Oddelenie úrazovej chirurgie telefón


Lokalizácia: 5. poschodie monobloku - východ


Primár

MUDr. Zsolt Góra

telefón: 035 / 691 2266

Vedúca sestra

Mgr. Judita Soboňová

telefón: 035 / 691 2299

Oddelenie - stála služba

telefón: 035 / 691 2344

Oddelenie úrazovej chirurgie zahájilo svoju činnosť v roku 1993. Oddelenie má 27 lôžok, 8 izieb pre štandardnú starostlivosť s tromi lôžkami, jednu nadštandardnú izbu s vlastným sociálnym zariadením, chladničkou, televíznym prijímačom, skrinkou na odloženie osobných vecí, WiFi, JIS s 3 lôžkami a sledovacou miestnosťou pre sestru.

Oddelenie úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť chorým s úrazmi a ich následkami. Náplňou je konzervatívna a operačná liečba úrazov pohybového aparátu v plnom rozsahu podľa požiadaviek modernej vedy, vrátane náhrad bedrového kĺbu TEP, CKP, náhrady ramenného kĺbu - CKP, TEP u čerstvých úrazov, ďalej operácie úrazov brušnej a hrudnej dutiny, arthroskopické vyšetrenie úrazov kolenného kĺbu, ktoré sa vykonávajú permanentne bez čakacej lehoty.

Jednotka intenzívnej starostlivosti oddelenia úrazovej chirurgie poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov v stave ohrozenia životne dôležitých funkcií a intenzívnu starostlivosť v pooperačnom období.

Prevádzka oddelenia je nepretržitá a organizovaná tak, aby sa všetky úlohy zdravotnej starostlivosti navzájom doplňovali a zabezpečili všetky potreby, slúžiace k zdravotnej starostlivosti o chorých.

Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj komplexná rehabilitačná starostlivosť o hospitalizovaných pacientov.

Ošetrovateľská starostlivosť na oddelení zabezpečuje 15 sestier, 6 sanitárov a 1 sanitárka. Ich cieľom je poskytovať kvalitnú, odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá sa orientuje na pacienta, na jeho bio-psycho-sociálne potreby.

2018
Počet hospitalizácií: 1332
Priemerný ošetrovací čas: 5,37
2018
Počet operácií: 1011
Počet výkonov JZS: 166

Najčastejšie diagnózy:

2018
Úraz hlavy 287
Úrazy končatín 865
Úrazy chrbtice 56
Úrazy hrudníka 59
Úrazy brucha 19
Úrazy panvy 19
Popáleniny a omrzliny 2
Polytraumy 9

Najčastejšie operačné výkony:

2018
TEP bedrového kĺbu 32
CKP bedrového kĺbu 49
OP stehnovej kosti 168
Artroskopia 46
OP predkolenia 104
OP členkov a nôh 101
OP horných končatín 259
OP šliach a väzov 45

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Prvé biovstrebateľné skrutky implantované na Slovensku

[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk