Pneumologické ambulancie telefón


Pneumologická ambulancia I

1. poschodie monobloku (východný trakt)

Lekár: MUDr. Paula Habrmanová
Sestra:Mgr. Marcela Oremusová, Ingrid Molnárová
Telefón: 035 / 691 2102
(podávanie informácií a objednávanie pacientov po 13,00 hod.)

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 7,00-15,00 hod., obed 11,30-12,00 hod.

Koncepcia pneumologickej ambulancie I:

 1. komplexné zvládanie problematiky kontroly tuberkulózy a netuberkulóznych ochorení dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
  • RTG hrudnika,
  • funkčné vyšetrenie pľúc - zakladné spirometrické vyšetrenie,
  • pľúcne predoperačné vyš.,
  • BDT - bronchodilatačný test,
  • vyhodnotenie arteriálnej ABR – acidobazickej rovnováhy,
  • dotazníky napr. CAT – control astma test, COPD test,
  • CT hrundika a HRCT hrudníka indikácia a vyhodnotenie v rámci pľúcných chorôb…
  • indikácia, dispenzarizácia DDOT (domáca dlhodobá oxygenoterpia)
  • protifajčiarska kampaň
 2. vykonávať konziliárne služby v odbore pneumológia a ftizeológia pre ostatné odbory (každý nepárny týždeň v roku)
 3. boj s tuberkulózou, aktuálne zásady optimálneho manažmentu tohto ochorenia, organizačné i medicínske princípy kontroly tuberkulózy - antituberkulotická liečba (DOTS), zabránenie šíreniu nákazy, prevencia, dispenzarizácia, povinné hlásenie, národné smernice pre stratégiu boja s touto nákazou, aktuálna epidemiologická situácia u nás a vo svete,
  • IGRA (Interferon gamma release assays) test - na identifikáciu latentných foriem tuberkulózy bol medzinárodne prijatý,
  • QuantiFERON – TB Gold test alebo T-SPOT, TB test
  • Tuberkulinový test, odber spúta na špecifickú a nešpecifikú flóru
 4. každú stredu v rámci týždňa vykonávame fibrobronchoskopické vyšetrenie:
  • pred vyšetrením je nutné byť nalačno
  • ráno a večer pred vyšetrením užiť Codein 30 mg tbl.
  • ak sa jedná o polymorbidných pacientov, je nutné užiť ranné lieky s dúškom vody
  • ak sa jedná o pacienta z oddelania – potrebné zaistiť i. v. prístup kanylou

Pneumologická ambulancia II

1. poschodie monobloku (východný trakt)

Lekár: MUDr. Jozef Marko (Po-Štv), MUDr. Pavol Demo (Pi)
Sestra: Elena Adamčíková
Telefón: 035 / 691 2122

Ordinačné hodiny:
Po 12,30-15,00
Ut 10,00-15,00
St 7,00-14,00
Št 10,00-15,00
Pi 9,00-14,15

obed 12,00-12,30

Koncepcia pneumologickej ambulancie II:

 1. Diagnostika a liečba pľúcnych ochorení s dôrazom na funkčnú diagnostiku u netuberkulóznych ochorení (Astma bronchiale, CHOCHP...) dýchacieho ústrojenstva a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.
  • RTG hrudníka s popisom
  • funkčné vyšetrenie pľúc – spirometrické, bodyplethysmografické vyšetrenia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, step test.
  • pľúcne predoperačné vyšetrenia,
  • BDT - bronchodilatačný test,
  • vyšetrenie a vyhodnotenie kapilárnej i arteriálnej ABR – acidobázickej rovnováhy,
  • dotazníky napr. CAT – control astma test, COPD test,
  • CT hrudnika a HRCT hrudníka indikácia a vyhodnotenie v rámci pľúcných chorôb...
  • indikácia, dispenzarizácia DDOT (domáca dlhodobá oxygenoterpie)
 2. Konziliárne služby v odbore pneumológia a ftizeológia pre ostatné odbory (každý párny týždeň v roku)
 3. Diferenciálna diagnostika, profylaxia a liečba tuberkulóznych ochorení. Boj s tuberkulózou, aktuálne zásady optimálneho manažmentu tohto ochorenia, organizačné i medicínske princípy kontroly tuberkulózy - antituberkulotická liečba (DOTS), zabránenie šíreniu nákazy, prevencia, dispenzarizácia, povinné hlásenie, národné smernice pre stratégiu boja s touto nákazou, aktuálna epidemiologická situácia u nás a vo svete súvisiacich orgánov hrudníka.
  • RTG hrudníka s popisom
  • Vyšetrenie spút, výterov a moču na BK
  • IGRA testy (identifikácia latentných foriem tuberkulózy),
  • QuantiFERON – TB Gold test alebo T-SPOT, TB test
  • MTX II - Tuberkulinový test
 4. Diferenciálna diagnostika nešpecifických a nádorových pľúcnych ochorení.
  • RTG hrudníka s popisom
  • funkčné vyšetrenie pľúc – spirometrické a bodyplethysmografické vyšetrenia
  • Vyšetrenie spút, výterov na nešpecifikú flóru
  • CT hrudnika a HRCT hrudníka indikácia a vyhodnotenie v rámci chorôb hrudníka
  • Krvne testy (KO+dif KO, serologické vyšetrenia: Chlamydie pneumonie, psitaci, mycoplasmy pneumonie, pertusis, parapertusis, Legionely...)
  • Biochemické vyšetrenia, zápalové markery, onkomarkery...
  • protifajčiarska kampaň
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk