Občianske združenie ZDRAVÉ OČI

Naše ciele

  • zvýšiť štandard starostlivosti o oftalmologických pacientov zlepšením prístrojového vybavenia a zavádzaním a rozvojom najnovších diagnostických a liečebných postupov
  • podporovať rôzne formy vzdelávania pracovníkov v odbore oftalmológia, najmä organizovaním odborných podujatí, prednášok, seminárov a prezentovaním nových poznatkov na odborných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí
  • poskytovať poradenské služby laickej aj odbornej verejnosti

Venujte nám 2% z Vašich daní

Názov: Zdravé oči
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37964321
Adresa: Oftalmologické oddelenie FNsP
Slovenská 11 A
940 34 Nové Zámky
Slovenská republika
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kód banky: 0900
číslo účtu: 0241738356

 
Ďakujeme!
Bližšie info: zdraveoci@yahoo.com

Oftalmologické nelôžkové oddelenie[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk