Urologická klinika telefón


Lokalizácia: 6. poschodie monobloku - západ


Primár

m. prof. doc. MUDr. Alemayehu Habte Michael, CSc.

telefón: 035 / 691 2231

e-mail: alemayehu.habte.michael@nspnz.sk

Vedúca sestra

Mgr. Eva Timoranszká

telefón: 035 / 691 2733

Klinika zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť o pa­cien­tov z okresov Nové Zámky a Komárno. Naše služby vyhľadávajú aj pacienti z iných okresov Slovenska. Urológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prevenciou a výskumom urologických ochorení, vrodených anomálií a úrazov močového ústrojenstva u mužov a žien a tiež chorobami pohlavných orgánov u mužov. Obsahom urológie je aj problematika odberov a transplantácií obličiek a problematika niektorých endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú anatomický alebo funkčný vzťah k urogenitálnemu systému. Erudícia v tomto odbore obsahuje okrem zvládnutia urologickej problematiky a operatívky aj diagnostické a liečebné postupy pri urologických ochoreniach, indikácie chirurgickej a konzervatívnej liečby, problematika akútneho a chronického zlyhania obličiek, zhodnotenie záverov urodynamických, ultrasonografických, rádiodiagnostických a rádioizotopových vyšetrení v urológii, odber materiálu na bioptické vyšetrenie. Súčasťou je aj komplexná starostlivosť o pacientov s malígnymi ochoreniami močového ústrojenstva a mužských pohlavných orgánov, diagnostika, klasifikácia a liečba týchto ochorení. Komplementárna spolupráca s pracoviskami internej medicíny, OAIM, chirurgie, SVALZ-ami, patológie, klinického onkológa a radioterapeuta a ďalších odborných lekárov, ambulantných urológov a praktických lekárov je dôležitá.

Urológia je odbor, ktorý za posledných rokov prežíva dynamické zmeny. Obsahuje nové chirurgické, mikrochirurgické a endoskopické terapeutické metódy, zlepšili sa technické a konzervatívne možnosti liečby urologických ochorení. V posledných rokoch dochádza k viacerým zmenám v liečbe urologických ochorení: prakticky vymizne chirurgická liečba urolitiázy, zaviedla sa endoskopická liečba v kombinácii s ESWL(extrakorporálnou litotripsiou rázovými vlnami). Odčlenili sa viaceré odbory: andrológia, transplantológia, ženská urológia, funkčná urológia, detská urológia, neurourológia, onkourológia, rekonštrukčnej chirurgie močových ciest.

V súčasnosti urológia má viacere odborných sekcií: napríklad sekcia pre kontinenciu moču, sekcia onkologickej urológie, sekcia andrologická, sekcia detskej urológie, sekcia endoskopickej urológie a sekcia starnúceho muža a i.

Urológia naďalej existuje ako samostatná špecializácia, smeruje však k superšpecializácii a užšej spolupráci s ďalšími odbormi. Podľa vývoja chorobnosti strategicky čaká urológov potreba liečiť pokročilé nádorové ochorenia(vysoká mortalita karcinómu prostaty, nádorov močového mechúra a obličiek, neinvazívna liečba urolitiázy (metafylaxia,konzervatívna liečba), liečba inkontinencie moču, sexuálnej dysfunkcie, symptómov dolných močových ciest.

Na lôžkovej časti klinky hospitalizujeme a liečime pacientov s chorobami urogenitálneho systému mužov a uropoetického systému žien. Prevádzame všetky urologické operačné zákroky spôsobom ako sa robia na vyšších urologických pracoviskách na Slovensku aj vo vyspelých štátoch včítané laparoskopických výkonov.

Naša klinika sa aktívnou a pasívnou účasťou na rôznych odborných kongresoch, seminároch a školeniach v rámci kliniky, Slovenska aj v zahraničí snaží zvyšovať odborné znalosti pracovníkov kliniky. Na klinike sa pravidelne konajú semináre pre zamestnancov kliniky.

Personálne a materiálno technické vybavenie kliniky

Urologická klinika má 10 izieb, 25 lôžok,
dve ambulancie (všeobecná urologická ambulancia a
špecializovaná onkourologická ambulancia),
endoskopickú miestnosť
a na oddelení OSOS jednu operačnú sálu.

Personálne obsadenie kliniky:

Počet lekárov: 7
Počet sestier: 13
Počet sanitárov: 3


rok 2016 2017 2018
Počet hospitalizovaných pacientov na našej klinike: 1407 1308 1247
Počet operačných zákrokov + JZS, ambulantné operácie: 3415 3415 2747
Priemerná doba hospitalizácie: 5,35 dní 5,35 dní 4,85 dní

Fotogalérie a reportáže z podujatí:

Zdravotník roka 2018
[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk