Nemocničná lekáreň telefón

(iba pre potreby FNsP Nové Zámky)


Vedúca nemocničnej lekárne

PharmDr. Zuzana Ambrušová

telefón: 035 / 691 2823

e-mail: zuzana.ambrusova@nspnz.sk

Vedúca laborantka

Mária Halásová

telefón: : 035 / 691 2841

e-mail: lekaren@nspnz.sk


Lokalizácia:
prízemie - východný trakt (osobitný vchod)

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú sta­rost­livosť klinikám, oddeleniam a ambu­lan­ciám FNsP.

 • zabezpečuje a uchováva lieky, zdravotnícke pomôcky, dezinfekčné prípravky a diagnostiká,
 • vydáva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky a dezinfekčné prípravky na objednávky kliník, oddelení a ambulancií,
 • vykonáva individuálnu prípravu liekov a ich kontrolu,
 • vykonáva informačnú a konzultačnú činnosť pre kliniky, oddelenia a ambulancie o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
 • spolupracuje pri tvorbe Nemocničného liekového formulára,
 • vykonáva kontrolu uchovávania liekov a zdravotníckych pomôcok na oddeleniach/klinikách,
 • vydáva vzorky na klinické skúšania liekov
 • vedie predpísanú dokumentáciu

Lekáreň sa člení na nasledovné oddelenia:

 • Oddelenie klinickej farmácie
 • Oddelenie prípravy liekov a kontroly liečiv
 • Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Fotogalérie a reportáže z podujatí:

Ako naša nemocničná lekáreň dokáže efektívne nahradiť nákladnú alebo...

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk