Oddelenie klinickej onkológie telefón


Lokalizácia: 8. poschodie monobloku

Oddelenie klinickej onkológie FNsP Nové Zámky poskytuje zdravotnú starostlivosť pre onkologických pacientov.

Koncepcia odboru

Primár

MUDr. Pavol Demo

telefón: 035 / 691 2649 (pracovňa)
  035 / 691 2549 (amb.)

Vedúca sestra

Mgr. Silvia Sztiszkalová

telefón: 035 / 691 2306

Klinická onkológia je samostatný klinický odbor medicíny, ktorý sa zoberá epidemiológiou, prevenciou, skríningom, diagnostikou, liečbou a prognózou zhubných nádorov. Klinická onkológia spája viaceré čiastkové odbory, zaoberajúce sa diagnostikou a liečením onkologických ochorení. Úzko spolupracuje s rádioterapiou a ďalšími odbormi (chirurgiou, interným lekárstvom, gynekológiou a ďalšími internistickými a chirurgickými odbormi)

Klinická onkológia odbornou náplňou zabezpečuje starostlivosť o chorých so zhubnými nádormi. Odbor využíva výsledky experimentálneho a klinického onkologického výskumu a zabezpečuje ich použitie v praxi. Uskutočňuje hlásnu službu onkologických ochorení do Národného onkologického registra.

Oddelenie klinickej onkológie lôžková časť má 22 lôžok a v ambulantnej časti sú 3 ambulancie a 8 lôžok na ambulantné podávanie chemoterapie.

Personálne obsadenie:

Počet lekárov: 4
Sestry: Vedúca sestra, úseková sestra
- lôžková časť: 6 sestier
- ambulantná časť: 8 sestier
Počet sanitárov - lôžková časť 6
Počet sanitárov - ambulantná časť 1
Administratívna pracovníčka 1

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk