Dermatovenerologická klinika telefón


Dermatovenerologická ambulancia 1 - všeobecná

4. poschodie monobloku - sever

Lekári:
MUDr. Drahomíra Berkyová (Po,Ut,Štv)
MUDr. Priska Füssi Horváth (Str, Pi)
MUDr. Petra Belúchová

Sestra: Mgr. Klaudia Bašťovanská
Telefón: 035 / 691 2749

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 7,30-14,30 hod.
(odbery 7,00-7,30 hod., obed 12,30-13,00 hod., administratíva 14,30-15,00 hod.)

V ambulancii sa vykonávajú vyšetrenia a diferenciálna diagnostika neúspešne liečených pacientov odoslaných z neštátnych ambulancií. V prípadoch, kde nie je indikovaná hospitalizácia, riešime ich ďalšiu liečbu.

V ambulancii prebieha aj liečba a kompletná starostlivosť pacientov s pohlavnými ochoreniami.

Pokyny pre pacientov:

Na ambulancii sa pacienti neobjednávajú. Hneď ako prídete, zaregistrujte sa, prosím, do evidenčného systému, ktorý sa nachádza pred vstupom do ambulancie (viac informácii priamo na obrazovke, prípadne u personálu). Evidenčný systém slúži na to, aby mala sestra aj lekár prehľad o tom, kto a ako dlho čaká v čakárni a aby sa čakanie na vyšetrenie čo najviac skrátilo.

Uprednostnení budú:

 • pacienti prijatí na hospitalizáciu
 • deti do 6 rokov (len ak prídu v poobedňajších hodinách, po 13,30 hod.)
 • tehotné ženy po predložení tehotenskej knižky

Výkony v ambulancii:

 • Špeciálne venerologické vyšetrenia
 • Depistážne vyšetrenia
 • Epikutánne testovanie
 • Prick testy na lieky
 • Fyzikálna terapia (UVA, UVB, PUVA)
 • Elektrokauterizácia
 • Excochleácie
 • Kryoterapia
 • Ošetrenie rán a vredov predkolení
 • Odbery biologického materiálu na mykologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • Punch biopsie na histologické vyšetrenie
 • Odborné nálezy pre posudkové komisie

Dermatovenerologická ambulancia 3 - špecializovaná

4. poschodie monobloku - sever

Lekári:

Po Alopetická ambulancia (od 14,00 hod. - plazmaterapia)
MUDr. Jarmila Bugárová
Ut Ambulancia autoimunitných a imunitne podmienených ochorení (predovšetkým psoriáza, hidradenitis suppurativa, chronická urtikária)
MUDr. Petra Belúchová
St Ambulancia liečby chronických rán
MUDr. Drahomíra Berkyová
Štv Ambulancia bulóznych dermatóz a systémových ochorení
MUDr. Lucia Eliášová
Pi Ambulancia liečby chronických rán
MUDr. Drahomíra Berkyová

Sestra: Mgr. Renáta Palacková
Telefón: 035 / 691 2195

Ordinačné hodiny:
Po, Ut, Štv 7,00-14,30 hod., (administratíva 14,30-15,00 hod.)
St, Pi 7,00-15,00 hod.
odbery, dusík a podávanie injekcií 07,15-08,30 hod.
obed 13,00-13,30 hod.

V ambulancii prebieha sledovanie a liečba pacientov s dlhodobými a ťažko liečiteľnými chronickými ochoreniami kože - ambulancia sa zameriava predovšetkým na diagnostiku a liečbu alopécií, autoimunitných a imunitne podmienených ochorení kože (najmä psoriáza, hidradenitis suppurativa, chronická spontánna urtikária), ťažkých foriem atopickej dermatitídy či systémových ochorení. Ďalej sú tu sledovaní a liečení pacienti s chronickými ranami (predovšetkým vredy na predkoleniach) a pacienti s pľuzgiernatými ochoreniami (pemphigus, pemphigoid).

Pokyny pre pacientov:

Na špecializovanú ambulanciu sa objednáva telefonicky alebo osobne a to iba na základe odporúčania lekára zo všeobecnej dermatovenerologickej ambulancie 1/2 alebo lekára lôžkového dermatovenerologického oddelenia. Ostatní pacienti budú vyšetrení a liečení na všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii.

Prosíme pacientov o dochvíľnosť. V prípade meškania viac ako 10 minút bude uprednostnený termín nasledujúceho pacienta.


Dermatovenerologická ambulancia 4 - biologická liečba, klinické štúdie

Monoblok - priestory bývalej "zimnej záhrady" (na prízemí za osobnými výťahmi)

Lekári: MUDr. Peter Kozub, PhD.
Sestra: Martina Csergeová
Telefón: 035 / 691 2697

Ordinačné hodiny:
Ut,St,Štv 7,00-13,00 hod., obed 13,00-13,30 hod., administratíva 13,30-15,00 hod.

V ambulancii prebieha sledovanie a liečba pacientov s dlhodobými a ťažko liečiteľnými chronickými ochoreniami kože. Súčasťou ambulancie je aj systémová a biologická liečba pacientov so psoriázou a liečba ťažkých geneticky podmienených ochorení kože. Na ambulancii prebieha aj vyšetrenie pacientov v rámci medziodborových konzílií z celého Slovenska.

Pokyny pre pacientov:

Na špecializovanú ambulanciu sa objednáva telefonicky alebo osobne a to iba na základe odporúčania lekára zo všeobecnej dermatovenerologickej ambulancie 1/2 alebo lekára lôžkového dermatovenerologického oddelenia. Ostatní pacienti budú vyšetrení a liečení na všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii.

Prosíme pacientov o dochvíľnosť. V prípade meškania viac ako 10 minút bude uprednostnený termín nasledujúceho pacienta.


Klinické štúdie
Biologická liečba psoriázy
Biologická liečba hidradenitis suppurativa


Fotogalérie a reportáže z podujatí

Biela kniha FNsP Nové Zámky
Otvorili sme nový dermatovenerologický ambulantný trakt
Deň melanómu 2018
Deň melanómu 2017
Deň melanómu 2016
Deň melanómu 2015


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk