Oftalmologické nelôžkové oddelenie telefón


Primár

MUDr. Ľubica Brániková

telefón: 035 / 691 2503

e-mail: lubica.branikova@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Ivana Kanásová

telefón: 035 / 691 2327

e-mail: ivana.kanasova@nspnz.sk

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Oftalmológia včera a dnes

Dejiny oftalmológie v No­vých Zám­koch

Lokalizácia:
7. poschodie monobloku - východ




Objednávanie na vyšetrenie - recepcia:
sestra Andrea Gálik
Telefón: 035 / 691 2838
E-mail: ocne.recepcia@nspnz.sk
Po-Pi 9,00-12,30 hod.

Aplikačné centrum

 • liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)
 • liečba diabetického edému makuly (DEM)
 • liečba edému makuly spojeného s oklúziou centrálnej sietnicovej žily alebo jej vetvy (CRVO, BRVO)
 • liečba neovaskularizácie sietnice pri patologickej myopii
 • liečba iných ochorení spojených s edémom sietnice alebo neovaskularizáciou chorioidey (centrálna serózna chorioretinopatia, zápalové neovaskulárne membrány, ...)

Jednodňová zdravotná starostlivosť

 • operácie sivého zákalu s implantáciou umelých vnútroočnch šošoviek
 • operácie mihalníc
 • operácie spojovky
 • operácie glaukómu
 • laserové ošetrenie sietnice
 • laserové operácie sekundárneho sivého zákalu (YAG kapsulotómie)
 • laserové iridotómie
 • aplikácie liekov (antirastových faktorov) do sklovca

Oftalmologická ambulancia

 • základné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka
 • špecializované vyšetrenia
  • OCT vyšetrenie sietnice, zrakového nervu
  • OCT vyšetrenie predného segmentu oka
  • fotodokumentácia predného segmentu oka
  • fotodokumentácia zadného segmentu oka
  • fluoresceínová angiografia
  • fundus autofluorescencia
  • biomentra
  • pachymetria
  • vyšetrenie oka ultrazvukom (a-ascan)
 • diagnostika a liečba ochorení sietnice
 • diagnostika a liečba glaukómu, iných ochorení očného nervu a endokrinnej orbitopatie
 • objednávanie pacientov na operáciu sivého zákalu-katarakty
 • objednávanie pacientov na iné plánované operačné výkony
 • kontrolné vyšetrenia u operovaných pacientov
 • konziliárne vyšetrenia

Iné aktivity

 • skríningové meranie vnútroočného tlaku počas Svetového týždňa glaukómu
 • okresné oftalmologické semináre
 • celoústavné semináre
 • občianske združenie „Zdravé oči“

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Prečo sme sa rozhodli ostať na Slovensku!
Mikuláš 2019
Biela kniha FNsP Nové Zámky
Veľkonočné sviatky na oftalmologickom oddelení 2019
Svetový týždeň glaukómu 2017
Odborný seminár pri príležitosti MDS 2016
Ocenenie Biele srdce 2016 získala aj sestra z oftalmologického oddelenia

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk