Oddelenie klinickej onkológie telefón

Nadštandardná izba

Vážené pacientky!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na našej klinike máte k dispozícii nadštandardnú izbu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s uznesením operatívneho vedenia FNsP č. 4/2008 zo dňa 12. 5. 2008.

Pacient má k dispozícii

  • televízny prijímač
  • chladničku
  • mikrovlnnú rúru
  • rýchlovarnú konvicu
  • skriňu na odloženie osobných vecí

Za úhradu:

1-lôžková izba - 35,00 €/deň

V prípade Vášho záujmu sa informujte u primára alebo vedúcej sestry oddelenia.


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk