telefón

Centrum zdravia a výživy


Lokalizácia: prízemie monobloku (pri výťahoch)

Sestra: Mgr. Iveta Svetlanská
Nutričná poradkyňa: Ing. Alžbeta Hercegová
Telefón: 035 / 691 2390, 2129, 2816


Nutričná poradňa:
Ut, Štv 10,00-12,00 hod., Str 13,00-14,00 hod.


Centrum zdravia a výživy (CZV) je určené pre hospitalizovaných pacientov a ich príbuzných.

Ponúkame vám

 1. Poradenstvo v oblasti ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov, ktoré je potrebné ovládať pri prepustení z nemocnice.
 2. Nácvik jednotlivých činností v starostlivosti o:
  • pooperačné rany, rany po amputáciách, vredy predkolenia, dekubity (preležaniny);
  • močové katétre;
  • pacienta, ktorý si má podávať inzulín, alebo nízkomolekulárny heparín (napr. Fraxiparin, Clexan a pod.);
  • pacienta pripútaného na lôžko, v bezvedomí, po prekonaní cievnej príhody - nácvik hygienickej starostlivosti, výmena osobného a posteľného prádla, nácvik polohovania, prevencia dekubitov, presun pacienta z lôžka, nácvik sedu, postoja, chôdze.
 3. Konzultácie pre diabetikov, celiatikov, obéznych pacientov, potravinových alergikov, pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu, metabolickými, onkologickými ochoreniami, s malnutríciou.
 4. Tvorba stravovacieho plánu a informácie, ako si pripraviť diétne jedlo, aký je správny výber potravín.
 5. Poradenstvo voľby vhodnej pohybovej aktivity a základná, komplexná analýza zloženia tela, posúdenie nutričného stavu pacientov, tvorba individuálnych jedálničkov.

Poradíme vám

ako si vybaviť a zabezpečiť zdravotnícke pomôcky, preukaz ZŤP.

Usmerníme vás

a podáme informácie v oblasti sociálneho poradenstva.

Poskytneme vám

informácie o možnostiach dlhodobej starostlivosti - poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ADOS, hospice, DOS) a poskytovatelia sociálnych služieb (dom seniorov, špecializované zriadenia, DSS).

Sprostredkujeme vám

kontakty na pacientské organizácie, ich portály a webové stránky.

Bližšie informácie

o možnostiach objednania a termínu Vám poskytnú zdravotnícki pracovníci na oddelení, klinike nemocnice.

Ohlasy v médiách

MY Nové Zámky: V Nových Zámkoch otvorili Centrum zdravia a výživy

Fotogalérie a reportáže z podujatí

Fórum pacientskych organizácií
Ošetrovali paprčky
Prvé kroky pred prepustením pacienta


[created by Szenczi & Sloboda]
webmaster: webadmin@nspnz.sk