Oftalmologické nelôžkové oddelenie telefón


Primár

MUDr. Ľubica Brániková

telefón: 035 / 691 2503

e-mail: lubica.branikova@nspnz.sk

Vedúca sestra

PhDr. Mária Sütőová

telefón: 035 / 691 2327

e-mail: maria.sutoova@nspnz.sk

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Oftalmológia včera a dnes

Dejiny oftalmológie v No­vých Zám­koch

Lokalizácia:
7. poschodie monobloku - východ
Objednávanie na vyšetrenie - recepcia:
sestra Andrea Gálik
Telefón: 035 / 691 2838
E-mail: ocne.recepcia@nspnz.sk
Po-Pi 9,00-12,30 hod.

Aplikačné centrum

 • liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)
 • liečba diabetického edému makuly (DEM)
 • liečba edému makuly spojeného s oklúziou centrálnej sietnicovej žily alebo jej vetvy (CRVO, BRVO)
 • liečba neovaskularizácie sietnice pri patologickej myopii
 • liečba iných ochorení spojených s edémom sietnice alebo neovaskularizáciou chorioidey (centrálna serózna chorioretinopatia, zápalové neovaskulárne membrány, ...)

Jednodňová zdravotná starostlivosť

 • operácie sivého zákalu s implantáciou umelých vnútroočnch šošoviek
 • operácie mihalníc
 • operácie spojovky
 • operácie glaukómu
 • laserové ošetrenie sietnice
 • laserové operácie sekundárneho sivého zákalu (YAG kapsulotómie)
 • laserové iridotómie
 • aplikácie liekov (antirastových faktorov) do sklovca

Oftalmologická ambulancia

 • základné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka
 • špecializované vyšetrenia
  • OCT vyšetrenie sietnice, zrakového nervu
  • OCT vyšetrenie predného segmentu oka
  • fotodokumentácia predného segmentu oka
  • fotodokumentácia zadného segmentu oka
  • fluoresceínová angiografia
  • fundus autofluorescencia
  • biomentra
  • pachymetria
  • vyšetrenie oka ultrazvukom (a-ascan)
 • diagnostika a liečba ochorení sietnice
 • diagnostika a liečba glaukómu, iných ochorení očného nervu a endokrinnej orbitopatie
 • objednávanie pacientov na operáciu sivého zákalu-katarakty
 • objednávanie pacientov na iné plánované operačné výkony
 • kontrolné vyšetrenia u operovaných pacientov
 • konziliárne vyšetrenia

Iné aktivity

 • skríningové meranie vnútroočného tlaku počas Svetového týždňa glaukómu
 • okresné oftalmologické semináre
 • celoústavné semináre
 • občianske združenie „Zdravé oči“

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Biela kniha FNsP Nové Zámky
Veľkonočné sviatky na oftalmologickom oddelení 2019
Svetový týždeň glaukómu 2017
Odborný seminár pri príležitosti MDS 2016
Ocenenie Biele srdce 2016 získala aj sestra z oftalmologického oddelenia

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk