Dermatovenerologická klinika telefón


Dermatovenerologická ambulancia 1 - všeobecná

Monoblok - priestory bývalej "zimnej záhrady" (na prízemí za osobnými výťahmi)

Lekári:
MUDr. Drahomíra Berkyová (Po,Ut,Štv)
MUDr. Erika Baloghová

Sestra: Mgr. Klaudia Bašťovanská
Telefón: 035 / 691 2749

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 7,30-14,30 hod.
odbery a podávanie injekcií 7,00-7,30 hod.
(obed 12,30-13,00 hod., administratíva 14,30-15,00 hod.)

V ambulancii sa vykonávajú vyšetrenia a diferenciálna diagnostika neúspešne liečených pacientov odoslaných z neštátnych ambulancií. V prípadoch, kde nie je indikovaná hospitalizácia, riešime ich ďalšiu liečbu.

V ambulancii prebieha aj liečba a kompletná starostlivosť pacientov s pohlavnými ochoreniami.

Pokyny pre pacientov:

Hneď ako prídete, zaregistrujte sa, prosím, do evidenčného systému, ktorý sa nachádza pred vstupom do ambulancie (viac informácii priamo na obrazovke, prípadne u personálu). Evidenčný systém slúži na to, aby mala sestra aj lekár prehľad o tom, kto a ako dlho čaká v čakárni a aby sa čakanie na vyšetrenie čo najviac skrátilo.

Uprednostnení budú:

 • pacienti prijatí na hospitalizáciu
 • deti do 6 rokov (len ak prídu v poobedňajších hodinách, po 13,30 hod.)
 • tehotné ženy po predložení tehotenskej knižky

Výkony v ambulancii:

 • Špeciálne venerologické vyšetrenia
 • Depistážne vyšetrenia
 • Epikutánne testovanie
 • Prick testy na lieky
 • Fyzikálna terapia (UVA, UVB, PUVA)
 • Elektrokauterizácia
 • Excochleácie
 • Kryoterapia
 • Ošetrenie rán a vredov predkolení
 • Odbery biologického materiálu na mykologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • Punch biopsie na histologické vyšetrenie
 • Odborné nálezy pre posudkové komisie

Dermatovenerologická ambulancia 2 - špecializovaná

Monoblok - priestory bývalej "zimnej záhrady" (na prízemí za osobnými výťahmi)

Lekári:

Po Ambulancia autoimunitných a imunitne podmienených ochorení
MUDr. Sabína Kvetková
Ut Konzilárna ambulancia
všetci lekári
St Ambulancia liečby chronických rán
MUDr. Drahomíra Berkyová
Štv Konziliárna ambulancia
všetci lekári
Pi Ambulancia liečby chronických rán
MUDr. Drahomíra Berkyová

Sestra: Mgr. Henrieta Tureková
Telefón: 035 / 691 2372

Ordinačné hodiny:
Po, Ut, Štv 7,00-14,30 hod. (administratíva 14,30-15,00 hod.)
St, Pi 7,00-15,00 hod.
obed 13,00-13,30 hod.

V ambulancii prebieha sledovanie a liečba pacientov s dlhodobými a ťažko liečiteľnými chronickými ochoreniami kože – ambulancia sa zameriava predovšetkým na diagnostiku a liečbu alopécií, autoimunitných a imunitne podmienených ochorení kože (najmä psoriáza, hidradenitis suppurativa, chronická spontánna urtikária), ťažkých foriem atopickej dermatitídy, ekzémov rúk či systémových ochorení. Sú tu sledovaní a liečení aj pacienti s chronickými ranami (predovšetkým vredy na predkoleniach).

Pokyny pre pacientov:

Na špecializovanú ambulanciu sa objednáva telefonicky alebo osobne a to iba na základe odporúčania lekára zo všeobecnej dermatovenerologickej ambulancie 1 alebo lekára lôžkového dermatovenerologického oddelenia. Ostatní pacienti budú vyšetrení a liečení na všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii.

Prosíme pacientov o dochvíľnosť. V prípade meškania viac ako 10 minút bude uprednostnený termín nasledujúceho pacienta.


Dermatovenerologická ambulancia 3 - biologická liečba, klinické štúdie

Monoblok - priestory bývalej "zimnej záhrady" (na prízemí za osobnými výťahmi)

Lekár: MUDr. Natália Lahová
Sestra: Bc. Lucia Verešová
Telefón: 035 / 691 2669

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 7,00-15,00 hod.
(obed 13,00-13,30 hod., administratíva 14,30-15,00 hod.)

V ambulancii prebieha sledovanie a liečba pacientov s dlhodobými a ťažko liečiteľnými chronickými ochoreniami kože. Súčasťou ambulancie je predovšetkým biologická liečba pacientov so psoriázou, chronickou spontánnou urtikáriou a hidradenitídou. Ambulancia poskytuje aj možnosť zaradenia pacientov do klinických štúdií.

Pokyny pre pacientov:

Na špecializovanú ambulanciu sa objednáva telefonicky alebo osobne a to iba na základe odporúčania lekára zo všeobecnej dermatovenerologickej ambulancie 1 alebo lekára lôžkového dermatovenerologického oddelenia. Ostatní pacienti budú vyšetrení a liečení na všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii.

Prosíme pacientov o dochvíľnosť. V prípade meškania viac ako 10 minút bude uprednostnený termín nasledujúceho pacienta.


Dermatovenerologická ambulancia 4 - biologická liečba, klinické štúdie

Monoblok - priestory bývalej "zimnej záhrady" (na prízemí za osobnými výťahmi)

Lekári: MUDr. Peter Kozub, PhD.
Sestra: Martina Csergeová
Telefón: 035 / 691 2697

Ordinačné hodiny:
Ut,Štv 7,00-13,00 hod. (biologická liečba)
Po,Str 7,00-13,00 hod. (klinické štúdie)
Pi 7,00-15,00 hod. (konziliárna ambulancia, administratíva)
(obed 13,00-13,30 hod., administratíva 13,30-15,00 hod.)

V ambulancii prebieha sledovanie a liečba pacientov s dlhodobými a ťažko liečiteľnými chronickými ochoreniami kože. Súčasťou ambulancie je predovšetkým biologická liečba pacientov so psoriázou, chronickou spontánnou urtikáriou a hidradenitídou. Ambulancia poskytuje aj možnosť zaradenia pacientov do klinických štúdií.

Pokyny pre pacientov:

Na špecializovanú ambulanciu sa objednáva telefonicky alebo osobne a to iba na základe odporúčania lekára zo všeobecnej dermatovenerologickej ambulancie 1 alebo lekára lôžkového dermatovenerologického oddelenia. Ostatní pacienti budú vyšetrení a liečení na všeobecnej dermatovenerologickej ambulancii.

Prosíme pacientov o dochvíľnosť. V prípade meškania viac ako 10 minút bude uprednostnený termín nasledujúceho pacienta.


Klinické štúdie
Biologická liečba psoriázy
Biologická liečba hidradenitis suppurativa


Fotogalérie a reportáže z podujatí

Biela kniha FNsP Nové Zámky
Otvorili sme nový dermatovenerologický ambulantný trakt
Deň melanómu 2018
Deň melanómu 2017
Deň melanómu 2016
Deň melanómu 2015


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk