Urologická klinika

Onkourologická ambulancia

6. poschodie monobloku - sever

Lekár: MUDr. Ivan Kalinay
Sestra: Alžbeta Meszárošová, dipl. sestra
Telefón: 035 / 691 2602
e-mail: ivan.kalinay@nspnz.sk

Ordinačné hodiny:
Po-Pi 8,00-13,00 hod. (dominuje streda)

 • po 13,00 administratíva a konzulácie po predchádzajúcom dohovore!
 • prosíme o akceptáciu operačnej vyťaženosti lekára, kontakt a prípadné otázky (termíny) vybaví zdravotná sestra

Obsahom liečebne preventívnej starosltivosti na onkourologickej ambulancii je dispenzárna starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami urogenitálneho systému.

Spočíva v štádiovaní ochorenia, administratívnych výkonoch v súvislosti s koordináciou starostlivosti s Oddelením klinickej onkológie (onkologické hlásenia), dispenzárne prehliadky v určených termínoch podľa vedeného protokolu dispenzarizovaného pacienta, medikácia onkologickej perorálnej, intravezikálnej a infúznej liečby, predpisovanie a doporučovanie pomôcok pre urostomikov a inkontinetných v súvislosti s onkologickými ochoreniami.

V práci lekár využíva okrem histopatologických výsledkov bioptovaného materiálu z operácie na oddelení, výsledky vyšetrení z hospitálizácie. Sám odoberá v indikovaných prípadoch materiál na kultivačné, biochemické a bioptické vyšetrenie z orgánov a tekutín v urogenitálnej oblasti (onkomarkery, biopsia prostaty, invazívna sonogarfia, transrektálna sonografia, uretrocystoskopia, dotazníky I-PSS, IEEF-5, PADAM, OAB..ect).

Dotazníky:

Informovanosť a spolupráca s pacientom je na prvom mieste.

Otázky, ktoré treba položiť lekárovi na začiatku dispenzárnej starostlivosti:

 • prečo potrebujem dispenzárnu starostlivosť?
 • aké sú možnosti liečby?
 • aké sú výhody,prednosti a úspešnosť jednotlivých modalít liečby?
 • aké sú riziká ochorenia,prognóza progresie choroby?
 • aké sú riziká liečby (neoperačnej), ktorú dostávam?
 • aké protinádorové lieky dostávam a dokedy?
 • ako sa budú tieto lieky podávať (injekcie,infúzie,tabletky)?
 • kde sa táto liečba bude podávať,v akých intervaloch a ako dlho?
 • aké sú možné vedľajšie účinky?
 • pri ktorých vedľajších účinkoch liečby alebo príznakoch ochorenia mám lekára osloviť čo najskôr?

Linka pomoci 035 / 691 2602, Onkourologická ambulancia, FNsP Nové Zámky

Agenda je vedená v nemocničnom informačnom systéme s elektronickou preskripciou receptov a nálezov. K dispozícii sú krátke informácie/poučenia o plánovanej a navrhovanej chirurgickej liečbe. Lekár robí konziliárnu a poradenskú činnosť v predmete vyššie uvedenej starostlivosti.

Cieľom je komplexná starostlivosť o onkologického pacienta/pacientku a o starnúceho muža.

Poučenia a informácie pre pacientov:

Vyšetrovacie metódy a prístrojové vybavenie

Ultrasonografia základnou vyšetrovacou metódou modernej urológie, ovládajú ju všetci lekári (certifikát), screeningový prostriedok použiteľný u každého urologického ochorenia s diferenciálnej diagnistike. Je k dispozícii sektorová (a lineárna) ultrazvuková sonda: 3,5-5 MHz pre abdominálne vyšetrenie, 5-7 MHz pre transrektálne a transuretrálne vyšetrenie a rovnako pre vyšetrenie semenníkov. „Pripravený“ pacient je nalačno a nevymočený („plný močový mechúr“). Vyšetrujú sa obličky, močovod, močový mechúr, prostata a semenné mechúriky, nadobličky, retroperitoeum, penis, semenniky a nadsemenníky.

Endourológia

Uretrocystoskopia slúži na optické vyšetrenie dolných močových ciest (močovej rúry, zvierača, prostaty, krčku močového mechúra, močového mechúra). Je invazívnym vyšetrením a robí sa v lokálnej alebo celkovej anestéze (znecitlivení).

Detská uretrocystoskopia

Ureteroskopia optické vyšetrenie horných močových ciest s možnosťou drvenia kameňov alebo odberu materiálu na bioptické vyšetrenie.

Nefroskopia

Klasické röntgenové vyšetrenia - natívna snímka, intravenózna urografia a jej modifikácie.

Vyšetrenia sa líšia množstvom a rýchlosťou podanej kontrastnej látky. Vyšetrenia sa robí nalačno, robí sa profylaxia proti alergickej reakcii a posudzuje sa dutý systém obličiek, vývodné cesty močové.

Pri nedostatočnom zobrazení intravenóznou urografiou alebo ako súčasť endourologických výkonov sa robí:

 • Retrográdna urografia
 • Antegrádna urografia a kavitografia
 • Cystografia a jej modifikácie

CT diagnostika - vo FNsP je k dispozícii najmodernejší CT prístroj od firmy GE, Light Speed so 16-timi radami detektorov a s 0,5 sekundovou špirálou umožňujúcou vykonávať angiografické a perfúzne vyšetrenia obličiek, syntopických orgánov, močových ciest a ich priestorovú rekonštrukciu.

Magnetická rezonancia má indikácie ako CT, najmä v štádiovaní onkologických ochorení (cievy, prostata, semenníky)

Urodynamika je základnou diagnostikou k posúdeniu funkcie močového mechúra a subvezikálnej obštrukcie. Uroflowmetria meria objem moču, dobu močenia, maximálny prietok, stredný prietok moču, dobu k maximálnemu toku moču a celkový objem. Nasleduje sonografická kontrola rezidua (zbytku moču v mechúri). Cystomanometria, EMG panvového dna a uretrálny tlakový profil slúži na určenie typu inkontinencie, neurogénnej poruchy vyprázdňovania močového mechúra alebo jeho náhrad.

Biopsia viď. poučenia biopsia prostaty


Nukleárna medicína diferenciálna diagnostika prestavbových kostných procesov v onkológii, obličkové funkcie pred a pooperačne, separovaná clearance (funkcia) obličiek, vylúčenie urodynamicky závažných stenóz, refluxov, anomálie tvaru, polohy, jazvy...


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk