Otorinolaryngologická klinika telefón

Nadštandardná izba

Vážení pacienti!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na našom oddelení máte k dispozícii nadštandardné izby v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súlade s uznesením operatívneho vedenia FNsP č. 4/2008 zo dňa 12. 5. 2008.

Hospitalizácia na 1-lôžkovej izbe s prístelkou a vlastným sociálnym zariadením, chladničkou, televíznym prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí, klimatizáciou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, bezplatným WiFi pripojením.

Za úhradu:

  • 1-lôžková izba - 35,00 €/deň
  • rodinný príslušník-sprievodca - 17,50 €/deň

V prípade Vášho záujmu sa informujte na tel. čísle 035 / 691 2655, 2382.


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk