Otorinolaryngologická klinika telefón


Primár

MUDr. Olena Tkachuk

telefón: 035 / 691 2436

Vedúca sestra

PhDr. Veronika Vadkertiová

telefón: 035 / 691 2541

Lokalizácia:
13. poschodie monobloku
- východ, sever

História

ORL oddelenie v Nových Zámkoch vzniklo v r. 1946. Malo 22 postelí, primárom bol MUDr. Fodor. Na oddelení sa robili základné operácie a endoskopia. Od r. 1954 viedol oddelenie MUDr. Ivan Kutlík. V r. 1982, po vybudovaní novej nemocnice, sa oddelenie presťahovalo do terajšej budovy. Spočiatku malo 60 postelí. Od roku 1985 do roku 2002 viedol oddelenie MUDr. Ján Strolka, ktorý zaviedol mikrochirurgiu a rozšírilo sa spektrum operácií v celkovej anestézií. V ambulantnej časti oddelenia bola pozornosť venovaná hlavne diagnostike závraťových stavov. Od r. 2003 vedie oddelenie MUDr. František Kurinec, PhD. Rozšírilo sa spektrum vyšetrení a operačných postupov, tak ako je to v súčasnosti. V roku 2004 bol pracovisku udelený štatút kliniky.

Charakteristika

logo ORL kliniky

Základnou činnosťou ORL kliniky je diagnostika a operačná liečba chorôb hlavy a krku. ORL klinika sa zameriava predovšetkým na diagnostiku a liečbu nádorov hlavy a krku (laryngektómie, krčné disekcie, liečbu nádorov ústnej dutiny, hltana, nosa a prínosových dutín, kožné nádory hlavy ), operácie slinných žliaz, ďalej na komplexnú endoskopickú endonazálnu chirurgiu (rinosinusopatie-polypy, cysty), turbinoplastiky (operácia nos. sliznice), septoplastiky (operácia nosovej priehradky) operácie vrodených vývojových chýb (krčné cysty a fistuly).

Samozrejmosťou sú operácie nosohltanovej mandle a podnebných mandlí v lokálnej i celkovej anestézii u detí i dospelých, operácie u pacientov s poruchami dýchania a chrápaním.

Robíme základné ušné sanačné operácie, tympanoplastiky všetkých typov (TORP, PORP), transmyringickú drenáž stredného ucha.. Väčšinu operácii operujeme v celkovej anestézii.

V spolupráci s neurochirurgickou klinikou sa podieľame na operáciách nádorov prednej lebkovej jamy.

Diagnostická činnosť ORL kliniky sa zameriava najmä na endoskopické a mikroskopické diagnostické postupy v lokálnom znecitlivení, či v celkovej anestézii. Nezanedbateľnou súčasťou je komplexné vyšetrenie sluchu a foniatrická starostlivosť cestou foniatrickej ambulancie.

Klinika poskytuje taktiež ústavnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s akútnou poruchou sluchu, pacientov so závažnými zápalovými ochoreniami hlavy a krku v spolupráci s farmakológom, pooperačnú starostlivosť o pacientov s možnými komplikáciami z centier jednodňovej chirurgie, starostlivosť a urgentné stavy pre viaceré okresy nášho regiónu.

Štatistika

V roku 2013 bolo spolu operovaných 1017 pacientov. Väčšina pacientov bola z novozámockého okresu (55%), ostatní pacienti boli z iných okresov, zväčša zo susediacich - najviac z nitrianskeho okresu - 25 %, levického – 5%, komárňanského – 3 %, zlatomoraveckého - 3% atď. Celkovo boli hospitalizovaní pacienti na našom oddelení z 33 okresov Slovenska. Počet ambulantých vyšetrení bol 6472.


Rekonštrukcia ORL kliniky v roku 2014
Okresný odborný seminár pri príležitosti MDS 2014


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk