Oddelenie úrazovej chirurgie telefón


Primár

MUDr. Peter Vogel

telefón: 035 / 691 2266

Vedúca sestra

Mgr. Judita Soboňová

telefón: 035 / 691 2299

Lokalizácia: 5. poschodie monobloku - východ


Oddelenie úrazovej chirurgie zahájilo svoju činnosť 1.1.1993. Oddelenie má 30 lôžok, 8 izieb pre štandardnú starostlivosť s tromi lôžkami, JIS s 3 lôžkami a sledovacou miestnosťou pre sestru a jednu nadštandardnú izbu podľa záujmu s možnosťou pre 1 alebo 2 osoby, s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou, televíznym prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí.

Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť chorým s úrazmi a ich následkami. Náplňou je konzervatívna a operačná liečba úrazov pohybového aparátu v plnom rozsahu podľa požiadaviek modernej vedy, vrátane náhrad bedrového kĺbu TEP, CHP, náhrady ramenného kĺbu - CKP u čerstvých úrazov, ďalej operácie úrazov brušnej a hrudnej dutiny, arthroskopické vyšetrenie úrazov kolenného kĺbu, ktoré sa vykonávajú permanentne bez čakacej lehoty.

Oddelenie sa špecializuje na vnútrodreňové klincovanie zlomenín dlhých kostí a má k dispozícii konsignačný sklad osteosyntetického materiálu.

Moderné riešenie zlomenín horného konca stehnovej kosti sa vykonáva aplikáciou Trochanterických klincov z titánu, bez potreby odstraňovania materiálu, ktoré sú výhodné u starších a polymorbidných pacientov.

Naše špecializované služby poskytujeme aj pre širšie spádové územie.

Jednotka intermediárnej starostlivosti oddelenia úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov v stave ohrozenia životne dôležitých funkcií, intenzívnu starostlivosť v pooperačnom období.

Prevádzka oddelenia je nepretržitá a organizovaná tak, aby sa všetky úlohy zdravotnej starostlivosti navzájom doplňovali a zabezpečili všetky potreby, slúžiace k zdravotnej starostlivosti o chorých.

Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj komplexná rehabilitačná starostlivosť o hospitalizovaných pacientov.

Ošetrovateľská starostlivosť na oddelení zabezpečuje 15 sestier, 6 sanitárov a 1 sanitárka. Ich cieľom je poskytovať kvalitnú, odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá sa orientuje na pacienta, na jeho bio-psycho-sociálne potreby.

Priemerná doba hospitalizácie na oddelení je 4,21 dňa.

2014 2015
Počet hospitalizácií: 1598 1592
2014 2015
Počet operácií: 928 1082

Najčastejšie diagnózy:

2014 2015
Úraz hlavy 544 468
Úrazy končatín 766 848
Úrazy chrbtice 67 68
Úrazy hrudníka 69 62
Úrazy brucha 20 8
Popáleniny a omrzliny 8 4
Polytraumy 20 32

Najčastejšie operačné výkony:

2014 2015
TEP bedrového kĺbu 15 33
CKP bedrového kĺbu 50 72
OP stehnovej kosti 164 134
Artroskopia 74 72
OP predkolenia 91 88
OP členkov a nôh 81 100
OP horných končatín 212 209
OP šliach a väzov 45 47

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Prvé biovstrebateľné skrutky implantované na Slovensku

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk