedená liečba v kombinácii s celkovou i lokálnou liečbou znižuje dobu liečenia (napr. psoriáza, chronické ekzémy) a u niektorých ochorení (napr. vitiligo) je v súčasnosti jedinou terapeutickou možnosťou. Fototerapiu vykonávame modernými ožarovacími prístrojmi: celotelovou ožarovacou kabínou UV 7002 kompakt a modulárnym ožarovacím systémom na lokálne použitie UV 182 kompakt.

Naša klinika je zároveň indikačným a aplikačným centrom biologickej liečby psoriázy, hidradenitídy a chronickej spontánnej urtikárie. Pacienti na biologickej liečbe sú pravidelne sledovaní na špecializovanej ambulancii. Táto ambulancia zároveň poskytuje konzultácie a úzko spolupracuje s viacerými centrami pre biologickú liečbu nielen v dermatológii, ale aj v reumatológii aj gastroenterológii.

Na klinike prebiehajú aj viaceré klinické štúdie zamerané predovšetkým na atopickú dermatitídu, chronický ekzém rúk, psoriázu a chronickú spontánnu či fyzikálnu urtikáriu.

1 týždeň v roku (v máji alebo júni) organizujeme Týždeň melanómu. Táto akcia je súčasťou celoeurópskej akcie MELANOMA DAY a umožňuje komukoľvek prísť na našu ambulanciu bez akéhokoľvek doporučenia a dať si vyšetriť znamienka na tele.

3x ročne organizujeme Krajské odborné lekárske semináre.

1x mesačne sú na oddelení organizované odborné semináre sestier pod vedením lekárov oddelenia.

Na kožnom oddelení vykonávajú povinnú stáž všeobecní lekári v rámci predatestačnej prípravy a tiež lekári v predatestačnej príprave v odbore imunoalergológie, pediatrie a lekárskej psychológie.

Návštevné hodiny: denne od 13,00-16,30 hod.

Personálne a materiálno-technické vybavenie oddelenia:

Izby: 12 (z toho 1 nadštandardná)
Postele: 34
Lekári: 10 (primár + 9 sekundárnych lekárov)
Sestry v dennej prevádzke: 8 (vrchná sestra, staničná sestra, denná sestra a 5 amb. sestier)
Sestry v zmennej prevádzke: 9
Praktické sestry na oddelení: 2
Praktické sestry na ambulanciách: 1
Sanitár: 1

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Mikuláš 2019
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
Biela kniha FNsP Nové Zámky
Otvorili sme nový dermatovenerologický ambulantný trakt
Otvorili sme 2 nové kliniky a odbornú učebňu
Mikuláš 2017
Deň melanómu - jún 2017
Mikuláš 2016
Deň melanómu - jún 2016
Krajský seminár dermatovenerológov - október 2015
Krajský dermatovenerologický seminár - jún 2015
Deň melanómu - máj 2015
Krajský dermatovenerologický seminár - marec 2015
Krajský dermatovenerologický seminár - november 2014

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk