Psychiatrické oddelenie telefón

Psychiatrická ambulancia

Prízemie budovy pediatrickej kliniky

Lekár:
MUDr. Zuzana Tyukosová,
MUDr. Lívia Katonová

Sestra: Erika Gašparíková, Darina Jantošíková

Kontakt:
MUDr. Zuzana Tyukosová: 035 / 691 2491
MUDr. Lívia Katonová: 035 / 691 2401

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 9,30-14,00 hod.

Pravidelné ambulantné kontroly, dispenzarizácie psycho­tic­kých pacientov. Diagnostika a liečba celej škály psy­chic­kých porúch.

Do ambulancie prim. MUDr. Katonovej sa pacienti zapisujú od 7,00 do 7,15 hod. pred ambulanciou. Chodba na severe na 4. poschodí je otvorená od 6,00 hod.


Ambulancia medicíny drogových závislostí

Budova patológie - vlastný vchod

Lekár: (garant) MUDr. Lívia Katonová
Sestra: Sabína Kissová

Kontakt:
sestra: 035 / 691 2470
lekár: 035 / 691 2802

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 7,00-11,00 hod.

Ambulancia sa nachádza v areali novej nemocnice, v budove patológie. Diagnostika a liečba drogových i nelátkových závislostí vrátane duálnych dg., liečba odvykacích stavov, detoxikácia v spolupráci so psychiatrickým oddelením, príprava na režimovú ústavnú liečbu a následné doliečovanie, substitučná a udržiavacia liečba u F 11.24, screeningové vyšetrenia krvou prenosných infekcií, ochranná liečba nariadená súdmi, psychoterapia individuálna a skupinová, párová terapia, poradenské a konzultačné služby pre rodinných príslušníkov, spolupráca s resocializačnými zariadeniami a s A-klubom.[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk