Otorinolaryngologická klinika telefón


Primár

MUDr. Olena Tkachuk

telefón: 035 / 691 2436

Vedúca sestra

Mgr. Katarína Rehorová

telefón: 035 / 691 2541

logo ORL kliniky

Lokalizácia:
13. poschodie monobloku
- východ, sever


Charakteristika

Základnou činnosťou ORL kliniky je diagnostika a operačná liečba malígnych nádorov hlavy a krku, ako aj ostatných ochorení hlavy a krku.

Diagnostika a liečba malígnych nádorov dutiny ústnej - intraorálna resekcia menších tumorov, transorálna resekcia väčších tumorov s následnou rekon­štruk­ciou. Čiastočná a totálna resekcia jazyka.

Tumor hltana - intraorálna resekcia menších tumorov, transorálna resekcia väčších tumorov s následnou rekon­štrukciou.

Tumory hypofaryngu - transorálna resekcia bázy jazyka s rekonštrukciou.

Tumory hrtana, laryngektómia - parciálna, vertikálna, horizontálna, modifikovaná, predná. Totálna laryngektómia so zavedením hlasovej protézy ihneď počas operačného výkonu, čo umožňuje pacientom po zhojení rany na krku začať rozprávať.

Operácie na krčnej časti pažeráka - s následným rekonštrukčným výkonom pomocou kožno-svalového laloku z hrudníka.

Krčná disekcia lymfatických uzlín - samostatne alebo ako súčasť pri resekcii malígnych nádorov hlavy a krku.

Exstirpácia krčných cýst - brancheogénnych, laterálnych a mediálnych s resekciou tela hyoidnej kosti.

Exstirpácia, diagnostika lymfatických uzlín - na krku na biopsiu.

Operácie štítnej žľazy - parciálne a totálne thyroidektómie.

Operácie príštitných žliaz - pri primárnej hyperparathyreoiditíde, sekundárnej hyper­parathy­reoidi­tíde a tetra hyperparathyreoiditíde.

Exstirpácia submandibulárnych žliaz.

Operácie slinných žliaz

Príušná slinná žľaza (glandula parotis), parciálna a radikálna parotidektómia. Následne rekonštrukcia funkcií tvárového nervu (transpozícia temporálneho svalu a zabezpečenie štatistikcej polohy ústneho kútika + tarzorafia oka).

Operácia nosa

Septoplastika, turbinoplastika, primárna endoskopická operácia prínosných dutín (FESS), revízne septoplastiky (revízne FESS), septorinoplastika len postraumatického pôvodu. V rámci spolupráce s neurochirurgami realizácia transnazálneho prístupu k tumoru hypofýzy.

V spolupráci s očnými lekármi endoskopický výkon dakriocysforinostómia (DCR).

Repozícia poúrazových zlomenín nosa, zlomenín zygomatickej kosti a sánky.

Operácie tumorov kože tváre

Rozsiahle nádory pery, nosa, čela, ušnice s parciálnou alebo totálnou resekciou s následnou rekonštrukciou tváre.

Operácie na uchu

Zavedenie stipul (grommet), myringoplastiky, tympanoplastiky.

Zákroky na kostnej stene zvukovodu (meatoplastika).

Sanačné výkony pri chronických zápaloch stredoušia s následnou rekonštrukciou, aplikáciou steroidu (Solumedrol) do stredoušia pri liečbe závratov (Menierova choroba).

Radikálna mastoidektómia pri zhubných nádoroch stredoušia a zvukovodu + následná rekonštrukcia funkcie tvárového nervu (transpozícia temporálneho svalu a zabezpečenie štatistickej polohy ústneho kútika + tarzorafia oka).

Bežné operačné zákroky

Tonzilektómia, adenoidektómia v rámci jednodňovej starostlivosti.

MLCH (mikrolaryngochirurgia v oblasti hrtana).

Direktoskopia diagnostika ústnej dutiny, hltana, hrtana a pažeráka.

Excízna biopsia maličkých nádorov tváre (nosa, ucha, čela a kože krku).

Exstirpácia nezhubných nádorov hlavy a krku.

Akútne výkony

Repozícia zlomenín kostí nosa, zigomatiku, sánky - v celkovej anestézii s následnou osteosyntézou dlahami a šróbami.

Krvácanie z nosa (epistaxis) - opakované krvácanie z nosa, bežne neriešiteľné tamponádou, bude doriešené v celkovej anestézii s endoskopickou hemostázou (podviazanie alebo poleptanie veľkej cievy v nose (sphenopalatinová artéria).

Pri masívnych postraumatických krvácaniach z nosa podviazanie cievy v orbite oka (ethmoidálna artéria).

Dusenie (stridor) - zaistenie dýchacích ciest formou tracheostómie.

História

ORL oddelenie v Nových Zámkoch vzniklo v roku 1946. Malo 22 postelí, primárom bol MUDr. Fodor. Na oddelení sa robili základné operácie a endoskopia. Od roku 1954 viedol oddelenie MUDr. Ivan Kutlík. V roku 1982, po vybudovaní novej nemocnice, sa oddelenie presťahovalo do terajšej budovy. Spočiatku malo 60 postelí. Od roku 1985 do roku 2002 viedol oddelenie MUDr. Ján Strolka, ktorý zaviedol mikrochirurgiu a rozšírilo sa spektrum operácií v celkovej anestézií. V ambulantnej časti oddelenia bola pozornosť venovaná hlavne diagnostike závraťových stavov. V roku 2003 prevzal vedenie oddelenia MUDr. František Kurinec, PhD. Rozšírilo sa spektrum vyšetrení a operačných postupov, tak ako je to v súčasnosti. V roku 2004 bol pracovisku udelený štatút kliniky. Od 1. januára 2019 vedie kliniku MUDr. Olena Tkachuk.


Fotogalérie a reportáže z podujatí:

Na ceste k uzdraveniu
Rekonštrukcia ORL kliniky v roku 2014
Okresný odborný seminár pri príležitosti MDS 2014


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk