Psychiatrické oddelenie telefón

Psychiatrická ambulancia

Prízemie budovy pediatrickej kliniky

Lekár:
MUDr. Ján Bernát, MPH; MUDr. Lívia Katonová
MUDr. Zuzana Tyukosová

Sestra: Erika Gašparíková, Alica Cangárová

Kontakt:
MUDr. Ján Bernát, MPH: 035 / 691 2401
MUDr. Lívia Katonová: 035 / 691 2401
MUDr. Zuzana Tyukosová: 035 / 691 2491

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 9,30-14,00 hod.

Pravidelné ambulantné kontroly, dispenzarizácie psycho­tic­kých pacientov. Diagnostika a liečba celej škály psy­chic­kých porúch.

Do ambulancie MUDr. Katonovej sa pacienti zapisujú pomocou elektronického objednávacieho systému umiestneného v čakárni pred ambulanciou.


Ambulancia medicíny drogových závislostí

Budova patológie - vlastný vchod

Lekár: (garant) MUDr. Ján Bernát, MPH
Sestra: Sabína Kissová

Kontakt:
sestra: 035 / 691 2470
lekár: 035 / 691 2802

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 7,00-11,00 hod.

Ambulancia sa nachádza v areali novej nemocnice, v budove patológie. Diagnostika a liečba drogových i nelátkových závislostí vrátane duálnych dg., liečba odvykacích stavov, detoxikácia v spolupráci so psychiatrickým oddelením, príprava na režimovú ústavnú liečbu a následné doliečovanie, substitučná a udržiavacia liečba u F 11.24, screeningové vyšetrenia krvou prenosných infekcií, ochranná liečba nariadená súdmi, psychoterapia individuálna a skupinová, párová terapia, poradenské a konzultačné služby pre rodinných príslušníkov, spolupráca s resocializačnými zariadeniami a s A-klubom.[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk