Neonatologická klinika - ambulancia telefón

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom

(1)

Prízemie v budove pediatrickej kliniky - po vstupe do budovy vpravo na konci chodby, vstup cez čakáreň Detskej pohotovosti.

Dôležité upozornenie

Od 2. 9. 2019 sa Ambulancia pre dlhodobé sledovanie rizikových a chorých novorodencov nachádza v budove pediatrickej (detskej) kliniky.

Vstup cez hlavný vchod do budovy (pri ceste pre príjazd sanitiek), po vstupe do budovy vpravo na konci chodby, vstup cez čakáreň Detskej pohotovosti. 

Telefónne číslo 035 / 691 2408.

Lekár: MUDr. Valéria Dancziová
Sestra: Mgr. Judita Jakabová
Kontakt: 035 / 691 2408

Ordinačné hodiny:
St 7,00-15,00 hod.,
obed 11,30-12,00 hod.

(2)

3. poschodie monobloku - východ

Lekár: MUDr. Eva Prističová,
MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Sestra: Mgr. Judita Jakabová
Kontakt: 035 / 691 2227

Ordinačné hodiny:

MUDr. Klaudia Demová, PhD.:
Po 7,00-10,00 hod., Ut 7,00-11,30 hod.

MUDr. Eva Prističová:
Št 7,00-11,30 hod., Pi 7,00-10,00 hod.

Ambulancia zabezpečuje organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých detí z antenatálnych a perinatálnych príčin do 3. roku života.

Popis výkonov:

 • odhalenie aktuálnych a chronických (BPD, imunodeficiencia, osteopénia, anémia...) zdravotných problémov
 • posúdenie a zhodnotenie somatického rastu
 • zhodnotenie typu výživy a potreby suplementácie
 • motorický (hrubá a jemná motorika), kognitívny, komunikačný (non verbálny a verbálny), psychosociálny (emocionálny, sociálny, adaptívny) vývin
 • klinické a ultrazvukové/CT/MRI abnormality CNS
 • posúdenie a zhodnotenie senzorických porúch
 • zhodnotenie biologických, hematologických a metabolických parametrov
 • odhalenie a sledovanie VVCH a ortopedických abnormalít
 • informáciu rodičov lekárom o jeho zdravotnom, psychickom stave a vývine
 • poučenie rodičov lekárom ambulancie o správnom ošetrovaní, stimulácii, habilitácii, rehabilitácii, liečbe a výchove dieťaťa
 • špecifiká očkovania vybraných detí (BPD - RSV, porucha CNS-Pertussis...)
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk