telefón

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania


Lokalizácia: Budova kuchyne

Vedúca nutričná
terapeutka OLVaS

Ing. Alžbeta Hercegová

telefón: 035 / 691 2816

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVaS) vo FNsP Nové Zámky zabezpečuje poskytovanie nezávadnej, biologicky hodnotnej stravy, zodpovedajúcej moderným vedeckým poznatkom a zásadám správnej výživy hospitalizovaným a zamestnancom. Liečebná výživa je súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti. Významne ovplyvňuje liečebný proces chorého, znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a tým napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia. OLVaS zodpovedá za odbornú časť liečebnej výživy, za technologickú prípravu a za distribúciu diét.

Nutričná terapeutka pravidelne konzultuje individuálne diéty s ošetrujúcim lekárom, hodnotí príjem jedla pacientom, zúčastňuje sa vizít na oddelení a podľa rozhodnutia primára aj odborných zasadnutí. Pripravuje kompletné špeciálne alebo individuálne diéty a v spolupráci s nutričným tímom zabezpečuje kombinované diéty s enterálnou alebo parenterálnou výživou.

Nutričná terapeutka pripravuje jedálny lístok a to: raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a 2. večeru každý deň pre hospitalizovaných pacientov v približnom počte 600.

Zmeny v počte požadovaných diét hlási staničná sestra toho istého dňa písomne alebo telefonicky. Obed do 9,00 hod. a večeru do 14,00 hod.

Strava pre zamestnancov sa pripravuje vo zvlášť vyhradenej časti. Množstvo pripravovanej stravy sa pohybuje od 250 do 450 porcií.

Vyhotovujú sa tieto druhy jedál:

1. mäsitá strava
2. bezmäsitá strava
3. výberová strava
4. delená strava
+
diétna strava č. 2, 4 a 9

Jedálny lístok obedov pre zamestnancov

Harmonogram výdaja stravy:

Po-Pi 11,00-13,30 hod.
So, Ne, sviatok 11,00-13,00 hod.


Fotogalérie a reportáže z podujatí:

Vitamíny pre pacientov a zdravotníkov
Deň zdravej výživy

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk